TOP 25 TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở CÁC KHỐI LỚP TIỂU HỌC HAY VÀ THÚ VỊ NHẤT

      170

Toán học là một môn khoa học tự nhiên có tính lôgic và tính chính xác cao, nó là chìa khoá mở ra sự phát triển của các bộ môn khoa học khác. Đối với môn Toán ở Tiểu học, nếu mỗi người giáo viên chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong Sách giáo khoa, trong các sách hướng dẫn và thiết kế bài dạy một cách dập khuôn, máy móc thì sẽ làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Điều đó sẽ khiến cho việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu tẻ nhạt và kết quả học tập không cao. Nó là một trong những nguyên nhân gây cản trở cho việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày.

Bạn đang xem: Top 25 trò chơi trong dạy học toán ở các khối lớp tiểu học hay và thú vị nhất

Mặt khác, như chúng ta đã biết: Học sinh bậc Tiểu học có trí thông minh khá nhạy bén, sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng các em cũng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng hay quá tải. Hơn nữa, học sinh ở bậc Tiểu học nói chung, học sinh khối 1, 2, 3 nói riêng cơ thể của các em còn đang trong thời kì phát triển hay nói cụ thể hơn là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể ngồi lâu trong giờ học cũng như làm một việc gì đó trong một thời gian dài. Vì vậy muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học tức là kiểu dạy học: Lấy học sinh làm trung tâm, hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em.

Yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở bậc tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, Giáo viên trao quyền học tập cho học sinh. Học sinh chủ động học tập, giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn. Vì vậy người giáo viên phải gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Động viên các em tự tìm tòi, rèn luyện, khám phá và phát huy trong việc tự học, trong cuộc sống. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Trong đó các trò chơi có nội dung toán học rất lí thú, bổ ích và phù hợp với nhận thức của các em.

Chính vì những lí do nêu trên mà tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.

 


