SO SÁNH NƯỚC TIỂU ĐẦU VÀ NƯỚC TIỂU CHÍNH THỨC

      514
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

tham khảo nha bạn!

Giống nhau:

- điều tạo ra từ đơn vị chức năng của thận

- đều có chứa nước và một số chất bài tiết giống nhau như urê, axit uric..

Bạn đang xem: So sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

Khác nhau:

- Nước tiểu đầu:

+ nồng độ các chất hòa tan loãnghơn

+còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

+ chứa ít các chất cặn bã và các chất độchơn

+ được tao ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận thuộc đoạn đầu của đơn vị thận

- Nước tiểu chính thức

+ nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

+ gần như không coàn các chất dinh dưỡng

+ chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc

+ được tạo trong quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp ở đoạn sau của đơn vị thận


Đúng 2
Bình luận (0)
*

So sánh thành phần nước tiểu đầu - nước tiểu chính thức


Lớp 8 Sinh học Ôn tập học kỳ II
2
0
Gửi Hủy

Giống nhau:

- điều tạo ra từ đơn vị chức năng của thận

- đều có chứa nước và một số chất bài tiết giống nhau như urê, axit uric..

Khác nhau:

- Nước tiểu đầu:

+ nồng độ các chất hòa tan loãnghơn

+còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

+ chứa ít các chất cặn bã và các chất độchơn

+ được tao ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận thuộc đoạn đầu của đơn vị thận

- Nước tiểu chính thức

+ nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

+ gần như không coàn các chất dinh dưỡng

+ chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc

+ được tạo trong quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp ở đoạn sau của đơn vị thận


Đúng 1

Bình luận (0)

Giống nhau:

- điều tạo ra từ đơn vị chức năng của thận

- đều có chứa nước và một số chất bài tiết giống nhau như urê, axit uric..

Khác nhau:

- Nước tiểu đầu:

+ nồng độ các chất hòa tan loãnghơn

+còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

+ chứa ít các chất cặn bã và các chất độchơn

+ được tao ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận thuộc đoạn đầu của đơn vị thận

- Nước tiểu chính thức

+ nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

+ gần như không coàn các chất dinh dưỡng

+ chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc

+ được tạo trong quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp ở đoạn sau của đơn vị thận


Đúng 0
Bình luận (0)

1, trình bày quá trình thu nhận hình ảnh giúp ta nhìn đk

2, trình bày quá trình hình thành nước tiểu. so sánh nước tiểu đầu với máu, nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức

 


Lớp 8 Sinh học Sinh học 8
1
0
Gửi Hủy

- Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:

+ Quá trình lọc máu ở cầu thận: máu tới cầu thận với áp lực lớn tạo lực đẩy nước và các chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc ( 30-40 angtron) trên các vách mao mạch vào nang cầu thận (các tế bào máu và protein có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc). Kết quả tạo ra nước tiểu đầu

+ Quá trình hấp thụ lại ở ống cầu thận: Nước tiểu đầu được hấp thụ lại nước và chất cần thiết ( ion Na+, Cl-, H2O,...)

+ Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận: hấp thụ chất cần thiết, bài tiết tiếp chất thừa, chất thải tạo thành nước tiểu chính thức

*) Nước tiểu đầu: Không có protein và tế bào máu

*) Máu: có các tế bào máu và có protein


Đúng 0

Bình luận (0)

- Sự tạo thành nước tiểu gồm các quá trình nào ?

- Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào ?

- Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào ?


Lớp 8 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

- Sự tạo thành nước tiểu gồm các quá trình:

+ Lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận

+ Quá trình hấp thu lại vào máu các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất không cần thiết và có hại ở ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trig ổn định nồng độ các chất trong máu

- Nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ không có protein và tế bào máu

- Sự khác nhau giữa nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức:

Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức
Nồng độ các chất hòa tan ít hơn Nồng độ các chất hòa tan nhiều hơn
Chứa ít chất thải và chất độc hơn Chứa nhiều chất thải và chất độc hơn
Còn chứa các chất dinh dưỡng Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Đúng 1

Bình luận (0)
Phân biệt nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức
Lớp 8 Sinh học Ôn tập học kỳ II
1
0
Gửi Hủy

Nước tiểu đầu Nồng dộ các chất hoà tan loãng hơn Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn

Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tanđậm đặc hơn

Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn


Đúng 2

Bình luận (0)

Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ:

A. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước ít hơn.

B. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước nhiều hơn.

C. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có prôtêin.

D. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có các tế bào máu


Lớp 8 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án ANước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước ít hơn


Đúng 0

Bình luận (0)

so sánh nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức


Lớp 8 Sinh học Bài 39. Bài tiết nước tiểu
6
0
Gửi Hủy

Nước tiểu đầu

+) Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn

+) Chứa ít chất cặn bã và các chất độc hơn

+) Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng

Nước tiểu chính thức:

+) Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

+) Chứa nhiều chất cặn bã và các chất độc hơn

+) Gần như không còn chất dinh dưỡng


Đúng 0

Bình luận (0)
Nước tiểu đầu :Nồng độ các chất hòa tan thấpChất độc và cặn bã íttỉ lệ nước caoChất dinh dưỡng còn nhiềuNước tiểu chính thức:nồng độ các chất hòa tan caoChất độc và cặn bã nhiềuTỉ lệ nước thấpHầu như không có chất dinh dưỡng
Đúng 0
Bình luận (2)

* Nước tiểu đầu :-Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.- Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn.- Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng .* Nước tiểu chính thức :-Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.- Chứa nhiềucác chất cặn bã và các chất độc hơn.- Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu chính thức và nước tiểu đầu ?


Lớp 8 Sinh học Sinh học 8
4
0
Gửi Hủy

-Nước tiểu đầu :+Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.+ Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn.+ Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng .-Nước tiểu chính thức :+ Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.+ Chứa nhiềucác chất cặn bã và các chất độc hơn.+ Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Sự khác biệt trong thành phần nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức:

-Nước tiểu đầu:

+Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.

Xem thêm: Giải Và Biện Luận Phương Trình Theo Tham Số M Số M: Mx = M + 1

+Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn.

+Chứa nhiều các chất dinh dưỡng

-Nước tiểu chính thức:

+Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.

+Chứa nhiều chất cặn bã và chất độc hại hơn.

+Gần như không còn các chất dinh dưỡng .

Chúc bạn học tốt !!!


Đúng 0
Bình luận (0)

* Nước tiểu đầu :-Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.- Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn.- Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng .* Nước tiểu chính thức :-Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.- Chứa nhiềucác chất cặn bã và các chất độc hơn.- Gần như không còn các chất dinh dưỡng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Nước tiểu đầu khác nước tiểu chính thức ở điểm nào?

Vì sao người lớn lại có thể đi tiểu chủ động?

GIÚP MK ĐI, MK CẦN GẤP!!!!


Lớp 8 Ngữ văn
1
0
Gửi Hủy

-nc tiểu đầu có nồng độ các chất hòa tan thấp, chất độc và cặn bã ít, tỉ lệ nc cao, chất dinh dưỡng còn nhiều. Còn nc tiểu chính thức thì ngc lại.

-vì ở người lớn phía dưới vòng cơ trơn của ống đái còn có vòng cơ vân đã phát triển hoàn thiện, cơ này có khả năng co rút tự ý. Cho nên khi ý thức hình thành, cơ thể có thể bài tiếtnc tiểu theo ý muốn.


Đúng 0

Bình luận (0)

So sánh:máu,nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức


Lớp 8 Sinh học Bài 39. Bài tiết nước tiểu
3
0
Gửi Hủy
đầuchính thức
Nồng dộ các chất hoà tan loãng hơnNồng độ các chất hoà tan đậm đặc hơn
Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơnChứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn
Còn chứa nhiều chất dinh dưỡngGần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Đúng 0

Bình luận (0)

* Nước tiểu đầu và máu khác nhau như sau:

- Nước tiểu đầu: Không có các tế bào máu và protein

- Máu: Có chứa các tế bào máu và prôtêin.

* Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

- Nồng dộ các chất hoà tan loãng hơn

- Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn

- Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

- Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc hơn

- Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc hơn

- Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng


Đúng 0

Bình luận (0)

ko có máu ak


Đúng 0
Bình luận (0)
hibs.vn