Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu

- Chống úng, lụt mùa mưa và bão.Quý khách hàng vẫn xem: Tại sao tbỏ lợi là giải pháp bậc nhất trong

- Cung cung cấp nước tưới mùa khô.

Bạn đang xem: Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu

- Cải tạo nên khu đất, msống diện tích khu đất canh tác.

- Tăng vụ, biến hóa cơ cấu tổ chức mùa vụ với cây cỏ.


*

Tdiệt lợi là phương án bậc nhất vào thâm nám canh nông nghiệp trồng trọt sinh sống nước ta

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bổ không đồng phần lớn những năm.

C. Nông nghiệp việt nam hầu hết là tdragon lúa.

D. Tài nguyên nước của VN tinh giảm, không được đến phân phối.

Trả lời: Nguyên nhân chủ yếu tdiệt lợi là phương án hàng đầu vào rạm canh nông nghiệp ở VN bởi tài nguyên nước phân bổ không đồng đầy đủ trong năm, tất cả thời gian xảy ra thô hạn rất lớn. Đặc biệt sinh sống vùng Đông Nam Sở với Tây Ngulặng.

Đáp án: B.

Gợi ý làm cho bài

Tbỏ lợi là biện pháp số 1 vào thâm canh nông nghiệp & trồng trọt sinh sống VN do những lí vì chính sau đây:

- Chống úng, lụt trong đợt mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong đợt thô.

- Cải chế tác khu đất, mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, đổi khác tổ chức cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây xanh.

Tdiệt lợi là phương án bậc nhất vào thâm nám canh nông nghiệp & trồng trọt sinh sống VN vì:

A. Nông nghiệp nước ta mang ý nghĩa chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố ko đồng hồ hết trong những năm.

C. Nông nghiệp việt nam chủ yếu là trồng lúa.

D. Tài ngulặng nước của nước ta hạn chế, không được mang đến thêm vào.

Nguyên ổn nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp bậc nhất vào thâm nám canh nông nghiệp & trồng trọt nghỉ ngơi việt nam vì tài nguyên nước phân bố ko đồng phần đa trong thời hạn, tất cả giai đoạn xảy ra khô hạn rất lớn. Đặc biệt sống vùng Đông Nam Bộ cùng Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Thủy lợi là phương án số 1 vào rạm canh nông nghiệp nghỉ ngơi nước ta vì:

A. Nông nghiệp VN mang ý nghĩa chất mùa vụ.

Xem thêm: Căn Cứ Vào Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 21 : Công Nghiệp Chung (Có Đáp Án)

C. Nông nghiệp VN chủ yếu là trồng lúa.

D. Tài nguim nước của việt nam tiêu giảm, cảm thấy không được mang đến cung cấp.

Trả lời: Nguyên ổn nhân đa số tdiệt lợi là phương án hàng đầu trong thâm nám canh nông nghiệp ở việt nam vị tài nguyên nước phân bố không đồng phần đông trong năm, có giai đoạn xảy ra khô hạn cực kỳ nghiêm trọng. điều đặc biệt sống vùng Đông Nam Sở với Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Thuỷ lợi là giải pháp số 1 trong thâm nám canh nông nghiệp sinh sống nước ta. Vì:

- Chống úng, lụt trong dịp mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong dịp khô.

- Cải chế tác đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, đổi khác cơ cấu tổ chức mùa vụ với cơ cấu cây xanh.

Kết trái là sẽ khởi tạo ra được năng suất cây cối cao và tăng sản lượng cây trồng.

Thuỷ lợi là phương án bậc nhất vào thâm canh nông nghiệp trồng trọt làm việc VN. Vì:

- Chống úng, lụt trong thời điểm mưa và bão.

- Đảm bảo nước tưới trong thời điểm thô.

- Cải chế tác đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, biến hóa tổ chức cơ cấu mùa vụ cùng tổ chức cơ cấu cây trồng.

Kết quả là sẽ khởi tạo ra được năng suất cây trồng cao cùng tăng sản lượng cây xanh.

Thuỷ lợi là biện pháp số 1 vào thâm nám canh NNTT của việt nam vì

A. Nông nghiệp VN mang ý nghĩa hóa học mùa vụ

B. Nguồn nước của nước ta phân bổ không đa số trong năm

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu là tdragon lúa nước

D. Tài nguyên nước của việt nam không đủ đến thêm vào nông nghiệp

Thuỷ lợi là giải pháp số 1 vào thâm canh nông nghiệp trồng trọt của việt nam vì chưng.

A. Nông nghiệp việt nam mang tính chất chất mùa vụ

B.Nguồn nước của nước ta phân bổ không phần đông trong năm

C.

Xem thêm: Square Number - Surprising Patterns In The S (1, 4, 9, 16…)

Nông nghiệp nước ta đa phần là trồng lúa nước

Cho mình hỏi vs

Ý nghĩa của Việc cải cách và phát triển hệ thống tdiệt lợi trong rạm canh nông nghiệp & trồng trọt nước ta?

 

 

GIÚPhường. NHANH HỘ MÌNH NHA!!!

Chống úng, lụt trong mùa mưa, bão; đảm bảo an toàn nước tưới trong đợt khô; Cải tạo khu đất, không ngừng mở rộng diện tích canh tác; Tăng vụ, đổi khác cơ cấu tổ chức vụ mùa cùng tổ chức cơ cấu cây trồng; Tạo được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây xanh.


Chuyên mục: Game online