NHIỆM VỤ THIÊN THỤ PHONG THẦN

      165

Phần thưởng: - Nhận được 5000 điểm kinh nghiệm - Hoặc Pháp bảo cấp 50 - Hoặc 1 trang bị màu Lục cấp 60 (đầu khôi, yêu đái, hài)


*

Long Cát Công chúa(218,188) có pháp lực vô biên. Chỉ cần bạn đem Phong Lệ, Thủy Hồn, Hỏa Linh, Địa Tâm mỗi loại 15 cái và một trang bị màu trắng cấp 60 (yêu cầu đầu khôi, yêu đái, hài) thêm vào một cành liễu, có thể xin Long Cát Công Chúa biến phép. Nếu thành công bạn nhận được một trang bị màu Lục cùng tên, nhưng nếu thất bại, bạn nhận được 1 Pháp bảo cấp 50 và 5000 điểm kinh nghiệm.Bạn đang xem: Hướng dẫn làm nhiệm vụ thiên thụ phong thần pk, sự kiện thưởng nguyệt đoàn viên ngọc tuyền cung


*

Người chơi đến Diêu Trì tìm Nhị Lang thần dùng 3 cây liễu mộc đổi túi “hạt thần bí”. Sau đó đem túi hạt này đến Triều Ca tìm Tì Bà trả 1 vạn lượng để biến phép cho hạt nảy mầm. Sau đó đến gặp Linh Bảo Đại Pháp sư, Cao GiácSùng Ứng Bưu nhờ 3 vị tưới nước, bón phân, bắt sâu cho mầm cây.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ thiên thụ phong thần

Mỗi cây giống có thể trồng 10 lần. Bạn có thể phối hợp các hình thức chăm sóc như: tưới nước, bón phân, bắt sâu. Khi cây thần bí lớn sẽ nhận được phần thưởng.

Muốn cây giống sinh trưởng càng nhanh phải thường xuyên bón phân. Mỗi lần bón phân phải nộp 1000 lượng và 4 loại nguyên liệu cao cấp (mỗi loại 10 cái). Bón phân thành công độ sinh trưởng của cây giống sẽ tăng 3-5 điểm. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá trình bón phân có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bón phân tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Xem thêm: Danh Sách Top Game Cuoi Thu Sieu Toc 2, Danh Sách Top Game Mobile Hay Nhất Năm 2021

Bắt sâu có thể giúp cây mau trưởng thành. Mỗi lần bắt sâu, người chơi nộp 1000 lượng và 1 loại Pháp bảo sơ cấp. Độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng từ 2 đến 6. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá trình bắt sâu có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bắt sâu tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Gợi ý: Sau khi trồng thất bại, người chơi vẫn có thể tiếp tục trồng cây này

Gợi ý: Cho dù độ trưởng thành của cây là 0 cũng có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chỉ có điều không thể nhận phần thưởng.

Độ trưởng thànhPhần thưởng
55~60Vũ khí cấp 75 hoặc 85 hoặc cấp 95 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
50~54Bá Lạc Nhãn cấp 13 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
45~49Bá Lạc Nhãn cấp 10~12 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
40~44Bá Lạc Nhãn cấp 6~9 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5 )
35~39Hạt thần bí + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
30~34Liễu mộc + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
Cấp 29 trở xuốngĐiểm kinh nghiệm (độ trưởng thành * đẳng cấp * 5)
Đẳng cấp nhân vật khi làm nhiệm vụ là 30 Cây thần bí có độ trưởng thành là 35 Thì phần thưởng kinh nghiệm nhận được là:35 * 30 * 5 = 5250 điểm kinh nghiệm.