Hỗn Hợp X Gồm Ala-Ala Ala-Gly-Ala

      361

Hỗn hợp X bao gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly cùng Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam các thành phần hỗn hợp X phải đầy đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol các thành phần hỗn hợp X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH trọn vẹn thì thu được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ala-ala ala-gly-ala

Phương thơm pháp giải

(C6H12O3N2)(C2H3ON)x + (4,5x + 15)/2 O2 → (2x + 6)CO2 + (1,5x + 6)H2O

nO2 = a.(4,5x + 15) / 2 = 1,155

mX = a.(57x + 160) = 26,26

Trong 0,1 mol X bao gồm 0,2 mol Ala cùng 0,18 mol Gly

=> 0,25 mol X bao gồm 0,5 mol Ala với 0,45 mol Gly


Lời giải của GV hibs.vn

Các hóa học vào X đều phải có 2 Ala nên đặt cách làm bình thường là (C6H12O3N2)(C2H3ON)x a mol

(C6H12O3N2)(C2H3ON)x + (4,5x + 15)/2 O2 → (2x + 6)CO2 + (1,5x + 6)H2O+ (0,5x + 1)N2

nO2 = a.(4,5x + 15) / 2 = 1,155

mX = a.(57x + 160) = 26,26

=> x = 1,8 với a = 0,1

Trong 0,1 mol X bao gồm 0,2 mol Ala và 1,8 mol Gly

=> 0,25 mol X có 0,5 mol Ala và 0,45 mol Gly

=> mmuối = mAlaNa+mGlyNa= 99,15 gam

Đáp án đề xuất chọn là: b


*

+ Nhầm số mol của 2 muối GlyNa với AlaNa => lựa chọn nhầm D


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy trọn vẹn x mol một peptit X mạch hở, được tạo ra thành trường đoản cú amino axit no Y chỉ đựng một đội –NH2 và một nhóm –COOH nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số links peptit trong X là


Khi tdiệt phân hoàn toàn 0,2 mol đipeptit mạch hsinh sống X chỉ chiếm được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn lượng glyxin nhận được, đem sản phẩm cho lội nhàn hạ qua nước vôi trong dư tạo nên m gam kết tủa. Giá trị của m là


X là 1 trong những tripeptit được chế tạo thành xuất phát từ một amino axit no, mạch hngơi nghỉ gồm một nhóm COOH với một đội NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu được thành phầm bao gồm CO2, H2O, N2. Công thức của amino axit tạo cho X là


Đipeptit mạch hở X cùng tripeptit mạch hsinh hoạt Y phần đa được tạo ra xuất phát từ 1 nhiều loại amino axit no, mạch hở có một đội nhóm NH2 và một đội COOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y nhận được sản phẩm tất cả CO2, H2O, cùng N2 trong những số ấy tổng cân nặng CO2 cùng H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, thành phầm thu được cho lội qua hỗn hợp nước vôi vào dư thì chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hnghỉ ngơi M chiếm được các thành phần hỗn hợp có nhì amino axit X1, X2 (gần như no, mạch hsống, phân tử chứa một đội NH2 và một đội COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X1, X2 sinh sống bên trên nên sử dụng toàn diện 0,1275 mol O2, chỉ nhận được N2, H2O cùng 0,11 mol CO2. Giá trị của m là


Tripeptit mạch hsống X được tạo nên từ 1 amino axit A (no, mạch hsinh hoạt, vào phân tử cất một nhóm –NH2 với một nhóm –COOH). Tdiệt phân hoàn toàn m gam X trong 1đôi mươi ml hỗn hợp NaOH 2M, rồi cô cạn chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn Y có khối lượng 16,44 gam có hai chất gồm cùng số mol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đang chiếm được tổng trọng lượng CO2 cùng nước là


Từ m gam α-aminoaxit X (bao gồm một đội –COOH cùng một đội nhóm –NH2) pha chế được m1 gam đipeptit Y. Cũng tự m gam X pha trộn được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy m2 gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:


Từ m gam α-amino axit X (bao gồm một tổ –COOH và một nhóm –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng trường đoản cú m gam X pha chế được mét vuông gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy m2 gam Z được 2,97 gam H2O. Biết những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:


Một tripeptit no, mạch hnghỉ ngơi X tất cả cách làm phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chiếm được 26,88 lít CO2 (đktc) với m gam H2O. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol peptit X (X được sản xuất thành tự các amino axit chỉ cất một đội NH2 và một đội COOH) nên 58,8 lkhông nhiều O2 (đktc) thu được 2,2 mol CO2 và 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tbỏ phân trọn vẹn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y, cô cạn Y chiếm được m gam chất rắn. Công thức chung của peptit và giá trị của m lần lượt là


Cho tất cả hổn hợp X có các tripeptit Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu cùng Gly-Val-Ala. Tbỏ phân hoàn toàn a gam X chiếm được 4 amino axit, trong những số đó bao gồm 4,875 gam glyxin với 8,01 gam alanin. Mặt khác, trường hợp mang đốt cháy trọn vẹn a gam X rồi dẫn toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa nhận được sau làm phản ứng là m gam. Giá trị gần nhất của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tính năng cùng với lượng vùa dùng NaOH, đun cho nóng nhận được (m + 29,7) gam hỗn hợp muối hạt của những amino axit. Mặt không giống nếu đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X nhận được 63,616 lkhông nhiều CO2 (đtkc) cùng 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:


