Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa K Đổi: 1

      87

hibs.vn


Lớp học
Lớp học
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Hỏi đáp Đề thi
Kchất hóa học Tin tức Cuộc thi vui
Thanks khổng lồ.................................. 2, The patient recovered more rapidly than expect...">
Tìm kiếm câu vấn đáp Tìm tìm câu vấn đáp cho thắc mắc của người sử dụng
Đóng
Đăng nhập Đăng cam kết

Lớp học


Môn học


Chủ đề / Chương


Bài học


hibs.vn


*

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa k đổi:

1, The open-door policy has brought about a lot of radical changes

=> Thanks khổng lồ..................................

Bạn đang xem: Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa K Đổi: 1

2, The patient recovered more rapidly than expected

=> The patient made...............................

3, My boss works better when he's pressed for time

=> The less.............................

4, I would vì chưng anything for you

=> There's.....................................

5, The way he talks is very interesting

=> There is something................................

6, If he pays,he can play

=> He who...................................

7, There are more people out of work in this country than ever before

=> Never.................................

8, If I earn more,my wife will spkết thúc more

=> The more..............................


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
Những câu hỏi liên quan
*

Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1, I had just arrived home page when she came( ightarrow)No sooner......

2, The open-door policy has brought about a lot of radical changes( ightarrow)Thanks to..........

Xem thêm: Dạng 2: Xét Sự Biến Thiên Của Hàm Số Lớp 10, Khảo Sát Sự Biến Thiên Của Hàm Số Lớp 10

3, Smoking is not allowed in the world( ightarrow)Would you............

4, The patient recovered more rapidly than expected( ightarrow)The patient made............................

5, My boss works better when he's pressed for time( ightarrow)The less.....................................

6, I would vì chưng anything for you( ightarrow)There's.............................

7, The way he talks is very interesting( ightarrow)There is something..............................

8, If he pays,he can play( ightarrow)He who.............................

9, There are more people out of work in this country than ever before( ightarrow)Never...........................

10, If I earn more,my wife will spkết thúc more( ightarrow)The more...................................


Lớp 8 Tiếng anh Luyện tập tổng vừa lòng
1
0
*

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1, I had just arrived trang chủ when she came( ightarrow)

=>No sooner had I arriced home page than she came.

2, The open-door policy has brought about a lot of radical changes( ightarrow)

=>Thanks to The open-door policy,a lot of radical has been changed

3, Smoking is not allowed in the world( ightarrow)

=>Would you mind not smoking in the world?

4, The patient recovered more rapidly than expected( ightarrow)

=>The patient made a rapid recovery than expected

5, My trùm works better when he"s pressed for time( ightarrow)

=>The less my boss "s pressed for time,the better he works

6, I would vị anything for you( ightarrow)

=>There"s nothing I can"t vày for you.

7, The way he talks is very interesting( ightarrow)

=>There is something interesting when he talks

8, If he pays,he can play( ightarrow)

=>He who pays can play

9, There are more people out of work in this country than ever before( ightarrow)