*

MỤC LỤC TRANG1. MỞ ĐẦU. 2 1.1: Lí do chọn đề tài. 21.2: Mục đích nghiên cứu. 21.3: Đối tượng nghiên cứu. 31.4: Phương pháp nghiên cứu. 31.5: Những điểm mới của sáng kiến. 32. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. 32.1: Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm. 32.2: Thực trạng của vấn đề. 42.3: Các giải pháp để giải quyết vấn đề. 52.4: Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm. 163. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ. 173.1. Kết luận. 173.2. Kiến nghị. 181. MỞ ĐẦU.1.1. Lí do chọn đề tài:Toán học là một môn khoa học tự nhiên có tính lôgic và tính chính xác cao, nó là chìa khoá mở ra sự phát triển của các bộ môn khoa học khác. Đối với môn Toán ở Tiểu học, nếu mỗi người giáo viên chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong Sách giáo khoa, trong các sách hướng dẫn và thiết kế bài dạy một cách dập khuôn, máy móc thì sẽ làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Điều đó sẽ khiến cho việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu tẻ nhạt và kết quả học tập không cao. Nó là một trong những nguyên nhân gây cản trở cho việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày.Mặt khác, như chúng ta đã biết: Học sinh bậc Tiểu học có trí thông minh khá nhạy bén, sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng các em cũng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng hay quá tải. Hơn nữa, học sinh ở bậc Tiểu học nói chung, học sinh khối 1, 2, 3 nói riêng cơ thể của các em còn đang trong thời kì phát triển hay nói cụ thể hơn là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể ngồi lâu trong giờ học cũng như làm một việc gì đó trong một thời gian dài. Vì vậy muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học tức là kiểu dạy học: Lấy học sinh làm trung tâm, hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em.Yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở bậc tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, Giáo viên trao quyền học tập cho học sinh. Học sinh chủ động học tập, giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn. Vì vậy người giáo viên phải gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Động viên các em tự tìm tòi, rèn luyện, khám phá và phát huy trong việc tự học, trong cuộc sống. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Trong đó các trò chơi có nội dung toán học rất lí thú, bổ ích và phù hợp với nhận thức của các em. Chính vì những lí do nêu trên mà tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.1.2. Mục đích nghiên cứu:Thông qua các trò chơi, các em sẽ lĩnh hội những tri thức toán học một cách dễ dàng; kiến thức sẽ được củng cố, khắc sâu một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập, trong việc làm. Khi chúng ta đưa ra tổ chức các trò chơi toán học trong giờ học Toán một cách thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy học môn Toán sẽ ngày một nâng cao hơn. 1.3. Đối tượng nghiên cứu:Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.1.4. Phương pháp nghiên cứu:- Phương pháp quan sát.- Phương pháp hỏi đáp.- Phương pháp điều tra, thống kê.- Phương pháp nghiên cứu1.5: Những điểm mới của sáng kiến:- Sáng kiến đã đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 2.- Góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh, chất lượng giáo dục của lớp và của nhà trường.- Đã sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả.2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm: Để góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở Tiều học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Góp phần gây hứng thú học tập môn Toán cho học sinh, một môn học được coi là khô khan, hóc búa thì việc đưa ra các trò chơi Toán học nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học giúp các em tìm hiểu và khám phá các vấn đề liên quan đến nội dung Toán học và rèn luyện các kĩ năng trong cuộc sống. Trò chơi Toán học không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức Toán học mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu các tri thức, rèn luyện kĩ năng, tăng cường năng lực cá nhân cũng cũng như năng lực tổ chức hợp tác công việc, hoạt động thực tiễn; rèn luyện các kĩ năng sống nhanh nhẹn, tháo vát, sáng tạo, khéo léo; phương pháp tổ chức phân công công việc hợp lý; Đánh giá công bằng, khách quan, chính xác trước một vấn đề. 2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: a. Về học sinh:- Trên thực tế, với học sinh nói chung trong các giờ học toán, học sinh tiếp thu còn thụ động, nhất là đối với những học sinh ngại phát biểu, tiếp thu chậm. Cuối tiết học, học sinh thường uể oải, ít tập trung chú ý vào bài vì đặc điểm của học sinh tiểu học là: “dễ nhớ, mau quên và chóng chán.” Học sinh thường hiếu động hơn khi hoạt động bằng tay, thích được sử dụng đồ dùng trực quan. - Đặc điểm về tư duy của học sinh Tiểu học chủ yếu là tư duy trực quan, vật thật hay thông qua những hành động cụ thể để hình thành khái niệm, kiến thức, kĩ năng.- Học sinh Tiểu học rất dễ xúc động và thích tiếp xúc với một sự vật, hiện tượng nào đó nhất là những sự vật, hiện tượng gây cảm xúc mạnh. b. Về giáo viên: Mặc dù đã được tiếp thu các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học do Phòng giáo dục; Sở giáo dục & Đào tạo tổ chức; song để tổ chức trò chơi trong các giờ dạy học Toán sao cho mang lại hiệu quả như người giáo viên mong muốn quả là một điều không đơn giản. Nó cần nhiều thời gian để đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, chuẩn bị nguyên vật liệu, . Mặt khác, tổ chức trò chơi sao cho học sinh cảm thấy hấp dẫn và thực sự thích thú thì phụ thuộc hoàn toàn vào công tác tổ chức của người giáo viên.Mặt khác, giáo viên chưa biết vận dụng hợp lí phương pháp dạy học tích cực đặc biệt là kĩ thuật dạy học cụ thể trong quá trình thực hiện phương pháp dạy học tích cực. c. Kết quả khảo sát thực tế: Năm học 2017 – 2018, lớp 2B với tổng số học sinh là 39 em, do tôi trực tiếp nhận chủ nhiệm và giảng dạy, kết quả khảo sát đầu năm như sau: LOẠISỐ LƯỢNGTỈ LỆGHI CHÚHoàn thành tốt37,7%Hoàn thành2564,1%Chưa hoàn thành1128,2%Từ thực trạng trên, để công việc đạt hiệu quả tốt hơn, giúp các em học sinh có hứng thú trong học tập, nâng cao chất lượng học toán trong lớp học, trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn cải tiến phương pháp trong giảng dạy, đưa những kiến thức được coi là khô khan của môn Toán thành những trò chơi học tập nhằm mục đích để giúp các em học mà chơi, chơi mà học.

