Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số

I. Lý ttiết nên nhớ

1. Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (ko nhớ)

Quy tắc nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (ko nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ nhất là số có hai chữ số, thừa số máy nhị là số bao gồm một chữ số, trực tiếp cùng với chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của vượt số đầu tiên.

Bạn đang xem: Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số

Bước 2: Nhân lần lượt vượt số gồm một chữ số cùng với toàn bộ chữ số thẳng hàng với khác mặt hàng nghỉ ngơi quá số còn lại.

lấy ví dụ như nắm thể

lấy ví dụ như 1: Một số phnghiền tính minh họa

*

lấy ví dụ 2: Mỗi thùng dầu cất 21 lkhông nhiều dầu. Hỏi ba thùng như thế cất bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Một thùng: 21 lkhông nhiều dầu

Ba thùng: ? lít dầu

Bài giải

Ba thùng chứa số lkhông nhiều dầu là:

3 x 21 = 62 (lít)

Đáp số: 62 lkhông nhiều dầu

2. Nhân số tất cả nhì chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (bao gồm nhớ)

Quy tắc nhân số gồm nhị chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số trước tiên là số tất cả nhì chữ số, thừa số trang bị nhì là số có một chữ số, trực tiếp với chữ số sản phẩm đơn vị của quá số thứ nhất.

Bước 2: Nhân theo lần lượt thừa số tất cả một chữ số cùng với toàn bộ chữ số trực tiếp sản phẩm và khác hàng nghỉ ngơi vượt số còn lại.

+ khi nhân quá số vật dụng nhì với chữ số sản phẩm đơn vị của thừa số thứ nhất được số to hơn hoặc bằng 10 thì ta chỉ viết chữ số hàng đơn vị cùng nhớ số chục lên hàng chục.

+ Thực hiện nay nhân tiếp quá số trang bị hai cùng với chữ số hàng chục của thừa số trước tiên rồi cộng cùng với số vừa ghi nhớ. Từ kia ta tìm được công dụng của phnghiền nhân.

Xem thêm: Cấu Trúc It Was Not Until: Cấu Trúc, Cách Dùng & Bài Tập Về It Was Not Until

Chú ý: Phxay nhân quá số tất cả một chữ số cùng với chữ số hàng chục của số tất cả hai chữ số, giả dụ có mức giá trị to hơn 10 thì em viết hiệu quả vừa tìm được như bình thường, không buộc phải ghi nhớ chữ số hàng chục.

lấy một ví dụ vắt thể

lấy ví dụ như 3: Một số phxay tính minc họa

*

ví dụ như 4: Tìm x

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

Bài giải

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

x = 12 x 6 x = 23 x 4

x = 72 x = 92

Ví dụ 5: Một cuộn vài nhiều năm 35m. Hỏi hai cuộn vải vóc như thế lâu năm từng nào mét?

Tóm tắt

Một cuộn vải: 35 mét

Hai cuộn vải: ? mét

Bài giải

Hai cuộn vải vóc nhiều năm số mét là:

2 x 35 = 70 (mét)

Đáp số: 70 mét

II. những bài tập tự luyện

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6 b) 22 x 4 c) 13 x 2 d) 11 x 5 e) 33 x 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 15 x 3 b) 26 x 4 c) 45 x 6

d) 23 x 5 e) 12 x 6

Bài 3.Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 13 x 3 = 3… b) 2… x 4 = …8 c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4 e) 99 x … = 99 f) 3… x 2 = …8

Bài 4.Điền số tương thích vào dấu ba chấm:

a) 2… x 3 = …8 b) …4 x 6 = …4… c) 58 x … = … …2

d) 37 x … = …4 e) … … x 5 = … 10

Bài 5: Tìm x:

a) x : 3 = 12 b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13 d) x : 22 = 22 + 19

Bài 6.Tính nhanh:

a) 26 x 2 + 26 x 4 b) 11 x 4 + 14 x 4

Bài 7.

Xem thêm: Số Đồng Phân Este Của C4H8O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Este ? Số Đồng Phân Este Của C4H8O2 Là:

Mẹ nuôi một lũ gà có 36 bé, nay bà mẹ mua thêm đàn ngan. Biết số ngan người mẹ mới mua nhiều cấp 4 lần số con gà. Hỏi bọn ngan người mẹ mới sắm bao gồm bao nhiêu con?

Bài 8. Kân hận lớp 3 được xếp thành 4 sản phẩm, từng sản phẩm 18 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có từng nào học tập sinh?

Bài 9. Một lọ hoa tất cả 24 hoa lá, hỏi 5 lọ hoa như thế tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài 10. Mẹ nuôi một bọn gà gồm 36 nhỏ, nay bà mẹ thiết lập thêm đàn ngan. Biết số ngan bà bầu mới tậu nhiều gấp 4 lần số kê. Hỏi đàn con kê bà bầu mới sắm gồm bao nhiêu con?

Học sinch học thêm các bài giảng tuần 4trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên hibs.vn để phát âm bài xuất xắc rộng.


Chuyên mục: Game online