Kỹ năng cấp 150 của bạn đã luyện đến

      159

Kỹ năng 150 với hầu hết uy lực hết sức mạnh bạo và là nỗi sốt ruột của kẻ thù trong số những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn phí tổn hãy nhanh lẹ theo dõi các nội dung phía dẫn dưới đây để triển khai học kỹ năng đặc biệt quan trọng này một giải pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Kỹ năng cấp 150 của bạn đã luyện đến


Đẳng cung cấp từ 150 trở lên. Đã học tài năng cấp 90 và 120.Lưu ý quánh biệt: Trong quy trình làm nhiệm vụ, nhân vật rất có thể nhấn F12 để xem thêm cách thực hiện nhiệm vụ.
Vật phẩm trọng trách là thắng lợi khóa. Sau thời điểm nhận nhiệm vụ khả năng 150 thì cần thiết chuyển Môn phái, tất yêu Trùng Sinh.Sau khi Trùng Sinh, yêu thương cầu cấp 150 trở lên trên mới áp dụng được khả năng cấp 150.Chú ý: nếu nhân vật đang có tài năng 150 rồi thì sau thời điểm Trùng Sinh hoặc đưa Môn phái không nhất thiết phải làm lại trọng trách 150.
Chú thích: Nghĩa là nhân vật dụng thuộc môn phái làm sao thì nhận nhiệm vụ tương ứng của môn phái đó, các môn phái hoàn toàn riêng biệtvới nhau. Môn pháiNPC nhấn nhiệm vụCác cách thực hiện
Thuý Yên

*

Nhược Lan (48/85)

bước 1: Đối thoại cùng với Nhược Lan, thừa nhận nhiệm vụ đi kiếm Chu Vân Tuyền. Bước 2: Đối thoại cùng với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Dấn tin hủy diệt Cường Nhân (Võ Đang 216/208). Bước 3: dứt nhiệm vụ, trở về gặp Chu Vân Tuyền. Bước 4: Đến chạm chán Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để lấy gói đồ. Bước 5: tiếp đến về chạm mặt Nhược Lan nhấn đạo thế Nguyệt Ca Lệnh.
Đường Môn

*

Đường Bất truyền nhiễm (515/318)

bước 1: Đối thoại cùng với Đường Bất Nhiễm, nhấn nhiệm vụ đi tìm Du ko Không (Dương Châu 202/190). Bước 2: Sau đó, cho Dương Giác Động vượt qua Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao cho Du ko Không đổi mang đồ phổ. Bước 3: Hồi báo Đường Bất truyền nhiễm nộp đồ phổ, dấn tin mật hội với Đường Bất lây nhiễm (Đường Môn 531/320).Bước 4: Đánh bại Đường Bất truyền nhiễm tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320). Bước 5: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm dấn Nguyệt Ca Lệnh.
Nga My

*

Diệu Như (240/307)

bước 1: Đối thoại cùng với Diệu Như nhận trọng trách đến Nga My tô Môn đánh bại Gia phương tiện Tỵ Li (Nga My phái 218/311). Bước 2: xong nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin cho tới Mục Vân trường đoản cú (Nga My 242/306) nhằm tự trị thương. Bước 3: nhấn lệnh đi đến hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192). Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử nhất quyết đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân. Bước 5: Đến hội thoại chưởng môn Thanh hiểu sư thái (Nga My thiết yếu điện 249/304) nhận ra Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

*

Hà Nhân bổ (191 232)

bước 1: Đối thoại cùng với Hà Nhân bổ nhận nhiệm vụ đến gặp mặt Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến. Bước 2: thừa nhận tin khiêu chiến ải thứ nhất, đánh bại Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204). Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, liên tục khiêu chiến ải đồ vật hai. Đánh bại dạn dĩ Thương Lang (Cái Bang 195/212).Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, đưa ra quyết định quay lại giải cứu. Bước 5: Đến đối thoại bạo gan Tinh (Cái Bang 195/207), sau thời điểm chạy thanh phát âm sẽ cảm nhận tin ăn năn đáp Ngụy Liễu Ông. Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin rất cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt. Trả lời Hà Nhân Ngã, dấn Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

