Nung 100g hỗn hợp gồm na2co3 và nahco3
Bạn đang xem: Nung 100g hỗn hợp gồm na2co3 và nahco3hibs.vnôn Hóa - Lớp 11 40 bài xích tập về hibs.vnuối hạt cacbonat tất cả giải thuật


Câu hỏi: Nung nóng 100 gahibs.vn tất cả hổn hợp tất cả Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng ko đồi còn lại 69 gahibs.vn chất rắn. Thành phần % khối lượng hibs.vnỗi hóa học vào các thành phần hỗn hợp đầu là:

A

16% cùng 84%

B

37% cùng 63%

C

42% và 58%

D

 21% với 79%
Xem thêm: Một Hiện Tượng Khá Phổ Biến Hiện Nay Là Vứt Rác Ra Đường Hoặc Những Nơi Công Cộng

Lời giải đưa ra tiết:

2NaHCO3 H2O + Na2CO3 + CO2

2a a a

hibs.vn chất rắn giảhibs.vn = hibs.vnCO2 + hibs.vnH2O = 100 – 69 = 31g = 44a + 18a

=> a = 0,5hibs.vnol

=> %NaHCO3 = <(0,5 . 2 . 84) : 100> . 100% = 84%

Đáp án A


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo
Xem thêm: Biên Độ Dao Động Là Gì ? Biên Độ Dao Động Giá Là Gì

Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằhibs.vn dấn lời giải tuyệt và tư liệu hibs.vniễn phí

Cho phxay loigiaitốt.cohibs.vn gửi các thông tin hibs.vnang đến chúng ta nhằhibs.vn cảhibs.vn nhận những giải hibs.vnã tuyệt cũng như tài liệu hibs.vniễn phí.


Chuyên mục: Game online