Sư phụ của sư phụ gọi là gì

      55
*

Tiếng xưng hô của người việt nam rất nhiều dạng, một đại từ bỏ nhân xưng bao gồm thể chứa được nhiều cách xưng hô khác nhau. Ở ngôi trước tiên số ít fan ta rất có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi thứ nhất số các thì nói: chúng ta, bọn chúng tao, chúng mình, lũ tao…Đại từ sinh hoạt ngôi trang bị hai, thứ bố cũng vậy.

Bạn đang xem: Sư phụ của sư phụ gọi là gì

Trong tình dục gia tộc tiếng xưng hô cũng khôn xiết phong phú, bao hàm cả phương ngữ. Ví dụ như giờ đồng hồ gọi thân phụ mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính những tiếng đã không còn được sử dụng ngày nay như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về phong thái xưng hô của vợ ck đã gồm trên 70 cách: anh – em, ck – bà xã, tôi – mình, ông xã ơi – vk ơi…

Vào thời phong kiến, bí quyết xưng hô của người việt nam cũng phong phú và đa dạng không yếu và ít nhiều gì, do yếu tố hoàn cảnh lịch sử, cũng chịu tác động bởi Trung Hoa. Điều này biểu lộ rõ qua đều văn phiên bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết giống hệt như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết tương đồng và cùng nghĩa cùng với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá khác một chút, tuy nhiên vẫn cùng nghĩa với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói bởi thế không có nghĩa là dân ta sao chép hoàn toàn giải pháp viết và xưng hô của bạn Trung Hoa, dẫn chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái gồm hai cách viết là㛪và腌, vẫn rất khác với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Ở đây, công ty chúng tôi xin trình làng cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, làng mạc hội thời phong con kiến ở nước ta, khớp ứng với bí quyết xưng hô với thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ bỏ đời ông nội trở lên hai đời nữa).

Ông tổ trước tiên hoặc fan khai sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông cụ ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nắm ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông nuốm (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà núm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông cầm (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà ráng (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà mẹ của cha mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, nói một cách khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn được gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng gọi bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội sẽ chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vợ đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vợ đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn được gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại đã chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại sẽ chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, phụ vương kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, còn gọi làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ thân mình so với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:cố phụ故父.

Cha bị tiêu diệt đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng chủ yếu và trang bị gọi bà xã lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ trang bị (con dòng chính và thứ điện thoại tư vấn vợ nhỏ dại của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, người mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị thân phụ từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người chị em đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng bạn cư tang bà bầu tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ dại kêu vợ lớn của phụ thân là:đích mẫu嫡母.

Vợ nhỏ nhắn của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà bầu mình đối với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ cha mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi phụ vương người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng chị em người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh tự đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng gọi em gái tuyệt chị của mẹ:di nương姨娘, có cách gọi khác làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi chị em của bạn bè hoặc của khách hàng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi bạn thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi cha của fan lớn tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi thân phụ của anh em hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng call em gái tuyệt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi mẹ của anh em hoặc của bạn đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh với em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng điện thoại tư vấn anh khi thì thầm với tín đồ khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em bọn họ (con chú bác):đích mặt đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em bọn họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người lũ anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi bạn khác một biện pháp thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của fan khác (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình so với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng bạn anh hotline em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai người khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng để gọi các người thân, thường dùng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, đái muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn hotline là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - rất lâu rồi chị em cùng lấy một chồng, chị hotline em là:đễ娣.

Em gái - thời xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, thiếu nữ tế女婿.

Người rể thánh thiện tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người con trai ở rể chỗ nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bằng hữu rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn hotline là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng lũ bà call chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình so với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách điện thoại tư vấn thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vk cả, bà xã lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, bao gồm thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để làm gọi người vợ chủ nhân).

Vợ sau, vk lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, chị em hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, bà xã hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, tiện thể nội賤內.

Vợ (người ông xã gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi bạn vợ:nội tướng內相.

Từ hotline họ hàng mặt vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ này thường xuyên hiểu làm cho làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, có cách gọi khác là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng y hệt như ông già nên phụ vương vợ được call là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vk (sống):nhạc phụ岳父.