Hỗn thích hợp X bao gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X buộc phải toàn vẹn 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol tất cả hổn hợp X chức năng cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện thì chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:


Xem thêm: Tháng 3 Năm 937, Dương Đình Nghệ Đã Bị Ai Sát Hại? Chuyện Dương Đình Nghệ Bị Phản Tướng Giết Hại

X và Y theo thứ tự là tripeptit và hexapeptit được chế tác thành tự và một amino axit no mạch hsinh sống, bao gồm một đội COOH với một đội nhóm NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bằng O2 toàn vẹn thu được thành phầm tất cả CO2, H2O với N2 gồm tổng cân nặng là 40,5 gam. Nếu mang lại 0,15 mol Y tính năng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH (lấy dư 20% đối với lượng đề nghị thiết), sau bội phản ứng cô cạn hỗn hợp, chiếm được khối lượng chất rắn khan là


Hỗn đúng theo X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z cùng pentapeptit T (các mạch hở) chỉ được tạo ra từ bỏ Gly, Ala và Val. Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi mang đến toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2, H2O cùng N2) vào trong bình đựng 140 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau Lúc những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thấy gồm 840 ml khí tốt nhất (đktc) thoát ra với thu được hỗn hợp gồm trọng lượng tăng 11,865 gam đối với cân nặng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m gần với


Đun lạnh 4,63 gam hỗn hợp X tất cả ba peptit mạch hsống cùng với hỗn hợp KOH (vừa đủ). Lúc các phản bội ứng ngừng, cô cạn hỗn hợp chiếm được 8,19 gam muối hạt khan của những amino axit đều phải có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X phải 4,2 lkhông nhiều O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư. Sau bội phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần hỗn hợp giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m sớm nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?


X, Y, Z, T là những peptit đầy đủ được sản xuất bởi những α-amino axit no cất một đội nhóm –NH2 với 1 nhóm –COOH và có tổng cộng nguyên ổn tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T nên dùng 14,112 lít O2 (đktc) chiếm được CO2, H2O cùng N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bởi hỗn hợp NaOH (lấy dư 20% so với làm phản ứng), cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được lượng hóa học rắn khan là


Peptit X cùng peptit Y tất cả tổng link bằng 8. Thủy phân trọn vẹn X cũng giống như Y hồ hết nhận được Gly cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y gồm tỉ trọng mol tương ứng 1 : 3 đề nghị dùng 44,352 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy có CO2, H2O và N2. Dẫn tổng thể thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy cân nặng bình tăng 92,96 gam, lúc bay ra khỏi bình có thể tích 4,928 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn tất cả hổn hợp E nhận được a mol Gly cùng b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Hỗn đúng theo X bao gồm axit glutamic với 1 đipeptit kết cấu trường đoản cú α-amino axit no mạch hnghỉ ngơi đựng 1 team –NH2 cùng 1 nhóm –COOH. Đốt tất cả hổn hợp X bắt buộc 1,995 mol O2 chiếm được 4,256 lkhông nhiều N2 (đktc). Nếu đốt 0,1 mol tripeptit tương xứng đipeptit trên rồi dẫn thành phầm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng bao nhiêu gam?


Hỗn phù hợp X bao gồm peptit A mạch hnghỉ ngơi có cách làm CxHyN5O6 cùng hòa hợp hóa học B có công thức phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tác dụng đầy đủ với 0,21 mol NaOH chỉ chiếm được thành phầm là dung dịch có ancol etylic cùng a mol muối của glyxin, b mol muối bột của alanin. Nếu đốt cháy trọn vẹn 41,325 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi toàn vẹn thì nhận được N2 cùng 96,975 gam tất cả hổn hợp gồm CO2 và H2O.

Giá trị a: b ngay sát với


Đun rét 0,045 mol tất cả hổn hợp A tất cả 2 peptit X với Y (tất cả số link peptit rộng kém nhau 1 liên kết) nên toàn vẹn 120ml KOH 1M, thu được tất cả hổn hợp Z cất 3 muối hạt của Gly, Ala với Val (trong các số đó muối của Gly chỉ chiếm 33,832% về kăn năn lượng). Mặt không giống đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A đề xuất sử dụng 14,364 lít khí O2 (đtkc) nhận được tất cả hổn hợp khí với khá, trong số đó tổng trọng lượng của CO2 cùng H2O là 31,68 gam. Thành phần Xác Suất về cân nặng của muối Ala trong Z sát quý hiếm như thế nào nhất sau đây


Tbỏ phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp M tất cả tetrapeptit X cùng pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng hỗn hợp KOH hoàn toản, rồi cô cạn cẩn thận thì nhận được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối hạt khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối hiện ra bằng một lượng oxi toàn diện thu được K2CO3; 2,464 lkhông nhiều N2 (đktc) với 50,96 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm CO2 và H2O. Phần trăm trọng lượng của Y vào hỗn hợp M hoàn toàn có thể là


