Những kim loại tác dụng với hcl

Bài viết củng cố kỉnh kiến thức lý thuyết về axit cũng tương tự nâng cấp kĩ năng tính toán thù hóa học, phản xạ và giải quyết chính xác vấn đề của dạng toán axit chức năng với kim loại.


AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1/ Phân các loại axit:

Axit một số loại 1: Tất cả các axit trên( HCl, H2SO4loãng, HBr,...), trừ HNO3 cùng H2SO4 quánh.

Bạn đang xem: Những kim loại tác dụng với hcl

Axit nhiều loại 2: HNO3 cùng H2SO4 đặc.

2/ Công thức phản ứng: có 2 bí quyết.

Công thức 1: Kyên các loại bội nghịch ứng với axit một số loại 1.

Kim loại + Axit loại 1 ----> Muối + H2

Điều kiện:

Kyên ổn một số loại là sắt kẽm kim loại đứng trước H trong hàng chuyển động hoá học

Dãy vận động hoá học

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, sắt, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Đặc điểm:

Muối thu được bao gồm hoá trị thấp(so với sắt kẽm kim loại có rất nhiều hoá trị)

Thí dụ: Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2

Cu + HCl ----> Không phản nghịch ứng.

Công thức 2: Kyên ổn loại bội nghịch ứng cùng với axit loại 2:

Kyên ổn các loại + Axit các loại 2 -----> Muối + H2O + Sản phđộ ẩm khử.

Đặc điểm:

Phản ứng xảy ra cùng với tất cả những kim loại (trừ Au, Pt).

Muối gồm hoá trị cao nhất(đối với sắt kẽm kim loại đa hoá trị)

II. BÀI TẬPhường MẪU

Bài 1: Hoà tung không còn 25,2g kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau làm phản ứng nhận được 10,08 lit H2 (đktc). Xác định sắt kẽm kim loại R.

Hướng dẫn giải:

n H2 = 1,008 : 22,4 = 0,45 mol

Điện thoại tư vấn hóa trị của kim loại R là a (a N*)

2R + 2aHCl → 2RCla + aH2

(mol) (0,45. 2 ): a← 0,45

Áp dụng công thức: m = M. n => 25,5 = R . (0,45. 2): a R = 28 a

Do a là hóa trị của kim loại, đề xuất ta bao gồm cặp nghiệm phù hợp là R = 56 cùng a = 2.

Vậy sắt kẽm kim loại nên tìm kiếm là Sắt (Fe)

III. BÀI TẬPhường ÁPhường. DỤNG

Bài 1: Hoà rã hoàn toàn 6,5g một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì nhận được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định sắt kẽm kim loại A.

Bài 2: Cho 10g một tất cả hổn hợp tất cả Fe với Cu tác dụng với dung dịch axit HCl, thì chiếm được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định yếu tắc % về trọng lượng của từng kim loại trong các thành phần hỗn hợp đầu.

Bài 3: Cho 1 các thành phần hỗn hợp có Al cùng Ag phản ứng với hỗn hợp axit H2SO4 chiếm được 5,6 lkhông nhiều H2 (đktc). Sau phản nghịch ứng thì còn 3g một chất rắn ko tan. Xác định thành phần % theo cân nặng cuả mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp thuở đầu.

Bài 4: Cho 5,6g sắt tính năng với 500ml dung dịch HNO3 0,8M. Sau phản bội ứng nhận được V(lit) hỗn hợp khí A gồm N2O cùng NO2 bao gồm tỷ khối hận đối với H2 là 22,25 cùng dd B.

a/ Tính V (đktc)?

b/ Tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch B.

Bài 5: Để hoà tung 4,48g sắt phải sử dụng bao nhiêu ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M.

Bài 6: Để hoà tan 4,8g Mg đề nghị dùng từng nào ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,5M và H2SO4 0,5M.

a/ Tính thể tích hỗn hợp hỗn hợp axit trên buộc phải dùng.

b/ Tính thể tích H2 chiếm được sau bội phản ứng ngơi nghỉ đktc.

Bài 7: Hoà tan 2,8g một sắt kẽm kim loại hoá trị (II) bởi một hỗn hợp có 80ml hỗn hợp axit H2SO4 0,5M và 200ml hỗn hợp axit HCl 0,2M. Dung dịch nhận được bao gồm tính axit cùng muốn trung hoà phải sử dụng 1ml dung dịch NaOH 0,2M. Xác định kim loại hoá trị II rước phản bội ứng.

