GIÁO ÁN MẦM NON CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI: CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐỀ TÀI : ÔN

      383

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (269.84 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: chủ điểm: thế giới động vật đề tài : ôn

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  Trẻ nhận biết các nhóm chữ đã học o ô ơ, a ă â, u ư, i t c  Trẻ biết đặt câu theo từ  Trẻ biết tìm từ tương ứng với hành động thể hiện trên hình vẽ và đặc điểm hoạt động của một số con vật. II. CHUẨN BỊ:  4 bài thơ, bút lông, bảng nỉ.  1 số hình các con vật và thẻ từ tương ứng với hinh.  Thẻ từ: bơi, nhảy, chạy, đu, bò.  1 số hình ảnh: bé bơi, bé chạy, đu, bò.  Cá bơi, chó chạy, thỏ nhảy, cá sấu bò, khỉ đu.  1 số hoa rời.  Máy vi tính, máy nhạc.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CÔ HOẠT ĐỘNG1: Hát kết hợp vận động bài : con cào cào - Trò chuyện về con cào cào - Hỏi trẻ tên 4 bài thơ - Hỏi trẻ những chữ cái HOẠT ĐỘNG CHÁU - Trẻ trả lời theo ý trẻ - Trẻ trả lời đã học Trò chơi: Ai nhanh hơn Cách chơi: - Đại diện 4 nhóm lên lấy bài thơ, chạy về đúng nơi sống của con vật có trong bài thơ, gạch dưới nhóm chữ theo yêu cầu trong hang. Đội nào làm xong nhanh và đúng là thắng cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi - Tập hợp trẻ lại để kiểm tra lẫn nhau- cho nhận xét. - Cô kết luận đội thắng - Chuyển tiếp: hát bài “ một con vịt” HOẠT ĐỘNG 2: - Trẻ nghe cô giải thích cách chơi và luật chơi - Trẻ về đội của mình và thực hiện theo yêu cầu của cô. - Trẻ kiểm tra bài thơ của cô- nhận xét. Trò chơi: tìm bạn thân Cách chơi: Lần 1:
Cho mỗi trẻ nhận một thẻ từ hoặc một hình, trẻ quan sát xem trong hình, từ vẽ gì. Sau đó chia trẻ thành 2 nhóm: nhóm thẻ hình và nhóm thẻ từ. trẻ cầm thẻ hình đọc tên nhân vật có trong hình, trẻ có thẻ từ tương ứng chạy đến nắm tay bạn. Tổ chức cho trẻ chơi Lần 2: yêu cầu mỗi đội tìm chữ đã học có trong từ và đặt câu theo từ. sau đó - Trẻ lắng nghe cô giải thích cách chơi. - Trẻ chơi theo yêu cầu của cô - Từng đôi thực hiện trò chơi.
gắn lên bảng. Trẻ phía dưới lắng nghe và sửa sai cho bạn (nếu có). HOẠT ĐỘNG 3: Trò chơi: Ai tinh mắt. Lần 1: - Cho trẻ xem một đoạn phim, yêu cầu trẻ chú ý xem trong phim bé đang làm gì, các con vật đang làm gì. - Cô hỏi trẻ những hình ảnh đã xem. Khi trẻ trả lời cô ghi lên bảng - Cô cùng trẻ kiểm tra laị bằng cách cho trẻ xem lại đoạn phim. - Trẻ xem phim. - Trẻ trả lời theo sự quan sát của trẻ. - Trẻ xem lại phim.
- Trẻ nghe cô giải thích cách chơi. Lần 2: thi đua 2 đội Nam- Nữ. - Cô gắn các từ: nhảy- chạy- bơi- đu- bò lên bảng. Cho trẻ đọc lại các từ đó theo cô. - Mỗi đội có hình ảnh về em bé và các con vật. Trẻ lên gắn hình tương ứng với từ cô gắn lên bảng. Đội nào xong nhanh và đúng thì thắng cuộc. - Tổ chức cho trẻ chơi - Cô và trẻ cùng kiểm tra lại. - Cô và trẻ cùng đọc lại hình và từ. - Cô nói tên các con vật, trẻ làm hành động của
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Thế giới động vật - Thơ Ong nâu và bướm vàng pdf 13 3 7
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỮ O – Ô - Ơ docx 6 1 5
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em pps 4 2 6

Xem thêm: Lời Bài Hát Đi Cùng Anh Khi Đam Mê Vẫn Rực Cháy, Lời Bài Hát Đi Cùng Em (Lemon Climb)

*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Mùa xuân trước cửa doc 3 1 6
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐỀ: LỄ GIÁNG SINH ĐỀ TÀI: NHỮNG CHIẾC NÓN XINH (Lớp Mầm) pot 5 7 27
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Thế giới động vật - Chuyện Kiến con đi ô tô pdf 14 1 5
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề : Thực vật - Đề tài : Quả táo xinh Lứa tuổi : 24 – 36 tháng pps 7 7 31
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm : thế giới động vật - Đề tài : chữ b, chữ c potx 5 976 0
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm: Thế giới động vật Đề tài: Gấu qua cầu Lớp : Chồi potx 5 1 6
*
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Thế Giới Thực Vật - Đề tài: “Quả Gì Thơm Thế” Lứa tuổi: 24 - 36 tháng tuổi pps 7 8 24
*


(269.84 KB - 9 trang) - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐỀ TÀI : ÔN CÁC NHÓM CHỮ ĐÃ HỌC doc