Xem thêm: Y8 Game 1 Người Đua Xe - Xổ Số Ngày Xổ Số Miền Bắc【M9853

Trò chơi Toán học không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức mà còn giúp các em củng cố, khắc sâu các tri thức đó.2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề: Để các trò chơi góp phần mang lại hiệu quả cao trong giờ học, bản thân tôi đã tiến hành áp dụng các phương pháp dạy dạy học tích cực đặc biệt là những kĩ thuật dạy học. Tuy nhiên khi tổ chức và thiết kế trò chơi phải đảm bảo những nguyên tắc sau: a. Thiết kế trò chơi toán học trong môn Toán lớp 2: * Tổ chức trò chơi học tập để dạy môn Toán nói chung và môn Toán lớp 2 nói riêng, chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học cụ thể để đưa ra các trò chơi cho phù hợp. Song muốn tổ chức được trò chơi trong dạy toán có hiệu quả cao thì đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cặn kẽ và đảm bảo các yêu cầu sau:+ Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục.+ Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học+ Trò chơi phải phù hợp với tâm sinh lý học sinh lớp 2, phù hợp với khả năng người hướng dẫn và cơ sở vật chất của nhà trường. + Hình thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú.+ Trò chơi phải được chuẩn bị chu đáo.+ Trò chơi phải gây được hứng thú đối với học sinh.b. Cấu trúc của trò chơi học tập: + Tên trò chơi. + Mục đích: Nêu ra mục đích của trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng nào. Mục đích của trò chơi sẽ quy định hành động chơi được thiết kế trong trò chơi.+ Đồ dùng, đồ chơi: Mô tả đồ dùng, đồ chơi được sử dụng trong Trò chơi.+ Nêu lên luật chơi: Chỉ ra qui tắc của hành động chơi quy định đối với người chơi, quy định thắng thua của trò chơi.+ Số người tham gia chơi: Cần chỉ ra số người tham gia trò chơi. c. Cách tổ chức trò chơi: - Thời gian tiến hành: thường từ 5 - 10 phút - Đầu tiên là giới thiệu trò chơi: + Nêu tên trò chơi + Hướng dẫn cách chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu ra luật chơi.- Chơi thử và qua đó nhấn mạnh luật chơi. - Chơi thật.- Nhận xét kết quả chơi, thái độ của ngươi tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những tri thức được học tập qua trò chơi, những sai lầm cần tránh.- Thưởng - phạt: Phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập của học sinh. Phạt những học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui (như chào các bạn thắng cuộc, hát một bài, nhảy lò cò ....)- Tóm lại, khi tổ chức trò chơi, giáo viên cần lồng ghép các kĩ thuật dạy học tích cực để phát huy tinh thần học tập tích cực của học sinh.d. Giới thiệu một số trò chơi toán học lớp 2:Sau đây tôi xin giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong quá trình dạy Toán lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.Trò chơi 1: Ngôi nhà của em (Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm, áp dụng trong nhiều tiết học nhằm rèn kĩ năng tính.)- Mục đích: Luyện tập và củng cố kỹ năng làm tính cộng nhẩm không nhớ trong phạm vi 100- Chuẩn bị: 2 hình vẽ ngôi nhà trên bìa và các mảnh giấy hình tam giác, chữ nhật (như hình vẽ), có 5 mảnh ghi các tổng tương ứng với các tổng ghi trên ngôi nhà và 2 mảnh ghi sai.