*

Vân Bất Tà (156/170)

bước 1: Đối thoại cùng với Vân Bất Tà nhận nhiệm vụ đến chỗ Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209). Bước 2: dìm tin gửi khẩu tín cho tới Mục Vô Ngôn.Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân nặng để lừa Vân Bất Tà. Bước 4: Hồi báo, hội thoại với Bạch Bảo Bảo, dìm Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

*

Đoạn Mộc Duệ (hạ tầng thứ 3 - 225/199)

bước 1: Đối thoại cùng với Đoạn Mộc Duệ, thừa nhận tin tới Lâm An tàn phá Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182). Bước 2: xong nhiệm vụ nhận ra Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, mang đến Vũ Di tô (151/160), hội thoại với tiểu Ngạch nhận tin tải kẹo. Bước 3: Đến Lâm An người cung cấp dầu (Lâm An 197/183) thiết lập kẹo Tứ Xuyên, mang đến Diệp tè Ngọc (Lâm An 212/191) tải kẹo hồ Lô, cho Tô Tam Nương (177/193) tải phiếu mua kẹo đường, trả lời Tiểu Ngạch. Bước 4: cho Chân Núi ngôi trường Bạch (Biện kinh – Lâm Du quan tiền – Chân Núi trường Bạch) để đánh bại Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), dìm được bạn dạng đồ thấn bí. Bước 5: dấn tin đi tìm kiếm và hội thoại với đái Ngạch. Bước 6: hồi đáp Doạn Mộc Duệ, giao phiên bản đồ, nhấn Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

*

từ Nhân (230/184)

bước 1: Đối thoại với trường đoản cú Nhân, nhấn nhiệm vụ đi tìm kiếm và đối thoại Sơn Hạ đàn bà Tử (Thiếu Lâm 180/220). cách 2: dìm tin ý kiến phương trượng, gặp mặt Từ Nhân, được tin quay lại và điều đình với đánh Hạ phụ nữ Tử. bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221). bước 4: Hồi báo và đối thoại với tự Nhân, dìm Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

*

Diệp Tiếp Mĩ (213 190)

bước 1: Đối thoại cùng với Diệp Tiếp Mĩ, nhận nhiệm vụ xuống núi hủy diệt Cường Nhân (Võ Đang 234/178). Bước 2: kết thúc nhiệm vụ, trở về đánh giá Diệp Tiếp Mĩ. Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm dở người Doãn Văn để tìm mặt đường ra mang đến nhóm Cường Nhân. Bước 4: Đối thoại với dở người Doãn Văn làm việc Tương Dương(201/199), được tin quan trọng giúp Cường Nhân, chỉ có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo. Bước 5: trả lời Diệp Cơ Tử, thừa nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Vương

*

Dương Anh (223/196)

bước 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận trọng trách đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194). Bước 2: Đến Lâm An đối thoại cùng với Diệp Hành Kiệm, hiểu rằng hành tung của hoàn Nhan Kả tin vui (Vũ Di sơn 217/164), quyết định đi tìm kiếm và ám sát. Bước 3: cho tới Vũ Di Sơn tàn phá Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận thấy tín vật. Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, nhấn Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

*

Tuyền Cơ Tử (190/196)

cách 1: Đối thoại cùng với Tuyền Cơ Tử, nhận trách nhiệm chiến đấu cùng với nó trên Côn Lôn (Kiến Tính Phong sơn Động 190/184). Bước 2: chiến tranh với Tuyền Cơ Tử, nhặt khí giới bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử. Bước 3: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử rồi tới hội thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao kiếm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196). Bước 4: hồi đáp Tuyền Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Chú thích: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân đồ phải gồm Nguyệt Ca Lệnh thì mới rất có thể lên đảo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Hoa Quả Phòng Thủ 3, Game Hoa Quả Phòng Thủ

