Mẹo Chơi Ngôi Sao Thời Trang

      238

Dưới đây là tổng hợp các bài thi đạt điểm S tại cấp Thiếu Nữ. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bạn đang xem: Mẹo chơi ngôi sao thời trang

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Xem thêm: “Tướng Sĩ Một Lòng Phụ Tử, Hòa Nước Sông Chén Rượu Ngọt Ngào

Bài 1

*

Bài 2

*

Bài 3

*

Bài 4

*

Bài 5

*

Bài 6

*

Bài 7

*

Bài 8

*

Bài 9

*

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 2

Chặng 2 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi và 2 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bài 1

*

Bài 2

*

Bài 3

*

Bài 4

*

Bài 5

*

Bài 6

*

Bài 7

*

Bài 8

*

Bài 9

*

Nhiệm vụ phụ 1

*

Nhiệm vụ phụ 2

*

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 3

Chặng 3 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 12 bài thi và 1 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

cf68