Một Vật Thực Hiện Đồng Thời Hai Dao Động Điều Hoà Cùng Phương, Cùng Tần Số Có Biên Độ Lần Lượt Là 8 Cm Và 12 Cm

      510
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật dụng tiến hành bên cạnh đó nhì xấp xỉ ổn định cùng phương, thuộc tần số gồm biên độ theo thứ tự là A 1 = 6 cm cùng A 2 = 12 cm. Biên độ xê dịch tổng thích hợp A của đồ dùng cần thiết có mức giá trị làm sao sau đây ?

A.

Bạn đang xem: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm

A = 18 cm

B. A = 24 cm

C. A = 6 cm

D. A = 12 cm


*

Đáp án B

Biên độ xấp xỉ tổng hòa hợp có mức giá trị phía trong khoảng:

*

*

→ A quan yếu dấn giá trị 24 cm


Một thứ nhỏ tmê mẩn gia đôi khi nhì giao động cân bằng cùng phương thơm, cùng tần số, gồm biên độ theo lần lượt là 6 centimet với 8 cm. Biên độ xê dịch tổng đúng theo của vật nhỏ hoàn toàn có thể dìm quý giá như thế nào sau đây?

A. 15 cm

B. 1 cm

C. đôi mươi cm

D. 10 cm


Một đồ gia dụng thực hiện đôi khi nhì giao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ theo thứ tự là 6 cm với 12 cm. Biên độ xấp xỉ tổng thích hợp chẳng thể bằng:

A.5 centimet.

B.6 cm.

C.7 centimet.

D.8 cm.


Một trang bị thực hiện mặt khác nhì dao động cân bằng cùng phương, thuộc tần số tất cả biên độ theo lần lượt là 8 cm cùng 12 centimet. Biên độ xấp xỉ tổng thích hợp hoàn toàn có thể là:

A. 2 cm

B. 3 cm

C.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 11 Bài 2 : Hàng Hoá, Bài Giảng Giáo Dục Công Dân Gdcd 11

5 cm

D. 21 cm


Một đồ gia dụng triển khai bên cạnh đó nhì xấp xỉ ổn định thuộc pmùi hương, cùng tần số gồm biên độ theo thứ tự là 8 centimet và 12 centimet. Biên độ dao động tổng đúng theo rất có thể là

A. 5 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 21 cm


Một đồ gia dụng triển khai mặt khác hai xê dịch ổn định cùng phương thơm, cùng tần số, tất cả biên độ lần lượt là 3 cm với 7 centimet. Biên độ xê dịch tổng đúng theo rất có thể thừa nhận những quý giá bằng

A. 3 cm

B.2 cm

C.11 cm

D.5 cm


Một vật dụng thực hiện bên cạnh đó nhì dao động điều hoà cùng phương, thuộc tần số có biên độ theo lần lượt là 8 cm với 12 cm. Biên độ xê dịch tổng phù hợp rất có thể là

A. A = 5 cm

B. A = 2 cm

C. A = 3 cm

D. A = 21 cm


Một trang bị thực hiện bên cạnh đó nhì giao động điều hoà thuộc phương thơm, cùng tần số bao gồm biên độ theo lần lượt là 8 centimet với 12 centimet. Biên độ dao động tổng hợp hoàn toàn có thể là

A. A = 5 cm

B. A = 2 cm.

C. A = 3 cm

D. A = 21 cm


Một đồ vật thực hiện đồng thời nhì giao động điều hòa cùng phương thơm, thuộc tần số, gồm biên độ theo thứ tự là 3 cm với 9 centimet. Biên độ xấp xỉ tổng phù hợp của vật dụng rất có thể là

A. 9 cm

B. 3 cm

C. 5 cm

D. 13 cm


Một thứ tiến hành mặt khác nhì dao động cân bằng thuộc phương, thuộc tần số có phương thơm trình thứu tự là x 1 = a cos ( 20 t + π 6 ) cm với x 2 = 3 cos ( đôi mươi t + 5 π / 6 ) centimet. Biết rằng gia tốc cực to của thứ bằng 140 cm/s. Biên độ a có giá trị là