Run The Gauntlet Là Gì

      16
At nearly 50, Madonna is still a very successful artist. She is always getting a fix on what her fans are looking for next. Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Words and Idioms 139. Quý vị cũng có thể nghe toàn bộ bài học thành ngữ này với sự dẫn giải của Huyền Trang và Jane Clark ở đây.

Bạn đang xem: Run the gauntlet là gì

Bạn đang xem: Run the gauntlet là gì

RUN THE GAUNTLETGauntlet có nghĩa là bao tay sắt. Run the gauntlet có nghĩa là bị người khác hạch hỏi hay chỉ trích nặng nề. Thành ngữ này xuất xứ từ giới quân đội trong đầu thế kỷ thứ 17. Đó là ṃôt loại hình phạt theo đó binh sĩ mang vũ khí đứng thành hai hàng và đánh đập người phạm kỷ luật trong khi người đó chạy giữa hai hàng binh này. Sau này, run the gauntlet chỉ dùng để chỉ bất cứ sự chỉ trích hay đả kích nào.Ta hãy nghe một bà hiệu trưởng một trường trung học cho biết như sau:When I proposed that our high school eliminate soda machines in the building, I thought I’d have everyone’s support. Instead, I was atttacked by many parents and teachers for taking away the students’ right to choose what they wanted to drink. I never expected to run the gauntlet on that issue.(Khi tôi đề nghị loại bỏ những máy bán nước ngọt trong trường, tôi tưởng mọi người sẽ ủng hộ tôi. Thay vào đó, tôi đã bị nhiều phụ huynh và giáo viên chỉ trích là lấy mất quyền của học sinh được chọn thứ gì mà chúng thích uống. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị đả kích về vấn đề này.)To eliminate là loại bỏ, to attack là chỉ trích, đả kích và right là quyền.Một phụ nữ đi xin việc tại một khách sạn sang trọng và kể lại những khó khăn mà cô phải trải qua.

Xem thêm: Sán Dây Có Đặc Điểm Cấu Tạo Nào Đặc Trưng, Do Thích Nghi Với Kí Sinh Trong Ruột Người

First, I had an in-depth interview with the personnel director. Then, I was asked to go over my resumé with the food department manager. Finally, I got questioned at length by the head of the kitchen staff. All of this so that I could get a job cooking food at the hotel. I certainly ran the gauntlet for that position.(Trước hết, tôi được ông giám đốc nhân sự phỏng vấn rất kỹ lưỡng. Kế đó, bà quản lý ban thực phẩm xem xét bản lý lịch của tôi. Cuối cùng, tôi bị người đầu bếp trưởng hạch hỏi dài dòng. Tôi làm tất cả những điều này chỉ để xin việc nấu ăn tại khách sạn. Tôi thật sự đã trải qua mọi nỗi khó khăn để xin được việc này.)In-depth là có chiều sâu, kỹ lưỡng và to cook là nấu ăn.GET A FIX ONThành ngữ get a fix on có nghĩa là hiểu rõ một điều gì hay một người nào.Sau khi một tai nạn máy bay xảy ra, một bà quản đốc giải thích những khó khăn mà toán nhân viên của bà gặp phải:Our investigation team combed the site of the plane crash for weeks. Finally, after reviewing countless pieces of evidence, we were able to get a fix on the cause of the accident. We’ve determined that ice on the wings was to blame for the tragedy.
cf68