Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Trung trọng tâm Toán thù học tập hibs.vn ra mắt cùng với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài toán thù Ôn thi ViOlympic Tân oán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP. SỐ, DẤU HIỆU CHIA HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại duy nhất có tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ độc nhất vô nhị gồm các chữ số không giống nhau cùng tổng những chữ số bởi 12.quý khách vẫn xem: Số những số bao gồm 5 chữ số không giống nhau chia không còn cho tất cả 2 cùng 5

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại độc nhất vô nhị tất cả những chữ số khác nhau với tổng những chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ độc nhất vô nhị tất cả những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 bao gồm 5 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 có 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 có 4 chữ số, những chữ số không giống nhau cùng có tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có các chữ số khác biệt cùng tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có các chữ số không giống nhau cùng tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại duy nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên bé dại duy nhất có các tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác biệt với tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có những chữ số khác biệt cùng tích các chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả các chữ số khác nhau cùng tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 Với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên bao gồm 3 chữ số.

Bài ViO.18 Với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên gồm 3 chữ số.

Bài ViO.trăng tròn Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên gồm 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 Với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 Cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số, những chữ số khác biệt cùng phân tách không còn cho 3.

Bài ViO.24 Cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên gồm 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân tách không còn cho 5.

Bài ViO.25 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên bao gồm 3 chữ số, tất cả tổng những chữ số bởi 7 và chia không còn đến 5.

Bài ViO.26 Cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A cùng giữ nguyên lắp thêm từ bỏ những chữ số sót lại và để được số còn sót lại là số lớn số 1 hoàn toàn có thể. Số lớn nhất rất có thể sẽ là số nào?

Bài ViO.27 Cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi đồ vật từ những chữ số sót lại để được số sót lại gồm 15 chữ số với là số nhỏ nhắn tốt nhất hoàn toàn có thể. Số bé bỏng tốt nhất hoàn toàn có thể chính là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 trước tiên và để được một số tự nhiên và thoải mái. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn giữ nguyên lắp thêm tự của bọn chúng sẽ được sốlớn nhất, số bé nhất?

Bài ViO.29 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số nhưng trong số ấy có tối thiểu hai chữ số giống như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có toàn bộ từng nào số gồm 3 chữ số nhưng mà trong những số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên bao gồm 4 chữ số không giống nhau cơ mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được tất cả từng nào số có 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 Có bao nhiêu phương pháp bố trí 5 các bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) quý khách C ngồi chủ yếu giữa?b) Hai bạn A cùng E ngồi sinh sống nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 Với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 bạn ta lập phần đông số gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) Có bao nhiêu số nhỏ dại rộng 5000?b) Có từng nào số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 Từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số khác nhau làm thế nào cho trong số ấy luôn có mặt chữ số 0 với chữ hàng đầu.

Bài ViO.36 Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số không giống nhau trong đó tốt nhất thiết đề xuất có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số kia bởi 18?

Bài ViO.38 Có bao nhiêu số điện thoại thông minh gồm 6 chữ số? Trong số đó có bao nhiêu số điện thoại thông minh bao gồm 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác biệt và đề nghị xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 Có từng nào số tự nhiên gồm nhì chữ số cơ mà hàng chục lớn hơn sản phẩm 1-1 vị?

Bài ViO.41 Tìm số 1a2b biết số kia phân chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 Tìm số 8a3b biết số kia chia hết mang lại 2 và 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 Tìm số 4a8b biết số kia chia hết đến 2, còn phân chia mang đến 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 Tìm số nhỏ bé độc nhất không giống 1 mà lại khi chia mang đến 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng bao gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 Tìm số bé nhỏ tuyệt nhất nhưng mà Lúc phân tách cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6 có số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 Tìm số nhỏ bé duy nhất tất cả 3 chữ số cơ mà phân tách không còn cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 Tìm số bé nhỏ duy nhất có 3 chữ số cơ mà lúc phân chia đến 2; 3; 4; 5 với 6 thuộc gồm số dư là một trong.

Bài ViO.48 Trung bình cùng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân tách không còn cho 9 bằng?

Bài ViO.49 Trung bình cộng tất cả những số lẻ có 3 chữ số phân chia hết đến 5 bằng?

Bài ViO.50 Tìm số bé bỏng độc nhất vô nhị bao gồm 4 chữ số không giống nhau phân tách không còn cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm gồm toàn bộ từng nào số lẻ gồm 4 chữ số chia không còn mang lại 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm gồm tất cả từng nào số tất cả 4 chữ số phân tách không còn cho cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có tất cả từng nào số chẵn gồm 3 chữ số mà lại các số đó đều ko phân chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 Có từng nào số chẵn có 4 chữ số phân tách không còn cho 9?

