Tìm một số là bội của 50, biết rằng 2 lần số đó l

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

ta Gọi số cần tìm kiếm là x

B(50)=0;50;100;...

Bạn đang xem: Tìm một số là bội của 50, biết rằng 2 lần số đó l

ta thấy só 100 lúc vội vàng 2 lần lên thì ví dụ rộng 101

=>x nằm trong 0;50


tiimf một số là bội của 50 biết rằng gấp đôi số kia là một trong những số nhỏ dại hơn 101 tìm kiếm số đó giúp bản thân nha 8 phút nữa đề nghị nộp


Ta Hotline số phải tìm là: x

Ta có:

B(50) 0;50;100;150;......

Ta thấy số 100 khi cấp lên 2 lần lên thì cụ thể hơn 101

(Rightarrow)x trực thuộc 0;50;1000;150;......


Tìm một vài hiểu được nếu đemsố kia cùng cùng với 4 lần số kia rồi đem tổng đó trừ đi gấp đôi số bắt buộc kiếm tìm tiếp nối cộng với 1303 thì được kết quả là số chẵn bao gồm 4 chữ số tương đương nhau lớn hơn 4000 cùng nhỏ tuổi rộng 5000.

Xem thêm: Lời Bài Hát: Lý Dĩa Bánh Bò Giấu Cha, Giấu Mẹ Ppt, Lý Dĩa Bánh Bò

Trả lời: Số buộc phải kiếm tìm là ...


số chẵn bao gồm 4 chữ số như thể nhau to hơn 4000 cùng bé dại rộng 5000 là :4444

Gọi số cần tìm là x. Ta có

(X+4 x X) - 2 x X+1303 =4444

(X + 4 x X) - 2 x X =4444-1303

5 x X- 2 x X =3141

3 x X =3141

X =3141 : 3

X = 1047

k bản thân nhé bản thân làm cho vòng đấy được 300 điểm rồi


số chẵn bao gồm 4 chữ số giống nhau lớn hơn 4000 và nhỏ tuổi hơn 5000 là 4444

gọi Số yêu cầu tra cứu là x ta được: x+4x-2x+1303=4444 suy ra 3x=4444-1303= 3141

x=3141:3=1047

vậy x=1047


Tìm một số hiểu được ví như rước số kia cùng cùng với 4 lần số kia rồi mang tổng kia trừ đi gấp đôi số buộc phải kiếm tìm tiếp nối cộng cùng với 1303 thì được công dụng là số chẵn có 4 chữ số tương đương nhau to hơn 4000 cùng bé dại rộng 5000


Ta thấy số to hơn 4000 và bé nhiều hơn 5000 và có các chữ số tương tự nhau chính là số 4444.

Ta tất cả biểu thức (x+4x-2x+1303=)(4444)

Rút ít gọn gàng sẽ thành (x.left(1+4-2 ight)-1303=4444)

(x.3+1303=4444)

(x.3=4444-1303)

(x.3=3141)

(x=3141:3)

(x=1047)

Vậy hiệu quả sau cùng của bọn họ sẽ là 1047


search một số hiểu được giả dụ lấy số kia cộng với 4 lần số đó rồi mang tổng kia trừ đi gấp đôi số buộc phải tra cứu sau đó cộng với 1303 thì được công dụng là số chẵn tất cả 4 chữ số tương đương nhau to hơn 4000 cùng nhỏ dại rộng 5000


Tìm một trong những hiểu được nếu như đem số đó cộng với 4 lần số đó rồi lấy tổng kia trừ đi 2 lần số nên search tiếp đến cùng cùng với 1303 thì được công dụng là số chẵn có 4 chữ số tương đương nhau to hơn 4000 với nhỏ rộng 5000.

Xem thêm: Mục Tiêu Của Khối Thị Trường Chung Mec-Cô-Xua, Khối Thị Trường Chung Mec


Tìm một trong những có 2 chữ số hiểu được Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số kia ta được số new nhỏ dại hơn 14 lần số đề nghị tra cứu là 12 đơn vị.


gọi số đề xuất kiếm tìm là(overlineabRightarrowoverline3ab=14.overlineab-12Rightarrow300+overlineab=14.overlineab-12.)

(Rightarrow13.overlineab=312Rightarrowoverlineab=312:13=24)Chuyên mục: Game online