TẠI SAO HỆ TUẦN HOÀN CỦA CÔN TRÙNG ĐƯỢC GỌI LÀ HỆ TUẦN HOÀN HỞ

      200
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần trả hlàm việc vì vào hoạt động tuần hoàn bao gồm một phần đường ngày tiết đi thoát ra khỏi huyết mạch tràn lên vùng khung hình.

Bạn đang xem: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hởkhi nói về hệ tuần hoàn của động vật hoang dã, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Tại thú hệ tuần hoàn được cấu tạo gồm tlặng, hệ mạch với dịch tuần hoàn.

II. Các loài động vật hoang dã mực ống, bạch tuộc, cá, chyên, thú gồm hệ tuần hoàn kín đáo.

III. Ở các loại côn trùng nhỏ bao gồm hệ tuần trả hở, ngày tiết đi nuôi cơ thể tiết giàu O2 .

IV. Hệ tuần trả knghiền thông thường sẽ có áp lực đè nén máu tung dũng mạnh rộng so với hệ tuần trả solo.

*

*

*

*


Vì sao hệ tuần trả của thân mềm với chân khớp được Điện thoại tư vấn là hệ tuần trả hở?

A.Vì không có mao mạch

B.Vì gồm mao mạch

C.Vì ngày tiết rã vào rượu cồn mạch bên dưới áp lực lớn

D.Vì tốc độ máu tan nhanh


- Hãy chỉ đi ra ngoài đường đi của huyết vào hệ tuần trả đối chọi của cá (xuất phát điểm từ tim) cùng giải thích tại vì sao hệ tuần trả của cá Điện thoại tư vấn là hệ tuần hoàn 1-1 (18.3A).

- Hãy chỉ ra đường đi của ngày tiết trong hệ tuần hoàn knghiền của thú với phân tích và lý giải vì sao hệ tuần hoàn của trúc được Điện thoại tư vấn là hệ tuần hoàn knghiền (hình 18.3B).

Xem thêm: Reading Comprehension Practice Test 1, Attention Required!

- Cho biết ưu điểm của hệ tuần trả tiết vào hệ tuần hoàn kxay so với hệ tuần trả 1-1.


Hệ tuần trả của tương đối nhiều động vật thân mềm với chân khớp được điện thoại tư vấn là hệ tuần trả hsinh sống vì?

A. giữa mạch đi tự tim ( cồn mạch) với các mạch cho tim ( tĩnh mạch) không tồn tại mạch nối

B. vận tốc tiết chảy chậm

C. máu tung trong hễ mạch khiến dưới áp lực lớn

D. còn sản xuất tất cả hổn hợp huyết - dịch mô


Lúc nói về hệ tuần hoàn, gồm bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Tại toàn bộ các loài, hệ tuần hoàn hồ hết làm nhiệm vụ chuyên chở oxi và CO2.

II. Ở hệ tuần hoàn của côn trùng, tiết được giữ thông cùng với áp lực khôn xiết tốt.

III. Bệnh nhân bị hở van nhĩ thất thì thông thường có nhịp tyên nkhô giòn rộng so với những người bình thường.

IV. Một chu kì tyên luôn luôn được bắt đầu tự thời gian chổ chính giữa nhĩ co, sau đó đến giãn phổ biến và cho vai trung phong thất co.

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


lúc nói tới hệ tuần hoàn, có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Tại toàn bộ những loài, hệ tuần hoàn phần đa làm trách nhiệm di chuyển oxi với CO2.

II. Ở hệ tuần hoàn của côn trùng nhỏ, máu được lưu lại thông với áp lực đè nén cực kỳ rẻ.

III. Bệnh nhân bị hlàm việc van nhĩ thất thì thường sẽ có nhịp tyên nhanh khô hơn so với người bình thường.

IV. Một chu kì tyên luôn được bắt đầu tự lúc chổ chính giữa nhĩ co, kế tiếp cho giãn phổ biến với mang đến trung ương thất teo.

cf68