- Cách chơi: Chọn 2 đội chơi, mỗi đội có 5 em. Khi nghe hô “1, 2, 3 bắt đầu” các em phải nhẩm nhanh kết quả các phép tính trên ngôi nhà, rồi tìm mảnh giấy có kết quả tương ứng gắn vào đúng vị trí. Khi dán xong sẽ được hình ngôi nhà có mái đỏ, tường vàng, cửa xanh.- Cách tính thi đua như sau:+ Gắn đúng 1 hình được 1 bông hoa, hình nào gắn sai không tính, gắn đúng cả 5 hình được 5 bông hoa.+ Đội nào gắn nhiều hình đúng, nhanh, xong trước là đội thắng cuộc. + Cả hai đội cùng gắn được số hình đúng bằng nhau thì đội nào nhanh hơn, xong trước là đội thắng cuộc.+ Nếu đội gắn xong trước mà gắn được ít hình đúng hơn đội xong sau, thì đội xong sau là đội chiến thắng.* Lưu ý: Ở trò chơi này nên đưa ra một vài kết quả không đúng để học sinh lựa chọn, nếu nhìn bằng mắt mà không tính kỹ sẽ rất dễ nhầm.VD: Nếu vội có thể cộng nhẩm 5 + 25 bằng 75 (vì lấy hàng đơn vị của số thứ nhất cộng với hàng chục của số thứ 2)Và cũng như vậy, các em có thể nhẩm kết quả nhanh hơn với các phép cộng khác. Tôi đưa vào như vậy cốt để củng cố khắc sâu cách cộng nhẩm.Trò chơi 2: Ai nhanh hơn (Sử dụng kĩ thuật học tích cực trong các bài tính nhẩm, rèn kĩ năng tính .)- Mục đích: + Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100; Luyện phản xạ nhanh ở các em. - Cách chơi: Các em ngồi tại chỗ. Giáo viên gọi bắt đầu từ 1 em xung phong. Ví dụ: em A xướng to 1 số trong phạm vi 100 chẳng hạn “47” và chỉ nhanh vào em B bất kỳ. Lúc này em B phải nói tiếp, ví dụ “trừ 12” rồi lại chỉ nhanh vào em C bất kỳ. Thế là em C phải nói tiếp “bằng 35”. Nếu em C nói đúng thì được quyền xướng to 1 số như A rồi chỉ vào một bạn D nào đó để “nói” tiếp. Cứ làm như thế nếu bạn nào nói sai (chẳng hạn A nói “47” truyền cho B, mà B nói trừ “18”, tức là sai dạng tính hoặc là C đọc kết quả tính sai) thì phải nhảy lò cò một vòng từ chỗ của mình lên bảng. Kết thúc trò chơi khen và thưởng một tràng vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh.* Lưu ý: + Trò chơi này không cần phải chuẩn bị đồ dùng, giáo cụ ... + Trò chơi này có thể áp dụng được vào nhiều bài (Ví dụ: Luyện tập các bảng cộng trừ, nhân, chia) và có thể thay đổi hình thức. Ví dụ: 1em hô to: “5 + 6” và chỉ vào em tiếp theo để em này chỉ việc nói kết quả “bằng 11”. Hay “2 x 3” một bạn tiếp theo nói “bằng 6”. + Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí vui, sôi nổi, hào hứng trong giờ học cho các em.Trò chơi 3: Máy tính: (Sử dụng kĩ thuật nêu câu hỏi, áp dụng trong các bảng cộng, trừ, nhân, chia. VD bài 9+5, 14-8, bảng nhân 2,3,4,5; bảng chia 2,3,4,5;....)- Mục đích: Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.- Cách chơi: Giáo viên hô: Máy tính đâu, máy tính đâu. Học sinh đáp: Máy tính đây, máy tính đây. Giáo viên hô: Máy tính thực hiện phép tính 3 x 5. Mời máy tính...... Học sinh đứng tại chỗ nêu phép tính và kết quả. Những máy tính còn lại theo dõi nếu đúng thì vỗ tay khen, nếu sai thì phát âm thanh “Ồ...”, máy tính khác có quyền trả lời. Lưu ý: + Trò chơi này không cần phải chuẩn bị đồ dùng. + Trò chơi này có thể áp dụng được vào nhiều bài (Ví dụ: Luyện tập các bảng cộng trừ, nhân, chia) + Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí vui, sôi nổi, hào hứng trong giờ học cho các em.Trò chơi 4: Que tính thông minh: (Tiết luyện bài toán về nhiều hơn)- Mục đích: Rèn trí thông minh, nhanh nhẹn, kỹ năng tính khi có bài toán về nhiều hơn.