Những Đội Viên Đầu Tiên Của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

      664
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cảm nghĩ của em về những ngày được là đội viên của đội TNTP Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Những đội viên đầu tiên của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Các bạn giúp mk vs nhé. Mk cảm ơn


*

Ngày15 tháng 5năm1941:Hội Nhi đồng Cứu quốcđược thành lập bởi Lãnh tụ củaĐảng Cộng sản Đông DươngNguyễn Ái Quốcở gầnhang Pác Bó, xuôi dòng suối Lênin, dưới chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ.Các thành viên đầu tiên:Nông VănDền (đội trưởng),Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, Lý Thị Xậu. Bí danh (lần lượt):Kim Đồng,Cao Sơn, Thanh Minh, Thủy Tiên, Thanh Thủy. Người phụ trách Đội đầu tiên là anh Đức Thanh.Mục đích của Đội: "ĐánhTây, đuổiNhật, giành độc lập cho nước nhà".Tháng 3,1951, Hội Nhi đồng Cứu quốc được đổi tên thànhĐội thiếu nhi tháng Tám.Tháng 11, 1956, được đổi tên thànhĐội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.Năm1954: các phong trào của Đội phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi thăm miền Nam".Ngày 30 tháng 1 năm 1970, Đội một lần nữa đổi tên thành "Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" như ngày nay.
Đúng 0
Bình luận (0)
Ngày15 tháng 5năm1941:Hội Nhi đồng Cứu quốcđược thành lập bởi Lãnh tụ củaĐảng Cộng sản Đông DươngNguyễn Ái Quốcở gầnhang Pác Bó, xuôi dòng suối Lênin, dưới chân núi Thoong Mạ, ở thôn Nà Mạ.Các thành viên đầu tiên:Nông VănDền (đội trưởng),Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, Lý Thị Xậu. Bí danh (lần lượt):Kim Đồng,Cao Sơn, Thanh Minh, Thủy Tiên, Thanh Thủy. Người phụ trách Đội đầu tiên là anh Đức Thanh.Mục đích của Đội: "ĐánhTây, đuổiNhật, giành độc lập cho nước nhà".Tháng 3,1951, Hội Nhi đồng Cứu quốc được đổi tên thànhĐội thiếu nhi tháng Tám.Tháng 11, 1956, được đổi tên thànhĐội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.Năm1954: các phong trào của Đội phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi thăm miền Nam".Ngày 30 tháng 1 năm 1970, Đội một lần nữa đổi tên thành "Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" như ngày nay.
.

Xem thêm: Đề Bài: Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ Trong Truyện Vợ Nhặt, Bài Văn Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ


Đúng 0
Bình luận (0)

em hãy viết đơn xin vào đội tntp HỒ CHÍ MINH


Lớp 5 Ngữ văn
6
0
Gửi Hủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

...............,ngày......,tháng........,nam 2017

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi : Ban phụ trách Đội trường Tiểu học .................

Ban chỉ huy Liên Đội

Em tên là : .........................

Sinh ngày : ........./ .........../............

Học sinh lớp : .............,trường Tiểu học ..................

Được học điều lệ Đội , em biet Đội là tổ chức của tuổi thơ tập hợp những thiếu niên tuổi từ 9 đến 14 để rèn luyện trở thành những người tốt có ích cho nhân dân , cho đất nước . Em ước ao mình là một đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh , để được Đội giúp đỡ rèn luyện trở thành đứa con ngoan trò giỏi , lớn lên phục vụ tốt cho đất nước . Em viết đơn này gửi đến tổ chức Đội , tha thiết xin được vào hàng ngũ Đội để thể hiện niềm mong ước của mình .Được vào Đội , em xin hứa :