NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN VÕ LÂM 1

      87
*

- trách nhiệm chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, sẽ nhận được thư reviews của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe cùng thư gửi cho bạn, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : bao gồm phái, Trung lập và Tà phái ban đầu từ cấp đôi mươi là có thể làm . Rất có thể thực hiện cả 3 loại trọng trách này thuộc lúc..

- có thể thực hiện nay bằng hệ thống làm trách nhiệm nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp mặt Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau khi đối thoại, mang lại toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- sau thời điểm đánh bại Mạc Sầu, quay về gặp mặt Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương vãi Động tầng trệt dưới (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt ) vượt qua Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi hủy diệt Giới lưu lại Phong quay về Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp nối đến Điểm Thương rượu cồn tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương đụng -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao đến Lý Mạc Sầu trên Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- tiếp nối đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành tô -> hưởng Thuỷ Động) đánh oán thù Độc (264,207).

- sau thời điểm tiêu diệt oán Độc xoay về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> quan nha Tương Dương vượt mặt Thần túng thiếu Nam nhân (211,195).

- Sau khi hủy hoại Thần túng thương nhân quay về Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ao ước làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ chính tuyến võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đi mang lại La Tiêu tô (Lâm An -> Long Tuyền làng -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh tướng Quân ( 254,172).

- Sau khi tiêu diệt Ninh tướng tá Quân quay về Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng con quay về gặp Phó nam giới Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy lặng Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó cho Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây nam -> gớm Hoàng Động) giết thịt Từ tự Lực (181,214).

- Sau khi hủy hoại Từ tự Lực quay về Thuý im Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> cha Lăng thị trấn -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi mang lại Thiên vương Đảo) gặp gỡ Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu xoay về gặp mặt Phó nam giới Băng xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến thiếu hụt Lâm trường đoản cú (Biện ghê -> thiếu Lâm Tự) chạm chán Đại sư ko Tịch (221/177).

- tiếp đến đi ra cổng sau thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư cù về chạm chán Phó phái nam Băng.

- Về gặp mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm trọng trách cấp đôi mươi -> kết thúc nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp đến đi cho Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) lấy Thiên hương thơm Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ các bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sống Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau thời điểm lấy được Kim Phật cù về gặp gỡ Thái Công Công.

- kế tiếp về gặp gỡ Vân Nhi, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- kế tiếp đi cho Thanh Thành tô (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) hạ gục Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục tảo về gặp gỡ Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- tiếp đến mang theo 1 vạn lượng bội nghĩa đên chạm mặt Phó Lôi Thư (199,203) nghỉ ngơi Long Tuyền Thôn.

- căn nguyên đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xã -> Ngũ Độc Giáo) gặp gỡ Mặc Thù Hương công ty (186/195) trong khoác Thù Trại.

- quay về Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phụ chủng loại Điện bạn chạm mặt Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp nối đến Thục cưng cửng Sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) phá hủy Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200).

- sau thời điểm đánh bại Tiếu Vô Thường rước được địa đồ quay trở lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- kế tiếp về chạm mặt Phó Lôi Thư.

- kế tiếp đi mang lại Biện Kinh gặp mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

- tiếp nối đến gặp mặt Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng sơn (Lân An -> Long Tuyền buôn bản -> Nhạn Đãng Sơn) hủy diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khoản thời gian diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp mặt Trần Tam Bảo nghỉ ngơi Biện ghê (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp nối đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện khiếp -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay nên đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm chán Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn -> Linh ly Động ) đánh hero kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khoản thời gian đánh bại anh hùng kháng Kim Liêu Định quay trở về Long Môn trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm trọng trách cấp đôi mươi -> xong nhiệm vụ.

Xem thêm: Tìm Số Nghiệm Của Phương Trình Hàm Hợp Khi Biết Bảng Biến Thiên Hoặc Đồ Thị

Các vướng mắc liên quan mang lại hibs.vn hibs.vnVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi tin tức về trang fan hâm mộ Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận thấy sự hỗ trợ tốt nhất.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 một trong những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên tô Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- gớm nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: chạm chán Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long tự ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long tự ) gặp gỡ Si Tăng (167,176) -> ra bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết vật phổ bởi Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) sẽ giữ. Ra phía bên ngoài Thiên Long Tự lấy được trang bị phổ trở lại ( bạn có thể chỉ đề nghị đánh ngơi nghỉ 1 địa điểm cũng hoàn toàn có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phân phát hiện đê mê Tăng là đưa liền quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái) tìm kiếm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp gỡ Sầm Hùng (192,201).

- trách nhiệm thứ 3: Đi tìm kiếm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : chạm chán Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> tra cứu Hạ Lan đưa ra (385,324) ngơi nghỉ Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái sinh sống Giang Tân thôn (432,387).

- trọng trách thứ 2 : quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông sống Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau thời điểm đánh bại Lam Lang vương -> về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu làm việc Tương Dương (193,199).

- nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) làm việc Phục Ngưu sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) -> xoay về chạm mặt Cung A Ngưu-> search Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, ngừng nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu bạn đi gia nhập Lôi Đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, chúng ta đến chạm chán Công Binh Tử ở các thành này báo danh thử mức độ ( lập team với địch thủ nữa nhằm vào đấu .

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian thắng lôi đài xoay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> đến Dương Châu chạm chán Hỗn láo lếu (231,190) -> hãy mang đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt nữa chứng minh bản lĩnh. Hắn tấn công cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân cơ mà nếu có tìm kiếm được thì cũng ko thể vượt mặt được hắn.

- trách nhiệm thứ 3 : xoay về chạm chán Ngạo Vân Tông, ông cho biết Du Sương Tân ngơi nghỉ Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân xoay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : chạm chán Hỗn láo lếu -> đi mặt trận Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào chiến trường (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi con quay về gặp gỡ Hỗn Hỗn.

- trách nhiệm thứ 2 : lếu láo Hỗn hỏi các bạn một số thắc mắc về chiến trường Tống Kim. Chúng ta trả lời đúng đắn -> nhấp vào láo hỗn 1 lần nữa để thừa nhận thưởng.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Lâm An hủy hoại thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> cù về gặp gỡ Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An gặp mặt Liễu nam Vân (171,190)-> cho Dương Châu chạm mặt Giang duy nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh Nhím Chúa (291,159).

- nhiệm vụ thứ 2 : Giang độc nhất vô nhị Tiêu lại bảo chúng ta đến gặp gỡ Lạc Thanh Thu nghỉ ngơi Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê ở sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang nhà Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên cù về gặp mặt bảo kê xoá nợ mang đến Lạc Thanh Thu.

- nhiệm vụ thứ 3 : cù về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy bảo kiếm đã bị những nhân vật võ lâm tranh chiếm ở nước ngoài thành, hãy đi rước bảo kiếm về. Bạn ra ngoại thành Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) đánh nhân vật dụng võ lâm. Trở lại đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là trả nhưng bạn đã dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : gặp Liễu phái nam Vân -> mang lại Phượng Tường gặp chủ tiêu cục tuy vậy Ưng (193,199) -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) sống Phượng Tường hoàn thành nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : tại Thành Đô chạm mặt Hạ Lão bản (376,316) -> Thục cương cứng sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) vượt qua Hôi Hầu vương (211,197). Cù về gặp gỡ Hạ Lão xong xuôi nhiệm vụ.

- trọng trách thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tiến công 3 bà bầu Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như im (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khoản thời gian thắng lũ chúng trở lại chỗ Hà Lão phiên bản -> tới gặp Liễu phái mạnh Vân kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu chúng ta đi test sức sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với cùng 1 người chơi khác PT, chủ PT gặp mặt Công Binh Tử nhằm xin tham gia lôi đài).

- trách nhiệm thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về gặp Liễu phái mạnh Vân -> đi tiến công Lôi đài một lượt nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : chạm chán Liễu nam Vân -> mang đến Thành Đô đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm Liễu nam giới Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu nam Vân yêu thương cầu các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tấn công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên chúng ta có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian thành công ở chiến trường quay về gặp gỡ Liễu nam Vân, ông ấy sẽ hỏi chúng ta 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp mặt Liễu phái mạnh Vân cho biết Long truy tìm Vũ-> đến Đại Lý tra cứu Long truy hỏi Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về tra cứu Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ các bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) vượt mặt Hắc Diệp Hầu vương (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương con quay về chạm mặt Hoài Xuyên xong xuôi nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu ước bạn đi tìm Trâu ngôi trường Cửu ở Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong sinh hoạt Dương Châu (210,192), tại chỗ này bạn phát hiện Thẩm Phong là một trong binh sĩ Tống triều giả dạng, ngay chớp nhoáng một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), đánh bại hắn rồi xoay về chạm mặt Thác BạcHoài Xuyên sống Biện gớm báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến tìm kiếm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ chúng ta đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền xã -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) thịt Hoàng Lang vương vãi (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương vãi về chạm chán Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) làm việc Tương Dương -> quay về Thác bạc tình Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên vị trí Tuý Hán làm việc Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh xoay về gặp mặt Hoài Xuyên phục mệnh với nhận phần thưởng hoàng kim <áo phục hồi> điểm gớm nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Thác bạc bẽo Hoài Xuyên bảo bạn đến chỗ Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sinh hoạt Tương Dương khảo sát thực hư -> tham gia Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- trọng trách thứ 2 : con quay về gặp gỡ Uẩn Cổ -> gặp gỡ Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang lại Tương Dương hạ liền kề Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn xoay về gặp gỡ Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : các bạn thấy mình chưa lập được nhiều chiến công nên mong muốn tham gia chiến trường Tống Kim đem 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau khi từ chiến trường quay về Thac Bac -> cho Thác bạc Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !.

- trọng trách thứ 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> quay về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, xong xuôi nhiệm vụ ..

Các vướng mắc liên quan mang lại hibs.vn hibs.vnVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi thông tin về trang fan Page hay tương tác trực tiếp đến hotline 1900988961 để cảm nhận sự cung ứng tốt nhất.