Viết Lại Câu Từ Quá Khứ Đơn Sang Hiện Tại Hoàn Thành

      82

bài tập chuyển đổi trường đoản cú hiện nay xong quý phái thừa khứ 1-1 là dạng bài xích tập thông dụng khi tham gia học giờ anh. Để ráng vững chắc các cấu tạo câu chuyển thì hiện nay chấm dứt quý phái vượt khứ đọng 1-1, hãy thuộc Chăm học bài xích ôn lại kiến thức và kỹ năng cùng kết thúc hết phần bài tập giới thiệu nhé! Yên trung khu là Chăm học tập bài xích đang tổng hòa hợp bài xích tập biến đổi trường đoản cú hiện giờ dứt lịch sự vượt khđọng 1-1 tất cả đáp án nhé!

Ngữ pháp gửi thì hiện giờ hoàn thành lịch sự thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại ngừng với 3 cấu tạo thừa khđọng đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng từ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc lúc nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been to nhật bản.

= I have sầu never been khổng lồ Japan before.

*

Những bài tập đổi khác từ bỏ bây giờ chấm dứt sang trọng quá khứ đối chọi bao gồm đáp án

Viết lại câu từ quá khứ đọng đối chọi quý phái hiện tại dứt ko làm cho chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài luyện tập biến hóa thì hiện nay hoàn thành thanh lịch quá khứ đọng đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ bỏ vượt khđọng đơn sang trọng hiện giờ xong xuôi ko làm cho biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

Xem thêm: Bài Văn Chứng Minh Cần Phải Chọn Sách Mà Đọc (15Mẫu), Bài Văn Chứng Minh: Cần Phải Chọn Sách Mà Đọc

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến hóa thì bây giờ ngừng lịch sự thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một trong những bài xích tập thay đổi từ bỏ hiện giờ xong xuôi thanh lịch thừa khứ đọng đối kháng tất cả câu trả lời vị Chăm học bài phân tích, tổng hòa hợp và soạn. Quý khách hàng đã chấm dứt hết chưa? Hãy từ nghĩ ra những tình huống hay chạm mặt để nhanh hao lưu giữ những kết cấu chuyển đổi từ bây chừ kết thúc sang vượt khứ 1-1 cùng ngược lại nhé.