NPC liên quanCác cách thực hiện
*
Nguyệt Ca Võ Vệ
Bước 1: cảm nhận Nguyệt Ca Lệnh, cho tới Nguyệt Ca đảo. Tất cả Nguyệt Ca Lệnh trên bạn thì mới hoàn toàn có thể thông qua thuyền phu đặt lên trên đảo. Bước 2: Đến Nguyệt Ca hòn đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin mang đến Tẩy tìm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác. Bước 3: Đối thoại cùng với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí làm việc Tẩy tìm Trì (180/188).Bước 4: Nhấn con chuột vào Tẩy kiếm Trì, đề cập nhở không tồn tại đạo núm Thịnh Thuỷ hoàn Kiếm, được tin quay trở lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ phải phải thu thập các nhiều loại vỏ cây của các loại cây bên trên đảo để làm thành vũ khí, thực hiện dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có không ít NPC canh giữ, còn nếu không đánh bại NPC này thì đã không tích lũy được đồ gia dụng phẩm.Bước 6: sau khi thu thập đạo cụ, quay trở lại Tẩy kiếm Trì. Bước 7: áp dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí ở kề bên Tẩy tìm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 8: Đối thoại cùng với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhấn tin cho tới Tàng kiếm Cốc tạo thành thành tìm gia (169/180). Đến Tàng kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến. Bước 9: trực tiếp nhấn loài chuột vào Bia Đá tìm gia rất có thể tạo ra tìm gia.Bước 10: Đến Khí tìm Cung hội thoại với Nguyệt Ca kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.Bước 11: Sau khi chuẩn bị hoàn thành đối thoại với Đảo Chủ, được gửi tống cho phó bạn dạng và đại chiến với Đảo chủ.Nguyệt Ca Đảo nhà sẽ xuất hiện 3 lần. Lần trước tiên và lần thứ 2 phải tàn phá được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần sản phẩm 3 nếu như không thể phá hủy được Nguyệt Ca Đảo công ty thì vẫn xong nhiệm vụ. Nhân vật sau khoản thời gian bị trọng yêu mến cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo nhà (Lưu ý: những lần chỉ có 50 nhân vật thuộc lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).Bước 12: Đối thoại cùng với Đảo công ty nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận ra Võ Học gớm Yếu (kỹ năng 150). Thực hiện sẽ học tập được tài năng 150.

*

Thụ Mộc

*

Bia Đá

*

Bia Đá kiếm Gia

*

Nguyệt Ca tìm Thị

*

Nguyệt Ca Đảo nhà


Kỹ năng cung cấp 150 gồm trăng tròn cấp, mong mỏi tăng cấp kỹ năng 150 cần được có điểm luyện kỹ năng, lúc đồng đạo dành được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp. NPC liên quan: Vô Danh Tăng trên Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng thị xã -> Vũ Lăng sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục giữ Động -> Đào Hoa Nguyên).

*

Vật phẩm liên quan:Vật phẩmGhi chú
*
Võ Học khiếp Yếu
Nguồn gốc: cảm nhận khi hoàn thành nhiệm vụ.Mua từ Kỳ Trân các giá 2000 Xu. Tính chất: chiến thắng khi xong nhiệm vụ: Khóa, quan yếu xếp chồng, bán siêu thị giá 0 lượng. Trang bị phẩm cài từ Kỳ Trân Các: có thể bày bán, giao dịch, thiết yếu xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Cách dùng: thừa nhận chuột phải đặt sử dụng.
*
Tốc Hiệu năng lực 150 bạch huyết cầu Hoàn
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 1.000 Xu. Tính chất: có thể giao dịch, bày bán, bán shop 0 lượng, ko ném ra, ko xếp chồng.Cách sử dụng: nhấn chuột đề nghị sử dụng.Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 thiết bị phẩm/nhân vật/ngày.

Nhân đồ gia dụng đối thoại với NPC Vô Danh Tăng sinh sống Đào Hoa Nguyên nhằm vào Vô Danh Mật Cảnh. Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương xứng với 24 tài năng cấp 150.

*

Trong Vô Danh Mật Cảnh này, mang lại Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để thay đổi điểm luyện kỹ năng. Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm tay nghề sẽ nhận ra 220 điểm luyện kỹ năng. Từng ngày, từng nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần. Sử dụng 1 Tốc Hiệu tài năng 150 bạch cầu Hoàn rất có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng.Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.Điểm tu luyện khả năng này không bị ảnh hưởng các cách làm tẩy điểm, trùng sinh, công kích.Riêng khả năng 150 của Đường Môn mồi nhử yêu cầu yêu cầu đạt cấp về tối đa của tài năng 90 với 120 (kỹ năng này sẽ không cần tu luyện).