TƯỚNG CÔNG CHẾT TRẬN ĐÃ TRỞ LẠI

      79

Người cho tìm ta nói hồ hết lời đã cũ. Rượu sẽ nhạt còn rót vào bát vỡ, làm sao mà ta say…

Menu

*
*
TƯỚNG CÔNG CHẾT TRẬN LẠI TRỞ LẠI

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Bạn đang xem: Tướng công chết trận đã trở lại

Editor: Linh.

Thể loại: Điền văn, 3s.

Xem thêm: Cách Tải Clash Of Clans 15, Tải Xuống Tệp Apk Android Clash Of Clans 15

Couple: Lý Thanh Liễu ♥ Lâm Trạm

Giới thiệu:

Con mập nhất của phòng địa công ty ở Lí gia câu mười thời gian trước chết trận sa trường, tro cốt không còn.

Mười năm sau, Lý Thanh Liễu thuộc hắn kết minh hôn, nữ giới đã chuẩn chỉnh bị dứt tâm lí làm quả phụ cả đời.

Sau lúc cưới ba tháng, tướng mạo công chết trận của cô bé lại trở lại.

****

*

Mục Lục

Chương 1 ♥ Chương 2 ♥ Chương 3 ♥ Chương 4 ♥ Chương 5

Chương 6 ♥ Chương 7 ♥ Chương 8 ♥ Chương 9 ♥ Chương 10

Chương 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 ♥  Chương 14 ♥ Chương 15

Chương 16 ♥  Chương 17 ♥ Chương 18 ♥ Chương 19

Chương trăng tròn ♥ Chương 21  Chương 22 .1 ♥ Chương 22 .2

Chương 23 ♥ Chương 24 ♥ Chương 25

Chương 26 ♥ Chương 27 ♥ Chương 28 ♥ Chương 29 ♥  Chương 30

Chương 31 ♥ Chương 32 ♥ Chương 33 ♥ Chương 34 ♥ Chương 35

Chương 36 ♥ Chương 37 ♥ Chương 38 ♥ Chương 39 ♥ Chương 40

♥♥♥

Chương 41 ♥ Chương 42 ♥ Chương 43 ♥ Chương 44 ♥ Chương 45

Chương 46 ♥ Chương 47 ♥ Chương 48 ♥ Chương 49 ♥ Chương 50

Chương 51 ♥  Chương 52 ♥ Chương 53 ♥ Chương 54 ♥  Chương 55

Chương 56 ♥ Chương 57 ♥ Chương 58 ♥ Chương 59 ♥ Chương 60

Chương 61 ♥ Chương 62 ♥ Chương 63 ♥ Chương 64  ♥ Chương 65

Chương 66 ♥ Chương 67 ♥ Chương 68 ♥ Chương 69 ♥ Chương 70

Chương 71Chương 72 ♥  Chương 73  ♥ Chương 74 ♥ Chương 75

☆°。。☆°。。°☆

Chương 076 | Chương 077 | Chương 078 | Chương 079 | Chương 080 Chương 081 | Chương 082 | Chương 083 | Chương 084 | Chương 085 Chương 086 | Chương 087 | Chương 088 | Chương 089 | Chương 090 Chương 091 | Chương 092 | Chương 093 | Chương 094 | Chương 095 Chương 096