- Chuẩn bị: + 40 que tính màu: 20 que màu đỏ, 20 que màu vàng + 2 ống nhựa màu đỏ, 2 ống nhựa màu vàng. Trên 2 ống đỏ dán mảnh giấy trên có ghi “nhiều hơn”.- Cách chơi: Gồm 2 người: 1 nam, 1 nữ đại diện cho 2 đội. Mỗi em cầm 20 que tính, tay trái 10 que màu vàng, tay phải 10 que màu đỏ, 2 ống nhựa 1 đỏ - 1 vàng đặt trên mặt bàn trước vị trí của mỗi em. Cả 2 em cùng được chơi 3 lần. Thời gian mỗi lần là 1 phút.+ Lần 1: Em hãy cắm số que tính vào 2 ống sao cho ống đỏ có nhiều hơn ống vàng là 2 que.+ Lần 2: Em phải tiếp tục chuyển bao nhiêu que tính ở ống màu vàng sang ống màu đỏ để ống đỏ có nhiều hơn 4 que tính.+ Lần 3: Để ống đỏ có nhiều hơn ống vàng 6 que tính thì em chuyển chúng như thế nào ? Sau mỗi lẫn chơi giáo viên đánh giá kết quả, lưu ý cách giải thích của học sinh ở lần chơi thứ 3.- Cách tính thi đua như sau:+ Mỗi lần chơi học sinh làm đúng được tặng: 4 bông hoa+ Lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu được tặng: 1 bông hoaCuối cùng cộng số bông hoa sau 3 lần chơi: Ai được nhiều bông hoa thì người đó sẽ thắng cuộc. Người thắng cuộc được quyền hát tặng lớp 1 bài hoặc chỉ định một bạn hát 1 bài tặng mình.Trò chơi 5: Đi chợ (Tiết Luyện tập kĩ năng giải bài toán có đơn vị kg.)- Mục đích: Rèn kỹ năng đọc, hiểu tóm tắt đề toán và giải bài toán có đơn vị “kg”.- Chuẩn bị: + Một số tranh con vật: gà, ngan, ngỗng, thỏ (tranh nhỏ).+ Một số thẻ ghi tóm tắt đề toán ở mặt trước và đáp số ở mặt sau. + Sân chơi: vẽ các ô, mỗi ô đặt 1 thẻ theo thứ tự sơ đồ dưới đây:Gà cân nặng: 5kgNgỗng hơn gà: 3kgNgỗng: kg?Ngỗng nặng: 6kgNgan nhẹ hơn: 3kgNgan: kg?Thỏ nâu nặng: 2kgThỏ trắng bằng ThnâuCả hai nặng: kg?Mẹ mua 6kg gà, 4kg Ngỗng và 8kg Thỏ. Mẹ mua tất cả: kg?- Cách chơi: Giáo viên lần lượt cho các em chơi: Các em lần lượt bước vào từng ô. Bước vào ô nào phải giải miệng đề toán trong ô đó. Sau đó đọc to đáp số của bài toán. Chẳng hạn ô thứ nhất em đó phải nhẩm: Ngỗng nặng là: 5 + 3 = 8 kg rồi nói to “Đáp số 8 kg” sau đó lật mặt sau của tấm thẻ để kiểm tra đáp số. Nếu đúng thì bước tiếp sang ô thứ hai .... Nếu sai thì em đó bị loại và em khác lên chơi.- Cách tính thi đua như sau: + Nếu mỗi ô đúng thì được thưởng một con vật. Riêng ô cuối cùng giải đúng được thưởng 2 con.+ Sau cuộc chơi nếu ai được nhiều con vật nhất thì người đó sẽ thắng cuộc.* Lưu ý: Sau mỗi em chơi giáo viên có thể đổi các thẻ có đề toán khác.Trò chơi 6: Ai tính giỏi nhất. (Sử dụng kĩ thuât viết tích cực, áp dụng trong các tiết Luyện tập củng cố kỹ năng cộng 2 số có nhớ trong phạm vi 100 )- Mục đích: + Luyện tập củng cố kỹ năng cộng 2 số có nhớ trong phạm vi 100+ Tập cho học sinh cách đánh giá, nhận xét.- Chuẩn bị: + 2 chậu cây cảnh có đánh số 1, 2+ Một số bông hoa cắt bằng giấy màu cứng, mặt trước màu trắng ghi các phép tính như: 41 – 2551- 3581- 4871 – 938 + 4729 + 6+ Phấn màu. + Đồng hồ theo dõi thời gian. + Chọn 3 học sinh hoàn thành tốt trong lớp làm giám khảo và thư ký.- Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội, khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu” lần lượt từng đội cử người lên bốc hoa trên bàn giáo viên, người chơi có nhiệm vụ viết nhanh kết quả vào phép tính trên bông hoa, sau đó cài bông hoa lên cây của đội mình. Người này làm xong cài hoa lên cây thì lại đến lượt người khác. Cứ như vậy cho đến hết 2 phút. Sau khi giáo viên hô hết giờ thì 2 đội mỗi đội cử 1 đại diện lên đọc lần lượt từng phép tính trên cây của mình đồng thời giơ cho cả lớp xem bông hoa đó. Giám khảo đánh giá và thư ký ghi lại kết quả.