Trong một trò chơi điện tử xác suất để an thắng

      23
Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trân là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?. Câu 40 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 5. Các quy tắc tính xác suất

Bài 40. Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trân là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 ?

*

Gọi n là số trận mà An chơi.

Bạn đang xem: Trong một trò chơi điện tử xác suất để an thắng

A là biến cố “An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi n trận”.Quảng cáo - Advertisements


Biến cố A là \(\overline A \) : “An thua cả n trận”.

Ta có: \(P\left( {\overline A } \right) = {\left( {0,6} \right)^n}\)

Vậy \(P(A) = 1 – (0,6)^n\). Ta cần tìm số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn \(P(A) ≥ 0,95\) tức là \(0,5 ≥ (0,6)^n\).

Ta có: \({\left( {0,6} \right)^5} \approx {\rm{ }}0,078;{\rm{ }}{\left( {0,6} \right)^6} \approx {\rm{ }}0,047\). Vậy n nhỏ nhất là 6. Thành thử An phải chơi tối thiểu 6 trận.


Bài trướcCâu 39 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho hai biến cố A và B với P(A) = 0,3 ; P(B) = 0,4 ; P(AB) = 0,2. Hỏi hai biến cố A và B có
Bài tiếp theoCâu 41 trang 85 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt
Câu 42 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Gieo ba con súc sắc cân đối một cách độc lập....
Câu 41 trang 85 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính...
Câu 38 trang 85 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Có hai hòm đựng thẻ, mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số...

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lượng Giác Chứa Căn, Cách Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lượng Giác


Câu 37 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu....
Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng...
Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 11. Cạnh tranh là...
Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên...
Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.. Bài 7.16 trang...
Câu 59 trang 126 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. a) Ta có (C{rm{D}} bot left( {SA{rm{D}}} right)) nên (left( {C{rm{D}}{A_1}} right)...