CÂU HỎI CỦA ĐINH TUẤN VIỆT

      165
Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệgiáo dục và đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng làng mạc hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ bỏ nhiênÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Câu Hỏi Của Đinh Tuấn Việt

*

*

S=(^1^2)+(^2^2)+(^3^2)+....+(^n^2)

S=1+ 2.(1+1) + 3.(2+1) +.....+ n(n-1 +1)

S=1 + 1.2 +2 + 2.3 + 3 +.......+ (n-1).n + n

S= (1 + 2 +3 +....+n) + (1.2 + 2.3 + 3.4 + ......+ (n-1)n)

S=(fracnleft(n+1 ight)2) + (fracnleft(n+1 ight)left(n-1 ight)3)

S= (frac3nleft(n+1 ight)+2nleft(n+1 ight)left(n-1 ight)6)

S=(fracnleft(n+1 ight)left(2n+1 ight)6)


*

Tìm n nằm trong N, biết:

1) 2n+3 chia không còn 3n+1

2)2n-2 phân tách hết mang đến n-1

3) 5n-1 phân tách hết mang đến n-2

4)3n+1 phân tách hết đến 2n+2

5)2n-1 chia hết cho 5n-3

6)n-3 chia không còn đến n+4

7) 3n+3 chia không còn cho n+2

8)4n phân chia không còn mang đến n-3

9)5n+1 phân chia không còn cho n+3

10)2n-2 phân chia không còn mang lại n+3


*

Xem thêm: Giới Từ Chỉ Vị Trí Và Các Giới Từ Chỉ Vị Trí Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Bài 1:Tìm nϵ N,biết:

1+2+3+4+...+n+=378

Bài 2:Tìm nϵ N,sao cho:

a)n+2 phân tách không còn đến n-1

b)2n+7 chia hết mang đến n+1

c)2n+1 phân chia không còn mang lại 6-n

d)4n+3 phân tách hết đến 2n+6


Bài tập :chứng minh rằng :

a,(2^2^2n+1+3)chia hết mang lại 7

b,(6^2n+19^n-2^n+1)chia hết đến 17

c,(5^n+2+26cdot5^n+8^2n+1)chia hết mang lại 59

d,(2^2^6n+2+21)phân tách hết mang lại 37

 


Chứng minc với đa số số nguim n ta luôn có

a) n.(n+1)(⋮)2

b) n.(n+1).(n+2)(⋮) 6

c) n.(n+1).(2n+1)(⋮) 2

d) n.(2n+1).(7n+1)(⋮) 6


Tìm n (in) N sao để cho :1/ 10 (⋮)n2/ 12 (⋮)(n - 1)3/ đôi mươi (⋮)(2n + 1)4/ (n+ 2) là Ư(20)5/(2n + 3) là Ư(10)6/ n(n + 1) = 6


Cho n là số thoải mái và tự nhiên .Chứng minch rằng:

a) (n+10) (n+15)chia không còn mang lại 2

b)n(n+1) (n+2)phân chia hết cho 2 với 3

c) n(n+1) (2n+1)phân tách hết mang đến 2 với 3


Chứng minc rằng:

a. (3^2n+1+2^n+2)phân tách không còn mang lại 7 với đa số n trực thuộc N

b. (3^2n+2+2^6n+12)phân tách không còn mang đến 11 với tất cả n trực thuộc N.

c. (_ ) (7^2n+1-48-7)phân tách không còn đến 288 với đa số n nằm trong N


minh chứng rằng

mang lại n thuộc N

a) (n+10) . (n+15) chia không còn mang đến 2

b) n . (n+1) . (2n+1) phân tách hết cho 2 với 3


Chứng minh rằng : (dfrac34+dfrac536+dfrac7114+.....+dfrac2n+1n^2left(n+1 ight)^2