Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. trả lời: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số

      548

Số chẵn là số tự nhiên và các chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên và các chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9. Hai số chẵn (hoặc số lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2 chữ số. a) Viết tập hợp C với số chẵn nhỏ hơn 10 b) Viết tập hợp L với số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 c) Ba tập hợp viết số chẵn liên tiếp S, giá trị nhỏ nhất là 18đ Bốn viết tập hợp B liên tiếp số lẻ, số lớn nhất Là 31. Để trả lời cho câu hỏi Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau các bạn hãy tham khảo ở bài viết dưới nhé

Tìm hiểu số chẵn là gì 

Nếu một số có thể được biểu diễn bằng công thức n = i x 2, với i là bất kỳ số nguyên nào, thì số n được gọi là “số chẵn”.

Bạn đang xem: Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. trả lời: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số

Ví dụ: 10 là số chẵn, vì 10 có thể được phân tích cú pháp; 10 = 5 x 2, trong đó 5 là số nguyên. 0 bằng 0 x 2 = 0 nên 0 phải là số chẵn.

*

Chia cho 2

Chia một số chẵn cho 2 và chia một số lẻ cho 2 để lại 1. Ví dụ, 5 là một số lẻ, vì chia 2 cho 2 sẽ cho phần dư là 1. Tương tự, 4 là số chẵn vì nó có thể chia hết cho 2.

Xét khái niệm này, 0 chia cho 2 cũng bằng 0 nên kết luận 0 là số chẵn.

Dựa vào phản chứng

Nếu bạn giỏi toán, thì bạn có thể quen thuộc với phương pháp chứng minh cổ điển này. Theo nghĩa đen, đây là một phương pháp chứng minh “ngược”, từ giả thiết sai thành chứng minh giả thiết ngược lại là đúng.

Xem thêm: Huấn Hoa Hồng ( Có Làm Thì Mới Có Ăn ), Nguyễn Văn Lên

Giả sử rằng 0 là một số lẻ, chúng ta đều biết rằng tất cả các số lẻ n được biểu diễn dưới dạng n = 2k +1, trong đó k là số nguyên bất kỳ.

Tuy nhiên, khi xét n = 0, bài toán này sẽ dẫn đến k = -0,5, không phải là số nguyên. Điều này có nghĩa là số 0 không phải là số lẻ, nhưng nếu không phải là số lẻ thì chỉ có một số chẵn phải không?

Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Dưới đây mình sẽ chia sẻ 2 cách để Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Cách 1:

*

Số chẵn phải có đuôi là 0,2,4,6,8 nên trong dãy số đó số lớn nhất là 8 nên 8 sẽ là số đuôi suy ra ta có xxxx8 . Số x ta sẽ dùng số từ lớn đến bé trong dãy số từ 0 tới 9 nhưng không được dùng lại số 8 vì ngay ở đề bài đã đề ra là 5 chữ số khác nhau nên số đó là 97648

Cách 2: 

Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau nên phải chọn các số cho mỗi hàng từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị, vì các số từ 9 trên 0 . -Số chẵn là số có đơn vị là một trong các số: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8. -Kết hợp hai điều kiện trên ta sẽ viết được một số là số chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau.

Số chẵn lớn nhất trong năm số khác nhau là: 98764 .

đều chúng (phần dư là 0 ) <5>. 1 không phải là số nguyên tố vì nó đã bị loại khỏi định nghĩa. 4 = 2 × 2 và 6 = 2 × 3 là vật liệu tổng hợp.

Kết

Bài trên đã giúp mọi người trả lời cho câu hỏi Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Mọi người có thể thử nhiều cách giải khác để cho ra những kết quả hấp dẫn và chính xác nhất nhé