ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 10cm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại khía cạnh nháng của một hóa học lỏng gồm nhì mối cung cấp phối hợp A, B bí quyết nhau 10centimet, xê dịch theo pmùi hương trực tiếp đứng cùng với pmùi hương trình thứu tự là u A = 3 cos 40 πt + π 6 c m ; u B = 4 cos 40 πt + 2 π 3 c m . Cho biết vận tốc truyền sóng là 40 c m / s . Một mặt đường tròn gồm chổ chính giữa là trung điểm của AB, ở trên mặt nước, có bán kính R = 40 Ω . Số điểm xê dịch cùng với biên độ 5centimet bao gồm trên phố tròn là:

A.

Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 10cm

30.

B. 32.

C. 34.

D. 36.


*

Đáp án B


Ở khía cạnh nháng của một hóa học lỏng gồm nhì nguồn sóng phối kết hợp A cùng B giải pháp nhau 40 cm, dao động theo pmùi hương thẳng đứng cùng với phương trình x A = x B = 3 cos đôi mươi πt milimet (t đo bởi s). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng từng mối cung cấp truyền rằng cùng bề mặt hóa học lỏng là ko thay đổi. Trên con đường nối A,B số điểm xấp xỉ với biên độ 3 2 milimet là

A. 54

B. 27

C. 26

D. 53


Lớp 0 Vật lý
1
0

Trên khía cạnh nước có nhì nguồn kết hợp A, B giải pháp nhau 10 cm bao gồm pmùi hương trình theo lần lượt là x 1 = 3 cos ( 40 πt + π / 6 ) centimet với x 2 = 4 cos ( 40 πt + 2 π / 3 ) cm. Tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s. Số điểm xê dịch cùng với biên độ 5 cm trên tuyến đường tròn trung tâm là trung điểm AB bán kính 4 cm là bao nhiêu?

A. 32.

B. 36.

C. 38.

D. 40.


Lớp 0 Vật lý
1
0

Trên khía cạnh nháng của một hóa học lỏng gồm nhì nguồn sóng phối hợp P và Q giải pháp nhau 19 centimet, xê dịch theo phương thẳng đứng với phương trình là u P.. = u Q = 4 cos ( đôi mươi π t ) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Điện thoại tư vấn M là vấn đề bên trên mặt phẳng hóa học lỏng sát mặt đường trực tiếp PQ độc nhất sao cho PM

A. trăng tròn cm

B. 4 cm

C. 16 cm

D. 8 cm


Lớp 0 Vật lý
1
0

Tại phương diện thoáng của một hóa học lỏng có nhị mối cung cấp tuy nhiên phối hợp A và B cách nhau 20centimet, xê dịch theo pmùi hương thẳng đứng với phương trình u A =2cos(40πt + π); u 2 = a 2 cos(40πt); u 2 = a 2 cos(40πt) (milimet,s). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB ở trong mặt nhoáng chất lỏng. Số điểm xê dịch cùng với biên độ cực lớn bên trên đoạn BM là:

A. 19

B.

Xem thêm: Hãy Nêu Một Ví Dụ Thể Hiện Làm Việc Có Năng Suất Chất Lượng Hiệu Quả Mà Em Biết

17

C. 20

D.18


Lớp 0 Vật lý
1
0

Tại mặt thoáng của một chất lỏng gồm hai mối cung cấp sóng kết hợp A cùng B phương pháp nhau 30 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương thơm trình x A = A cos 20 πt và x B = A cos 20 πt + π , (t tính bởi s). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 30 cm/s, biên độ sóng coi nhỏng không thay đổi khi truyền. Trên AB số điểm dao động với biên độ A 2 là

A. 42

B. 40

C. 22

D. 20


Lớp 0 Vật lý
1
0

Ở mặt nháng của một hóa học lỏng tất cả nhì mối cung cấp sóng kết hợp A cùng B bí quyết nhau 30 cm, giao động theo phương thơm trực tiếp đứng cùng với pmùi hương trình x A = A cos đôi mươi πt với x B = A cos 20 πt + π , (t tính bởi s). Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 30 cm/s, biên độ sóng coi như ko thay đổi lúc truyền. Trên AB số điểm xấp xỉ với biên độ A 2 là

A. 42

B. 20

C. 40

D. 22


Lớp 0 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh chất lỏng có nhị mối cung cấp phát sóng phối hợp A, B phương pháp nhau 16 centimet, xê dịch điều hòa theo pmùi hương vuông góc cùng với mặt hóa học lỏng với phương thơm trình u A = 2 cos 40 π t c m với u B = 2 cos 40 π t + π c m .Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Call M là một trong những điểm ở trong phương diện hóa học lỏng, ở trên đường thẳng Ax vuông góc cùng với AB, bí quyết A một quãng ngắn thêm tuyệt nhất nhưng thành phần chất lỏng trên M xê dịch với biên độ cực đại. Khoảng bí quyết AM bằng:

A. 1,42 cm

B. 2,14 cm

C. 2,07 cm

D. 1,03 cm


Lớp 0 Vật lý
1
0

Tại mặt thoáng của một chất lỏng gồm hai mối cung cấp sóng phối kết hợp A với B giải pháp nhau đôi mươi cm, dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình u A = a 1 cos 40 πt + π / 3 cùng u B = a 2 cos 40 πt - π / 6 ( u A v à u B tính bằng centimet, t tính bởi s). Dao cồn của phần tử đồ dùng chất tại M phương pháp A cùng B theo thứ tự 12 cm với 16 centimet có biên độ rất tè. Biết giữa M và con đường trung trực còn tồn tại nhì hàng cực to khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là

A. 35,56 cm/s.

B. 29,09 cm/s.

C. 45,71 cm/s.

D. 60,32 cm/s.


Lớp 0 Vật lý
1
0

Tại khía cạnh thoáng của một hóa học lỏng có nhị mối cung cấp sóng phối hợp A cùng B giải pháp nhau 20 cm, dao động theo phương thơm thẳng đứng với phương trình u A = 2cos40πt milimet cùng u B = 2cos(40πt + π) mm . Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB ở trong mặt loáng hóa học lỏng. Số điểm giao động cùng với biên độ cực lớn bên trên đoạn BM là

A. 18.

B.19.

C. đôi mươi.

D.

Xem thêm: Hội Chứng Down (Tri So Sánh Đặc Điểm Của Tế Bào Nhân Sơ Và Tế Bào Nhân Thực

21.


Lớp 0 Vật lý
1
0

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HNChuyên mục: Game online