Bài 4

- Chọn bài xích -Bài 1: Tiếp tục cùng với câu lệnh lặpBài 2: Thủ tục vào LogoBài 3: Thủ tục vào Logo (tiếp)Bài 4: Thế giới hình học tập vào LogoBài 5: Viết chữ cùng làm cho tính vào LogoBài 6: Thực hành tổng hợp

Giải Bài Tập Tin Học 5 – Bài 4: Thế giới hình học vào Logo giúp HS giải bài bác tập, giúp cho các em xuất hiện và cách tân và phát triển năng lượng thực hiện technology công bố và truyền thông:

Bài 1 trang 115 SGK Tin học tập 5: Hãy gửi câu lệnh dưới đây thành hai giấy tờ thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa thủ tục 1, vẽ cành hoa tuyết.REPEAT 6 BK 50 RT 60>

*

Trong câu lệnh bên trên, cành hoa tuyết tất cả 6 cánh, từng cánh bao gồm 6 chi tiết.

Bạn đang xem: Bài 4Xem thêm: Phân Tích Nghệ Thuật Tương Phản Trong Hai Đứa Trẻ, Đề: Nghệ Thuật Miêu Tả

Hãy chuyển đổi những số lượng nhằm bông tuyết có nhiều (ít) cánh hoa rộng, từng cánh có nhiều (ít) cụ thể hơn. Thêm câu lệnh để thay đổi màu sắc cây viết, đường nét bút.

Lời giải:

• Thủ tục cánh hoa tuyết

to lớn canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

• Thủ tục nhành hoa tuyết

lớn bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học tập 5: Viết chương trình bao gồm một hoặc những giấy tờ thủ tục nhằm tạo thành các hình treo tường theo mẫu mã bên dưới đây:

*

Lời giải:

a) lớn vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) to tamgiac

repeat 3

end

lớn hinhb

setpensize<8 8>

setpencolor 1

repeat 5

setpensize <2 2>

setpencolor 7

repeat 5

end

c) khổng lồ bongtuyet

fd 100 bk 50


rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành thực tế 1 trang 111 SGK Tin học 5: Viết thủ tục chế tác hình tròn trụ dưới đây. Sử dụng thủ tục này nhằm viết câu lệnh tạo cho một mẫu mã trang trí.

Xem thêm: Tìm Số Hạng Không Chứa X Trong Khai Triển (( (X(Y^2), 1 Tìm Số Hạng Không Chứa X Trong Kh

To hinhtron

REPEAT 1trăng tròn

End

REPEAT 6

*

Lời giải:

– Kết quả:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 112 SGK Tin học 5: Viết giấy tờ thủ tục tạo thành con đường tròn tiếp sau đây. Sử dụng giấy tờ thủ tục này nhằm viết giấy tờ thủ tục hinhhoc1 tạo cho một chủng loại tô điểm.

*


Chuyên mục: Game online