Thuật Toán Sắp Xếp Bằng Tráo Đổi

      500
yahoo.com.vn3MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN SẮP XẾPhường BẰNG TRÁO ĐỔI(EXCHANGE SORT) TIN HỌC 101.

Bạn đang xem: Thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi

Xác định bài toán- Input: Dãy A tất cả N số nguim a1, a2,…, aN- Output: Dãy A được bố trí lại thành dãy không sút.2. Ý tưởng: Với từng cặp số hạng đứng giáp vào hàng, nếu như số trước lớn hơn số sauta thay đổi khu vực chúng lẫn nhau. Việc này được tái diễn, cho tới Khi không có sự đổi nơi nàoxảy ra nữa.3. Thuật toán thù (Cách liệt kê)Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN;Bước 2. M ← N;Bước 3. Nếu M Cách 4. M ← M-1, i ← 0;Cách 5. i ← i + 1;Bước 6. Nếu i > M thì trở về bước 3;Cách 7. Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 đến nhau;Cách 8.Quay lại bước 5.4. Cài đặt (Sử dụng phần mềm Turbo C)Để thiết đặt lịch trình tôi chia thành 5 file, bao gồm có4.1 File batdau.h dùng làm khởi chế tác cực hiếm ban đầu mang đến hàng số, bao gồm câu chữ như sau:#include #include #include int a<20>=6,1,5,3,7,8,10,7,12,4,sopt=10;//////////////////////////void khoitao()for(int i=0;igotoxy(5*i+10,12);cout//////////////////////////////4.2 File khoidau.h dùng để làm diễn đạt thông tin về tác giả, có ngôn từ nlỗi sau:#include #include banquyen() hibs.vncolor(14);gotoxy(trăng tròn,5);cprintf("TRUONG trung học phổ thông KIEM TAN");gotoxy(trăng tròn,7);cprintf("TO: TOAN - TIN HOC");gotoxy(20,9);4hibs.vncolor(13);cprintf("GIAO VIEN THUC HIEN: DO HOAI BAO");gotoxy(đôi mươi,11);cprintf("MO PHONG THUAT TOAN SAPhường XEP BANG TRAODOI(EXCHANGE SORT)");hibs.vncolor(15);gotoxy(đôi mươi,13);cprintf("NAM HOC: 2012 - 2013");gotoxy(trăng tròn,15);cprintf("NHAN ENTER DE BAT DAU");///////////////////////////////////////////////////////////////////////4.3 File Dichuyen.h dùng để làm đổi chỗ lẫn nhau giả dụ số trước to hơn số sau, tất cả nộidung như sau:#include #include #include int DALAY=1000;/////////////////////////////void hoanvi(int &a,int &b)int tam=a;a=b;b=tam;////////////////////////////////////////////////////void doicho(int i1,int i2)//i1 va i2 la cac chi soint t1=5*i1+10;//tai vi tri hoanh bởi vì a tren man hinhint t2=5*i2+10;//tai vi tri hoanh vì chưng a tren man hinhhibs.vncolor(15);gotoxy(t1,10);cprintf("%d",a);gotoxy(t2,14);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(0);gotoxy(t1,12);//xoa gia tri a<1>cprintf("%d",a);gotoxy(t2,12);//xoa gia tri a<2>cprintf("%d",a);hibs.vncolor(15);//vong lap de hoan doi vi tri 2 gia triint i=t1;while (i5gotoxy(i,10);cprintf("%d",a);gotoxy(t2+t1-i,14);cprintf("%d",a);delay(DALAY);hibs.vncolor(0);gotoxy(i,10);cprintf("%d",a);gotoxy(t2+t1-i,14);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(14);i++; //het whilehibs.vncolor(15);gotoxy(t2,12);cprintf("%d",a);gotoxy(t1,12);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(0);gotoxy(t2,10);cprintf("%d",a);gotoxy(t1,14);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(15);////////////////////////////////////4.4 File sapxep.h dùng để cài đặt thuật toán thu xếp, tất cả câu chữ nhỏng sau:#include #include void EXCHANGESORT()gotoxy(10,8);cprintf("MO PHONG THUAT TOAN SAP..

