Thủy phân 4 3g este x đơn chức mạch hở

Tbỏ phân 4,3 gam este X đối chọi chức, mạch hlàm việc tất cả xúc tác axit cho đến khi bội phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ Y và Z. Cho Y và Z phản nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. CTCT của X là
Bạn đang xem: Thủy phân 4 3g este x đơn chức mạch hở

*
Nhóm học tập facebook miễn tầm giá mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên trên hibs.vn. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên phầm mềm VietJaông chồng. Tải ngay!


Đáp án B


KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT - Livestream HÓA cô THU


Hỗn hợp tất cả phenyl axetat và metyl axetat có trọng lượng 7,04 gam tdiệt phân vào NaOH dư, sau phán ứng nhận được 9,22 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. % theo khối lượng của nhì este trong các thành phần hỗn hợp ban sơ là:


Xà chống hóa trọn vẹn 13,6 gam một este X buộc phải toàn vẹn 50ml dung dịch NaOH 4M, nhận được 19,8 gam 2 muối bột bao gồm số mol đều nhau (khối lượng mol mỗi muối bột số đông to hơn 68). CTCT của X có thể là


Đun rét 4,08 gam phenyl axetat cùng với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng được m gam hóa học rắn, hiểu được công suất làm phản ứng đạt 100%. Giá trị của m là
Xem thêm: Cách Tính Khoảng Cách Từ A Đến Sbc, Tính Khoảng Cách H Từ A Đến Mặt Phẳng (Sbc)

Đun 0,1 mol este X đối chọi chức với NaOH dư tiếp nối cho tác dụng cùng với Cu(OH)2, lớn nhận được 0,2 mol Cu2O. Công thức của X là:


Đốt cháy 0,8 gam một este X đối kháng chức được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam X tác dụng cùng với lượng NaOH trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng được 7 gam muối khan Y. Cho Y tính năng cùng với hỗn hợp axit loãng nhận được Z ko phân nhánh. Công thức cấu trúc của X là:


*


*


*
Xem thêm: 5 Bài Văn Phân Tích "Chí Khí Anh Hùng" Trong Truyện Kiều Của Nguyễn Du

*Chuyên mục: Game online