Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin

      18
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

khi đốt cháy những đồng đẳng của metylamin, a là tỉ số mol khí CO2 đối với số mol nước thay đổi trong khoảng

A.

Bạn đang xem: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin

0,4

B. 0,8

C. 0,75

D. 0,4Cho PTHH :

4 FeS 2 + 11 O 2 → 2 sắt 2 O 3 + 8 SO 2

Cần đốt cháy bao nhiêu mol FeS 2 để thu được 64 gam SO 2 theo PTHH trên ?

A. 0,4 mol. B. 0,5 mol.

C. 0,8 mol. D. 1,2 mol.


*

khi đốt cháy một trong số hóa học là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích V C O 2 : V H 2 O = a biến hóa như vậy nào?

A.0,4≤a1,2

B.0,8≤a2,5

C.0,4≤a1

D.0,4≤a≤1


Công thức phổ biến của ankylamin là C n H 2 n + 3 N ( n ≥ 1 )

V C O 2 V H 2 O = n n + 1 , 5

Lúc n = 1 => a = 0,4

Khin → +∞ ⇒ a = 1

Đáp án nên lựa chọn là: C


X, Y là nhì este đơn chức, đồng đẳng của nhau. Lúc đốt cháy một mol X chiếm được a mol CO2 cùng b mol H2O. Còn lúc đốt cháy 1 mol Y nhận được a1 mol CO2 với b1 mol H2O. Biết a : a1 = b : b1. CTTQ hàng đồng đẳng este bên trên là

A. CnH2nO2

B. CnH2n–2O2

C. CnH2n–4O2

D. CnH2n–2O4


X, Y là nhị este đơn chức, đồng đẳng của nhau. Khi đốt cháy một mol X thu được a mol CO2 cùng b mol H2O. Còn Khi đốt cháy 1 mol Y thu được a1 mol CO2 cùng b1 mol H2O. Biết a : a1 = b : b1. CTTQ dãy đồng đẳng este trên là

A. CnH2nO2

B. CnH2n–2O2

C. CnH2n–4O2

D. CnH2n–2O4


Có 2 amin bậc 1: (A) là đồng đẳng của anilin, (B) là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21g (A) chiếm được 336 ml N2 (đktc). Lúc đốt cháy hoàn toàn (B) cho các thành phần hỗn hợp khí, trong số đó V(CO2) : V(H2O) = 2 : 3. CTCT của (A),(B) là

A. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2

B.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cây Mai Ngày Tết Lớp 6 : Tả Cây Mai Ngày Tết (Dàn Ý + 3 Mẫu)

C2H5C6H4NH2với CH3CH2CH2NH2

C.CH3C6H4NH2và CH3CH2CH2CH2NH2

D.C2H5C6H4NH2và CH3CH2CH2CH2NH2


Đáp án : A

Xét cả A và B số đông là đối chọi chức.

- Đốt A, ta bao gồm nN = 0,03 mol => M A = 3,21 : 0,03 = 107

=> A làCH3C6H4NH2

- Đốt B ta gồm tỉ lệ C:H = 1:3 => C3H9N

=> B làCH3CH2CH2NH2

=> Đáp án A


Đốt cháy a mol một axit cacboxylic X nhận được b mol CO 2 cùng c mol H 2 O (biết a = b - c). Lúc cho a mol hóa học X tác dụng với NaHCO 3 (dư) thu được 2a mol khí. X trực thuộc dãy đồng đẳng của axit:

A. No, đối chọi chức

B.No, nhì chức

C. Có 1 nối đôi, 1-1 chức

D.Có 1 nối song, nhị chức


Hỗn hòa hợp X tất cả 4 hóa học hữu cơ A, B, C, D có cân nặng phân tử tăng nhiều. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol tất cả hổn hợp X chỉ nhận được 11,7 gam H2O với 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Cho 0,4 mol X triển khai phản nghịch ứng tcố bạc hoàn toàn thì nhận được về tối nhiều 54 gam Ag. Phần trăm số mol của D vào X

A. 20%

B. 50%

C. 12,5%

D. 25%


Hỗn thích hợp X bao gồm 4 chất hữu cơ A, B, C, D bao gồm cân nặng phân tử tăng ngày một nhiều. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol hỗn hợp X chỉ thu được 11,7 gam H2O và 8,96 lít khí CO2 (ngơi nghỉ đktc). Cho 0,4 mol X tiến hành phản nghịch ứng tthế bạc trọn vẹn thì chiếm được buổi tối nhiều 54 gam Ag. Phần trăm số mol của D trong X

A. 20%.

B.1/2.

C. 12,5%.

Xem thêm: Các Phương Pháp Nhân Giống Cây Ăn Quả, Công Nghệ 9 Bài 3:

D. 25%.


Đốt cháy những hyđrocabon của dãy đồng đẳng nào tiếp sau đây thì tỉ lệ mol nước đối với CO2 giảm khi số C tăng?

A. Ankan

B.Anken

C.Ankin

giải thích tại sao giùm e luôn luôn ạ! tks nhìu!!Chuyên mục: Game online