Xem thêm: Quốc Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Dân Ta Có Mộtlòng Nồng Nàn Yêu Nước

XEPhường BANG TRAO DOI(EXCHANGE SORT)");for(int j=sopt;j>2;j--)hibs.vncolor(15);gotoxy(10,16);cprintf("LAN DUYET %d",sopt+1-j);for(int i=0;iif(a>a)6hibs.vncolor(15);gotoxy(10,18);cprintf("NHAN ENTER DE DOI CHO 2 SO DANG NHAPhường NHAY");hibs.vncolor(10+BLINK);gotoxy(5*i+10,12);cprintf("%d",a);gotoxy(5*(i+1)+10,12);cprintf("%d",a);getch();hibs.vncolor(0);gotoxy(5*i+10,12);cprintf("%d",a);cprintf("%d",a);doicho(i,i+1);hoanvi(a,a);hibs.vncolor(4);gotoxy(5*i+10,12);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(0);gotoxy(10,18);cprintf("NHAN ENTER DE DOI CHO 2 SO DANG NHAPhường NHAY");hibs.vncolor(4);for(int i=0;igotoxy(5*i+10,12);cprintf("%d",a);hibs.vncolor(15);gotoxy(10,16);cprintf("NHAN ENTER DE THOAT");/////////////////////////////////////////////////////////////////4.5 File MoPhong.cpp dùng làm links các file batdau.h, khoidau.h, dichuyen.h,sapxep.h nhằm triển khai chương trình, bao gồm câu chữ nhỏng sau:#include #include #include #include void main()clrscr();banquyen();getch();7clrscr();gotoxy(10,8);cprintf("KHONG MAT TINH TONG QUAT, VI DU DAY CAC SO NGUYENDUONG SAU");khoitao();gotoxy(10,16);cprintf("NHAN ENTER DE BAT DAU");getch();clrscr();khoitao();EXCHANGESORT();getch();5. Hướng dẫn sử dụngBước 1. Copy thư mục sapxep với TC vào ổ đĩa C:Cách 2. Khởi cồn chương trình TC nlỗi sau: C:TCBINTC.EXEBước 3. Nhấn File  Open  gõ vào ô Name như sauC:sapxepMOPHONG.CPPhường để msinh hoạt tệp tin MOPHONG.CPPBước 4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 nhằm chạy công tác với tuân theo hướng dẫnbên trên màn hình.6. Tài liệu sử dụng1. Sách giáo khoa TIN HỌC 102. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C, Tác mang GS PHẠM VĂN ẤT3. Phần mượt Turbo C (TC)8Kết luậnSau khi áp dụng chủ đề này trong quá trình dạy dỗ học tập, học viên khối 10 hiểu rõ hơn bàitoán với thuật toán, làm gốc rễ cho những em lên lớp 11 học tập về nghệ thuật lập trình.Trên đó là một ý tưởng nhỏ với ước muốn được chia sẻ cùng rất các đồngnghiệp và những em học viên thân quí.NGƯỜI THỰC HIỆNĐỖ HOÀI BẢO9Snghỉ ngơi Giáo Dục–Đào Tạo Đồng NaiTrường trung học phổ thông Kiệm TânCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc------------------Thống tốt nhất, ngàythángnămPHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNĂM HỌC 2012-2013Tên ý tưởng sáng tạo ghê nghiệm: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN SẮPhường XẾPhường BẰNGTRÁO ĐỔI (EXCHANGE SORT) TIN HỌC 10Họ và Tên tác giả: ĐỖ HOÀI BẢO Đơn vị (tổ): Tân oán – TinLĩnh vực:Quản lý giáo dục Phương pháp dạy dỗ học tập cỗ môn Phương thơm pháp giáo dục Lĩnh vực khác 1. Tính mới:- Có chiến thuật hoàn toàn bắt đầu - Có giải pháp cải tiến, đổi mới trường đoản cú chiến thuật vẫn gồm 2. Hiệu quả:- Hoàn toàn new và đang thực hiện áp dụng trong toàn ngành gồm công dụng cao - Có tính đổi mới hoặc đổi mới từ bỏ mọi giải pháp vẫn có và đã thực thi ápdụng vào toàn ngành bao gồm hiệu quả cao - Hoàn toàn bắt đầu và đã thực thi vận dụng tại đơn vị tất cả công dụng cao - Có tính cách tân hoặc thay đổi trường đoản cú hầu như chiến thuật vẫn tất cả và đang tiến hành ápdụng tại đơn vị bao gồm công dụng cao 3. Khả năng áp dụng:- Cung cấp được các luận cứ khoa học mang đến việc hoạch định con đường lối, chínhsách:Tốt Khá Đạt - Đưa các chiến thuật khuyến nghị có khả năng vận dụng thực tế, dễ dàng thực hiệnvới dễ lấn sân vào cuộc sống:Tốt Khá Đạt - Đã được vận dụng vào thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng vận dụng đạtkết quả trong phạm vi rộng:Tốt Khá Đạt XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔNTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊHIỆU TRƯỞNG10