Xem thêm: Và Nếu Anh Được Làm Mây Bay

Bài 8: Chia 7,22g tất cả hổn hợp A gồm sắt cùng R (R là sắt kẽm kim loại có hoá trị ko đổi) thành 2 phần bởi nhau:

Phần 1: Phản ứng cùng với dung dịch HCl dư, thu được 2,128 lit H2(đktc)

Phần 2: Phản ứng cùng với HNO3, thu được 1,972 lit NO(đktc)

a/ Xác định kim loại R.

b/ Tính thành phần % theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A.

IV. LỜI GIẢI VÀ ĐÁPhường SỐ

Bài 1. Đáp số: A là Zn.

Bài 2. Đáp số: % Fe = 84%, % Cu = 16%.

Bài 3. Đáp số: % Al = 60% với % Ag = 40%.

Bài 4. Hướng dẫn:

Theo bài ra ta có:

nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol

nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol

Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5

Đặt x, y theo lần lượt là số mol của khí N2O với NO2.

*

Số mol HNO3 (phản ứng) = 10nNO + 2n NO= 10.0,036 + 2.0,012 = 0,384 mol

Số mol HNO3 (còn dư) = 0,4 – 0,384 = 0,016 mol

Số mol Fe(NO3)3 = nsắt = 0,1 mol

Vậy độ đậm đặc các chất trong hỗn hợp là:

CM(Fe(NO3)3) = 0,2M

CM(HNO3)dư = 0,032M

Bài 5. Hướng dẫn:

Giả sử cần dùng V(lit) hỗn hợp tất cả hổn hợp có HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M

Số mol HCl = 0,5V (mol)

Số mol H2SO4 = 0,75V (mol)

Số mol sắt = 0,08 mol

PTHH xảy ra:

sắt + 2HCl ---> FeCl2 + H2

sắt + H2SO4 ---> FeSO4 + H2

Theo pmùi hương trình ta có: 0,25V + 0,75V = 0,08

---> V = 0,08 : 1 = 0,08 (lit)

Bài 6. Đáp số:

a/ Vhh dd axit = 160ml.

b/ Thể tích khí H2 là 4,48 lit.

Bài 7. Hướng dẫn:

Theo bài xích ra ta có:

Số mol của H2SO4 là 0,04 mol

Số mol của HCl là 0,04 mol

Sô mol của NaOH là 0,02 mol

Đặt R là KHHH của kim loại hoá trị II

a, b là số mol của kim loại R chức năng với axit H2SO4 và HCl.

Viết các PTHH xẩy ra.

Sau Khi kim loại công dụng với sắt kẽm kim loại R. Số mol của các axit còn sót lại là:

Số mol của H2SO4 = 0,04 – a (mol)

Số mol của HCl = 0,04 – 2b (mol)

Viết các PTHH trung hoà:

Từ PTPƯ ta có:

Số mol NaOH bội nghịch ứng là: (0,04 – 2b) + 2(0,04 – a) = 0,02

---> (a + b) = 0,1 : 2 = 0,05

Vậy số mol sắt kẽm kim loại R = (a + b) = 0,05 mol

---> MR = 2,8 : 0,05 = 56 và R có hoá trị II ---> R là Fe.

Bài 8. Hướng dẫn

a/ Điện thoại tư vấn 2x, 2y (mol) là số mol Fe, R tất cả trong các thành phần hỗn hợp A --> Số mol Fe, R vào một nửa các thành phần hỗn hợp A là x, y.

Xem thêm: Công Dụng Của Phím Tắt Ctrl Z Dùng Để Làm Gì, Nếu Ctrl Z Là Gì

Viết các PTHH xảy ra:

Lập những phương trình tân oán học;

mhh A = 56.2x + 2y.MR (I)

nH= x + ny/2 = 0,095 (II)

nNO = x + ny/3 = 0,08 (III)

Giải hệ pmùi hương trình ta được: MR = 9n (cùng với n là hoá trị của R)

Lập bảng: Với n = 3 thì MR = 27 là cân xứng. Vậy R là nhôm(Al)

b/ %Fe = 46,54% cùng %Al = 53,46%.

 


Tải về

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngayChuyên mục: Game online