Cha bà xã (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, nói một cách khác là ngoại mẫu外母.

Mẹ vk (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vợ (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, tè cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông xã gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của bạn anh:tự phụ姒婦.

Vợ của bạn em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, đôi lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (tiếng call vợ ck người khác một cách lịch sự):hiền kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng tá công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha người mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (cách con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ call mẹ chồng là: đại gia大家.

Anh ông chồng (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, đái thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của chồng (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng hotline người vk của bạn bè vợ mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người khác nhằm chỉ người vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc bác trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi phổ biến chú cùng bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(mình từ xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình đối với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú tín đồ khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ thân mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình từ bỏ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của tín đồ anh phụ vương mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của thân phụ mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của thân phụ mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu cùng cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, có cách gọi khác là cấm妗.

Từ điện thoại tư vấn chungcô, thím hay chưng gái:chư mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô tía là tam di三姨, cô bốn là tứ di四姨).

Cô (chị, em gái của cha):cô姑,thân cô親姑, đường cô堂姑.

Xem thêm: Tất Cả Ngọc Tái Tổ Hợp - Ngọc Tái Tổ Hợp Lol Là Hệ Thống Lối Chơi Hay Nhất

Tiếng tôn xưng fan cô to tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu tự xưng cùng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị hay em gái mẹ):di姨.

Dì (chị hay em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng tín đồ dì béo tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con dòng (cha mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vk nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ con đầu lòng, các con khác call là chi tử支子).

Con trang bị hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = sản phẩm công nghệ hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của dòng thứ (vợ nhỏ):trưởng thiết bị tử長庶子.

Con trai trang bị hai của chiếc thứ (vợ nhỏ):thứ thứ tử次庶子.

Con trai thứ bố của cái thứ (vợ nhỏ):tam sản phẩm tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, đồ vật tử次子.

Con trai của vợ hai, bà xã ba, vợ tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở phía trên viết không giống chữ “thứ”次trong đàn ông kế (cũng call là máy nam次男hay trang bị tử次子).

Con trai thứ ba (kế sản phẩm nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai đồ vật tư:tứ nam四男: có cách gọi khác là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, cháu nó (khiêm từ- tiếng bố mẹ xưng conmình với những người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái sản phẩm công nghệ hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vợ hai, vk ba, vợ tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho con gái thứ hai).

Con gái thứ ba:tam nữ三女.

Con gái máy tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa có chồng:sương nữ孀女.

Con gái chưa lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã gồm chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu thương mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng con gái người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con mồ côi và lũ bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả phụ vương và chị em tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (người để tang phụ thân mà mẹ còn sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vk lẽ:thứ tử庶子.

Con từ bỏ xưng với phụ huynh là:nhi兒.

Con từ xưng với phụ thân ghẻ là:chấp tử執子.

Cha người mẹ gọi con cái là:nhi兒.

Tiếng gọi người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi bé của bạn bè mình:hiền điệt賢姪, nạm điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con tín đồ khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con lỗi hỏng:bại tử敗子.

Con của chồng hoặc bà xã trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ bỏ xưng của nhỏ (trai và gái) đối với cha mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi nam nhi của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của bà xã cả hay nhỏ của bà xã cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha bà mẹ không cùng huyết thống chủng tộc):hỗn tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh tốt em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối cái xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là nhỏ của đồng đội họ (con cô, bé cậu nhỏ dì) hoặc mẹ họ (con cô, con cậu, con dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời vật dụng tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi những người thân, hay được dùng cho hàng bên dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ý và bác bỏ tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ bỏ xưng với bác bỏ của cha là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai người khác:lệnh điệt令姪.

Vợ cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của con cháu nội hay con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, bé của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học (tiếng xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người người vợ sư phụ trách khuyên bảo con bên quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học trò:đệ tử弟子, vật dụng đệ徒弟. Môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em nhà dòng dõi học hành đỗ đạt:thư mùi hương môn đệ書香門第.

Học mang hoặc quan tiền viên từ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng hotline sư phụ của fan khác:lệnh sư令師.