- Cách tính thi đua như sau: + Mỗi phép tính đúng được 1 bông hoa. + Tổng hợp số bông hoa của từng đội. Đội nào nhiều hoa hơn là đội đó thắng.* Lưu ý: Sau giờ chơi giáo viên nêu nhận xét đánh giá các đội chơi, khuyến khích tổ Giám khảo, thư ký, nhắc nhở các em những sai sót vấp phải để lần sau các em chơi tốt hơn.Trò chơi 7: Vui cùng đường gấp khúc. (Sử dụng kĩ thuật KWLH trong các tiết 102, 103,104)- Mục đích: Củng cố học sinh nhận biết đường gấp khúc, biết tính độ dài đường gấp khúc bằng cách tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.- Chuẩn bị: + Thước kẻ.+ 2 sợi dây đồng.- Cách chơi:+ Gọi 2 em tham gia (1 em trai và 1 em gái, đại diện cho lớp) lên bảng chơi.+ Phát cho mỗi em một sợi dây đồng dài khoảng 20 cm và yêu cầu tìm cách nắn sợi dây đồng thành các đường gấp khúc theo yêu cầu (Ví dụ: đường gấp khúc tạo bởi 2 đoạn thẳng 9cm và 8 cm; hay đường gấp khúc tạo bởi 3 đoạn thẳng có độ dài là 5cm, 6cm và 8 cm ...) 9cm 8cm 5cm 6cm 8cm + Khi nghe hiệu lệnh “1,2,3 bắt đầu” 2 em bắt đầu thực hiện. Em nào xong trước và thực hiện đúng sẽ được tuyên dương. Tuy nhiên độ dài của mỗi đoạn trong đường gấp khúc chỉ mang tính tương đối, tùy vào độ dài mỗi đoạn đã cho.+ Nếu cả 2 em cùng làm đúng và xong cùng một lúc thì ra thêm câu hỏi phụ: Độ dài đường gấp khúc tạo bởi sợi dây có thay đổi khi số đoạn thẳng tạo thành thay đổi hay không? Vì sao? để đánh giá và tuyên dương.Trò chơi 8: Ong đi tìm nhụy (Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm và kĩ thuật KWLH. Trò chơi có thể áp dụng vào các bảng cộng, trừ, nhân, chia; Ví dụ Tiết 61: (14 trừ đi một số: 14 – 8)- Mục đích: + Củng cố kỹ năng tính nhẩm dạng trừ có nhớ: 14 - 8+ Rèn tính tập thể- Chuẩn bị: + 2 bông hoa 5 cánh, mỗi bông một màu, trên mỗi cánh hoa ghi các số như sau, mặt sau gắn nam châm.+ 10 chú Ong trên mình ghi các phép tính, mặt sau có gắn nam châ14 - 1014 - 614 - 514 - 714 - 8+ Phấn màu - Cách chơi: + Chọn 2 đội, mỗi đội 5 em+ Giáo viên chia bảng làm 2, gắn mỗi bên bảng một bông hoa và 5 chú Ong, ở bên dưới không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trò chơi.Cô có 2 bông hoa trên những cánh hoa là các kết quả của phép tính, còn những chú Ong thì chở các phép tính đi tìm kết quả của mình. Nhưng các chú Ong không biết phải tìm như thế nào, các chú muốn nhờ các con giúp, các con có giúp được không? - 2 đội xếp thành hàng. Khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu” thì lần lượt từng bạn lên nối các phép tính với số thích hợp. Bạn thứ nhất nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn cho bạn thứ 2 lên nối, cứ như vậy cho đến khi nối hết các phép tính. Trong vòng 1 phút, đội nào nối đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.* Lưu ý: Sau khi học sinh chơi xong, giáo viên chấm và hỏi thêm một số câu hỏi sau để khắc sâu bài học.+ Tại sao chú ong không tìm được đường về nhà?+ Phép tính “14 - 10” có thuộc dạng bài học ngày hôm nay không? Tại sao ?+ Muốn chú Ong này tìm được đường về thì phải thay đổi số trên cánh hoa như thế nào ?Trò chơi 9: Tìm lá cho hoa(Sử dụng kĩ thuật hoạt động