Lịch Thi Đấu Bán Kết Cktg 2019

      12
*
Nếu như còn không biết xem kế hoạch Thi Đấu hoặc tác dụng của bình thường Kết nhân loại 2019 sinh sống đâu, thì các bạn hãy lưu bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp cốt truyện Chung Kết trái đất 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/hibs.vnVietnam

Vòng tầm thường Kết - chung Kết cố Giới

*

Vòng phân phối Kết - tầm thường Kết gắng Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - bình thường Kết ráng Giới

*
*

Vòng Bảng - bình thường Kết nỗ lực Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - bình thường Kết nắm Giới

*
*
*
*