Năm nay em kém chị 6 tuổi và tuổi chị bằng 5/8 tổng số tuổi hai chị em

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy ví dụ 1.

Bạn đang xem: Năm nay em kém chị 6 tuổi và tuổi chị bằng 5/8 tổng số tuổi hai chị em

Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Lúc này tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện giờ.

Hướng dẫn giải:

Sau hàng năm, mọi cá nhân tăng thêm 1 tuổi nên toàn bô tuổi của nhì người mẹ hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

lấy một ví dụ 2.Hai năm kia toàn bô tuổi của nhị cô con cháu bằng 50 tuổi. Lúc này gấp đôi tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mọi người bây chừ.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tạo thêm 1 tuổi yêu cầu tổng cộng tuổi của hai cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ dùng bộc lộ tuổi cô và cháu hiện nay nay:

*

Tuổi con cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

lấy một ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến Khi tuổi em bởi tuổi chị hiện thời thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mọi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không biến hóa theo thời hạn phải ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị người.

ví dụ như 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh cùng em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì bằng hữu không thay đổi theo thời gian bắt buộc theo đề bài xích ta có sơ trang bị biểu thị tuổi anh cùng em Khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ bỏ Khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

lấy ví dụ như 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì mẹ ko biến hóa theo thời gian nên theo đề bài ta tất cả sơ trang bị thể hiện tuổi của nhị bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài bác tân oán phú nhằm tìm kiếm hiệu số tuổi của hai tín đồ.

Cách giải:

Trước không còn, ta cần giải bài xích tân oán phú nhằm tìm hiệu số tuổi nhì fan.

Sau đó giải như nhiều loại 1.

lấy ví dụ như 6.Cách trên đây 8 năm tuổi chị em vội 7 lần tuổi bé với tổng thể tuổi của nhì người mẹ bé thời gian đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ thiết bị tuổi của nhị mẹ nhỏ từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không biến đổi theo thời hạn phải theo đề bài xích ta tất cả sơ đồ vật bộc lộ tuổi bà mẹ với tuổi con Khi mẹ vội 2 lần tuổi con:

*

Tuổi bé Khi tuổi bà bầu vội vàng 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú ni cho tới Lúc tuổi bà bầu vội vàng 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhì fan ngơi nghỉ nhì thời khắc khác nhau.

lấy một ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi người hiện giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhị bạn ko chuyển đổi theo thời hạn cần ta gồm sơ vật sau:

*

Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây chừ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm nay tuổi phụ thân cấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ thân gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ vật dụng sau:

*

Theo sơ đồ gia dụng, ta gồm 20 năm cấp gấp đôi tuổi con bây chừ.

Xem thêm: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Thời Lê Sơ, Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Thời Lê Sơ

Tuổi bé hiện thời là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ thân hiện thời là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, phụ thân 40 tuổi.

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

ví dụ như 9.Tính tuổi cô, tuổi con cháu, hiểu được gấp đôi tuổi cô hơn tổng số tuổi của nhị cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô cháu rộng tuổi con cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ sau:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ vật dụng sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP. PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài bác toán thù về tính chất tuổi với các số thoải mái và tự nhiên, tiếp nối ta vận dụng các phương thức đã trình bày sống trên nhằm giải.

lấy ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi con cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu bây giờ.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây chừ là một phần thì tuổi ông hiện giờ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện tại nay)

Call tuổi cháu 10 thời gian trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 thời gian trước ông hơn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu thời gian đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không chuyển đổi theo thời hạn bắt buộc 3,2 lần tuổi con cháu hiện thời bởi 9,6 lần tuổi cháu cách đây 10 năm.

Vậy tuổi con cháu hiện thời gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ đồ vật sau:

*

Tuổi cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN.

Bài 1.Trong thời điểm này tổng thể tuổi của hai anh em bởi 22 tuổi. khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi con cháu hiện nay vội vàng 3 lần tuổi con cháu Khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện giờ. Đến Lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì toàn bô tuổi của nhì cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện giờ.

Bài 3.Hiện giờ tuổi chị em rộng 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bằng tuổi bà bầu hiện giờ thì tổng cộng tuổi của nhì mẹ con bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mọi cá nhân bây chừ.

Bài 4.Cách phía trên hai năm con 5 tuổi và kỉm thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ vội 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinc bé năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai bà bầu nhỏ năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước phía trên, Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em bây chừ.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi bố chị em nhỏ cùng lại bằng 58 tuổi. Sau phía trên 5 năm bà mẹ rộng chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người hiện giờ.

Xem thêm: Các Loại Cây Có Thể Giâm Cành, Trồng Cây Tại Nhà Theo Phương Pháp Giâm Cành

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi con cháu. 10 năm trước tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống mang đến 100 tuổi giúp xem con cháu bà thành đạt !”. quý khách hàng hãy tính tuổi con cháu hiện thời (biết rằng tuổi của bà với cháu hầu như là số trường đoản cú nhiên)


Chuyên mục: Game online