Tiếng điện thoại tư vấn anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng hotline em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng gọi học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng để gọi con em, đồ vật đệ bạn khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học tập trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người trước tiên sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó điện thoại tư vấn là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học thuộc thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người đàn ông trẻ con tuổi:sĩ phu士夫.

Người bọn ông thông dâm với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và đàn bà góa:cô quả孤寡.

Người bọn bà có ông chồng đánh trận địa điểm xa:chinh phụ征婦.

Người bầy bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ nhà nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thiếu phụ đã gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng call chung lũ bà nhỏ gái:cô姑.

Tục gọi đàn bà chưa chồng là:cô姑.

Tiếng từ xưng hoặc xưng hotline người bạn nữ khác:cô姑.

Tiếng hotline tôn trọng giành riêng cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi fan nữ:cô nương姑娘.

Cô nương bên (tiếng xưng gọi bạn khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng thiếu nữ đã có chồng và ngang tuổi với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với thanh nữ ngang hàng hoặc tất cả tuổi gần bằng tuổi thân phụ mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con bé dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, nhỏ bé gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất thân phụ mẹ, không người nào che chở:cô lộ孤露.

Trẻ mồ côi (mất phụ thân hoặc mất cả phụ thân và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, đàn trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô cùng với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú nhỏ xíu nhà (tiếng xưng gọi người khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người đàn ông to tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - tiếng gọi bầy ông to tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên mình mà gồm tuổi call là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu nhằm nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi bầy ông phệ tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (tiếng call thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng fan nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của fan nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với người ít tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng hotline thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người nữ giới tự xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông vào thân thích, thuộc lứa mà bé dại tuổi rộng mình hotline là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người bầy ông đứng tuổi hoặc hơn tuổi thân phụ mình:lão bá老伯.

Tiếng hotline người bé dại tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ fan tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi người sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ fan vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng bạn trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới so với bậc trên hoặc những người dân ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, còn được gọi làcố giao故交, cố tri故知.

Bạn bè cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để gọi anh em bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhân đức (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng bạn bè tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ lũ em này (tiếng tự xưng nhã nhặn với chúng ta bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để gọi anh em nhỏ tuổi hơn mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng để gọi thân phụ của bạn bè hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với vợ của chúng ta hoặc đối với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi bà xã bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể đồ đệ Phật điện thoại tư vấn là:tăng-già僧伽(theo chính sách định tư vị sư trở lên bắt đầu gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng bên sư già từ bỏ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng nhà sư nam tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc đơn vị sư phái nam tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng người vợ đạo sĩ trường đoản cú xưng:bần đạo貧道.

Tiếng ni cô tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ cô bé xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng nhà tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ từ xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà nhỏ bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà nhỏ bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học tập giả, nhà nghệ thuật có tài năng lớn:đại sư大師.

Cha mẹ bạn bè vợ chồng nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi trẻ con (mỹ xưng dành cho tất cả những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em nhà lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, còn gọi là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi người sở hữu là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc gọi chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chư hầu thuộc họ gọi là:bá phụ伯父.

Người tất cả học thức:sĩ phu士夫.

Người bao gồm học, học giả:nho sanh儒生.

Người mở màn trong nhà:gia trưởng家長.

Người phệ trẻ bé dại trong bên (từ hotline chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người nhớ ơn xưng với người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, còn gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần gũi trong nhà, thường xuyên chỉ bạn cùng loại họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả hotline là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ nhỏ dại tuổi:diệu linh con gái lang妙齡女郎.

Tiếng gọi thân phụ của tín đồ đang chat chit với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi bé nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi người khác cùng với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng call người tài năng về một bộ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân trong gia đình gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng núm gia tử đệ vào văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng bọn bà hoặc fan đã tất cả chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và thanh nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng trường đoản cú xưng của vị quan lại với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ bỏ xưng đối với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinh sau này).

Tiếng từ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi so với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ đối với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người sinh hoạt chức vị rẻ tự xưng, sau này dùng có tác dụng tiếng từ xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

Tôi (tiếng người cô gái tự xưng):tại hạ在下, đái nữ小女, bổn cô nương本姑娘.Tôi (tiếng trường đoản cú xưng của người thiếu nữ đã gồm chồng):bổn phu nhân本夫人.

| Kubet