Bài ViO.55 Tìm số nhỏ tuyệt nhất khác 0 mà lại phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.56 Tìm số 6a2b biết số kia chia không còn mang lại 2 còn phân tách mang lại 5 và 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 Tìm số 3a7b biết số đó phân chia hết cho cả 2; 5 với 9.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Và Nội Dung Cuộc Duy Tân Minh Trị, Minh Trị Duy Tân

Bài ViO.59 Tìm số 2a8b biết số đó phân tách không còn cho 2 với 9, phân chia đến 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có toàn bộ từng nào số gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có tất cả từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách không còn mang đến 5. Tính tổng toàn bộ những số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không phân tách không còn mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy bao gồm tất cả từng nào số gồm 4 chữ số khác nhau chia không còn mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy gồm tất cả từng nào số có 4 chữ số mà những số đó chia đến 5 dư 2.

Bài ViO.65 Cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số khác biệt chia không còn mang đến 5?

Bài ViO.66 Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 có tía chữ số, hiểu được số kia phân tách không còn đến 4 và phân tách mang lại 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 Tìm a để 31a31a31a phân chia không còn mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết cho 72.b) 24a68b chia hết cho 48.

Bài ViO.69 Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại tốt nhất để Khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo đồ vật từ bỏ là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 Tìm số tự nhiên bé dại tốt nhất không giống 1 làm thế nào để cho mang số đó chia mang lại 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 Tìm a biết 3456a7 phân tách mang lại 8 dư 5.

Bài ViO.73 Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà lại từng số vừa phân chia không còn mang lại 4 vừa phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 Tìm số nhỏ tốt nhất bao gồm 2 chữ số biết số kia chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số không giống nhau và:

a) Các số này lớn hơn 300000?b) Các số này to hơn 300000 và chia không còn cho 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 Tìm số nhỏ dại tốt nhất bao gồm 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao cho a35b phân chia không còn mang đến 45.

Bài ViO.78 Tìm a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 vỏ hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng chén hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 dòng. Sau Khi buôn bán hết số đĩa vào một hộp thì số chén bát các cấp bốn lần số đĩa còn sót lại. Tính số chén lúc đầu với số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 Cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi buộc phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết đến 45

Bài ViO.81 Cho số 222…22 (2017 số 2). Cần cung ứng số này tối thiểu từng nào đơn vị và để được số mới phân chia hết đến 44.

Bài ViO.82 Cho số 777…77 (2017 số 7). Cần ít hơn ít nhất từng nào đơn vị chức năng sẽ được số mới chia không còn mang đến 63.

Bài ViO.83 Cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần cung cấp ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới phân tách không còn đến 65.

Bài ViO.84 Cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần ngắn hơn ít nhất từng nào đơn vị và để được số chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 Cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị sẽ được số mới phân chia không còn mang đến 24

Bài ViO.86 Tìm số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất bao gồm 9 chữ số ,phân chia không còn đến 9 cùng bao gồm những đặc điểm sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít phân chia không còn mang lại 8

– ví như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số ít phân tách không còn mang đến 7

– giả dụ xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số ít phân tách hết mang đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số ít phân chia không còn mang đến 5

– ví như xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số phân chia hết mang lại 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận thuộc thì được một số ít phân chia không còn mang đến 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số phân chia không còn mang đến 2

Bài ViO.87 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 4 chữ số phân tách hết mang đến 5 với tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 Có từng nào số tự nhiên tất cả tứ chữ số trong đó:

a) Mỗi chữ số hồ hết chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 Cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn có 3 chữ số không giống nhau từ bỏ những chữ số bên trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để sản xuất thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bắt đầu từ là 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một vài lớn số 1 (không thay đổi sản phẩm trường đoản cú các chữ số). Hãy kiếm tìm số lớn số 1 kia.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn nhất nhưng mà trong các số đó theo sản phẩm công nghệ từ trường đoản cú trái quý phái nên, mỗi chữ số (cho tới chữ số mặt hàng trăm) số đông bằng tổng của 2 chữ số tức tốc sau nó.

Bài ViO.93 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên bao gồm các chữ số khác nhau nhưng mà tổng các chữ số bởi 15.

Xem thêm: Luyện Tập Tìm Tỉ Số Của 2 Số A Và B Là 3/7, Tỉ Số Của C Và B Là 15/28

Bài ViO.94 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên bao gồm 3 chữ số nhưng chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.


Chuyên mục: Game online