SỐ CÁC SỐ LẺ CÓ 2 CHỮ SỐ LÀ:

      202
Số lẻ nhỏ tuổi tốt nhất gồm chín chữ số là số nào?; Số chẵn lớn nhất bao gồm tám chữ số là … trong Thi kì 1 môn Tân oán lớp 4. Xem Đề với giải đáp không hề thiếu phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số Các Số Lẻ Có 2 Chữ Số Là:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số lẻ bé dại tốt nhất tất cả chín chữ số là :

A. 100 000 000

B. 111 111 111

C. 100 000 001

D. 110 000 000.

b) Số chẵn lớn số 1 bao gồm tám chữ số là :

A. 99 999 999

B. 99 999 998

C. 99 999 990

D. 89 988 888.

2. Nối số với số chữ số 0 tận thuộc của số kia :

Số

Tận cùng

a) 1 chục nghìn

1) 3 chữ số 0

b) 1 nghìn

2) 6 chữ số 0

c) 1 triệu

3) 4 chữ số 0

d) 1 trăm triệu

4) 5 chữ số 0

e) 1 trăm nghìn

5) 7 chữ số 0

g) 1 tỉ

6) 8 chữ số 0

h) 1 chục triệu

7) 9 chữ số 0

3.. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Số tức khắc trước số nhỏ tốt nhất bao gồm tám chữ số là :

1 000 000 ☐


999 999 ☐

9 999 999 ☐

b) Số ngay thức thì sau số bé dại tuyệt nhất có tám chữ số khác nhau là :

12 034 568 ☐

10 234 658 ☐

10 234 568 ☐

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Có bao nhiêu số có tư chữ số mà lại tổng tứ chữ số bằng 3 ?

A. 7 số B. 8 số

C. 10 số D. 1một số ít.


5. Tìm số tự nhiên (overline abc ) biết : (overline abc imes 9 = overline 1abc )

6. Tìm một vài tất cả 3 chữ số, hiểu được chữ số hàng nghìn vội vàng 2 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm vội vàng 3 lần chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

7.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Hồ Xuân Hương, Đà Lạt: Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh

Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 36m, chiều rộng băng (dfrac13) chiều nhiều năm. Xung xung quanh mhình ảnh vườn đó fan ta tdragon cam, cđọng biện pháp 3m thì tdragon 1 cây. Hỏi bao quanh mảnh sân vườn đó bạn ta tdragon được bao nhiêu cây cam ?

*

1. a) C. 100 000 001;

b) B. 99 999 998.

2. a ⟶ 3; b ⟶ 1; c ⟶ 2; d ⟶ 6;

e ⟶ 4; g ⟶ 7; h ⟶ 5.

3.. a) S, S, Đ; b) S, S, Đ.

4. C. 7 số

5. (eginarrayloverline abc imes 9 = overline 1abc \overline abc imes 9 = 1000 + overline abc \overline abc imes 9 – overline abc = 1000\overline abc imes left( 9 – 1 ight) = 1000\overline abc imes 8 = 1000\overline abc = 1000:8\overline abc = 125endarray)

Thử lại : (125 × 9 = 1125) ( đúng ).

Đáp số : 125.

6. Chữ số hàng trăm ngàn gấp chữ số sản phẩm đơn vị chức năng tần số là :

(3 × 2 = 6) ( lần ).

Chữ số hàng đơn vị chức năng đề nghị lớn hơn 0 bởi vì nếu bằng 0 thì chữ số hàng ngàn bằng (0 × 6 = 0) (không đúng, bởi số tất cả 3 chữ số thì chữ số hàng ngàn cần khác 0).

Chữ số sản phẩm đơn vị nhỏ nhiều hơn 2, vì nếu bởi 2 thì chữ số hàng trăm ngàn bởi (2 × 6 = 12) (không đúng, vày chữ số hàng trăm ngàn bắt buộc nhỏ hơn 10). Suy ra chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là một, chữ số hàng trăm là (1 × 3 = 3), chữ số hàng nghìn bằng (1 × 6 = 6.)

cf68