TẠI SAO CƠ THỂ NGƯỜI CÓ THỂ TIÊU HÓA ĐƯỢC TINH BỘT NHƯNG KHÔNG THỂ TIÊU HÓA ĐƯỢC XENLULÔZƠ

      70

Tinh bột và xenlulôzơ đều có đơn phân là glucose nhưng con người không tiêu hóa được xenlulôzơ bởi vì không có enzyme xenlulaza để phân cắt xenlulôzơ.

 hibs.vn


Bạn đang xem: Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng không thể tiêu hóa được xenlulôzơ

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành + Bản Tường Trình Bài Thực Hành 1 Hóa Học 10 Bài Thực Hành 1

*
*

*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hibs.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng hibs.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hibs.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.