Hỗn vừa lòng A gồm 3 peptit mạch hsinh hoạt X, Y với Gly -Ala - Gly (trong các số đó X, Y bao gồm cùng số liên kết peptit với mọi được sinh sản thành từ bỏ alanin cùng valin; MX > MY) bao gồm tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 2:3:1. Đốt cháy hoàn toàn 76,08 gam các thành phần hỗn hợp A bắt buộc 4,356 mol O2 và sinh ra 10,2144 lkhông nhiều N2 (đktc). Số nguim tử hidro trong phân tử Y là


Cho X, Y, Z là cha peptit hầu hết mạch hnghỉ ngơi với MX > MY > MZ. Đốt cháy trọn vẹn a mol từng peptit X, Y hoặc Z rất nhiều thu được số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O là a mol. Mặt không giống, giả dụ đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (cất X, Y cùng 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ dại hơn số mol của Y) với hỗn hợp NaOH hoàn toản, thu được hỗn hợp chỉ cất 2 muối bột của alanin với valin tất cả tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm cân nặng của X có trong các thành phần hỗn hợp E ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


X là pentapeptit, Y là hexapeptit, mọi mạch hsinh hoạt và phần đông được tạo thành từ bỏ cùng một một số loại a-amino axit no mạch hsinh hoạt, có 1 nhóm NH2 với 1 team COOH trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol X rồi dẫn toàn thể thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 295,90 gam kết tủa. Mặt khác mang lại 0,15 mol Y công dụng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng thu được hỗn hợp chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Ba chất cơ học X, Y, Z là peptit dạn dĩ hsống, phần lớn chứa các cội Ala cùng Val. khi đốt cháy không còn cùng một trong những mol X hoặc Y thì số đông chiếm được lượng CO2 bằng nhau. Đun lạnh 75,44 gam hỗn hợp M (gồm 5a mol X, 5a mol Y cùng a mol Z) với dung dịch NaOH dư thu được 0,22 mol muối bột D và 0,7 mol muối bột E. Biết tổng số cội α - aminoaxit trong 3 phân tử X, Y, Z bởi 14. Khối lượng hóa học Z trong 75,44 gam M ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Oligopeptit mạch hngơi nghỉ X được tạo cho tự những α-amino axit đều có bí quyết dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X bắt buộc sử dụng vừa đủ 1,875 mol O2, chiếm được N2; 1,5 mol CO2 cùng 1,3 mol H2O. Mặt không giống, tbỏ phân hoàn toàn 0,025 mol X bằng 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn cảnh giác tổng thể hỗn hợp Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Số liên kết peptit vào X và cực hiếm của m lần lượt là


Peptit X mạch hở được kết cấu từ bỏ hai nhiều loại α-amino axit A, B (phần lớn no, mạch hsống, hầu hết đựng một tổ -NH2). Biết X công dụng trọn vẹn với dung dịch NaOH theo làm phản ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy trọn vẹn a mol X nhận được hỗn hợp tất cả N2, H2O với 29a mol CO2. Hỗn hợp những peptit mạch hsinh sống E có tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 cùng đipeptit A-A. Đốt cháy không còn b gam E trong oxi thu được N2, 0,5625 mol H2O và 0,675 mol CO2. Mặt khác, cho 0,15 mol E công dụng không còn với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng sau thời điểm bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp, thu được chất rắn khan chứa c gam muối hạt. Giá trị của c sát nhất với


Hỗn hợp X bao gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu cùng α -amino axit Y (CnH2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X tính năng hoàn toản với hỗn hợp cất 0,3 mol HCl hoặc hỗn hợp đựng 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, chiếm được a mol tất cả hổn hợp Z bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong rước dư, chiếm được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1đôi mươi mol tất cả hổn hợp E gồm nhị chất cơ học mạch hlàm việc X (CnH2n+3O2N) và muối bột của axit cacboxylic nhì chức Y (CmH2m+4O4N2) đề nghị toàn diện 0,258 mol O2, thu được 0,7trăng tròn mol tất cả hổn hợp CO2, N2 và H2O. Mặt không giống, Lúc đến 0,1trăng tròn mol E chức năng đầy đủ cùng với hỗn hợp NaOH làm cho nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn hỗn hợp chiếm được tất cả hổn hợp Z gồm nhì hóa học khí, mọi làm cho xanh quỳ tím ẩm với m gam các thành phần hỗn hợp muối bột khan. Giá trị của m là


X là một trong α-amino axit no, mạch hlàm việc đựng 1 đội -NH2 với 1 đội -COOH. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp R tất cả a mol X và a mol đipeptit chế tạo ra thành trường đoản cú X bằng một lượng oxi toàn vẹn chiếm được các thành phần hỗn hợp khí với khá Y. Hấp thú các thành phần hỗn hợp Y vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch Z đựng 25,54 gam hóa học rã cùng có 1,008 lít (đktc) một hóa học khí bay ra. Nếu đun cho nóng tất cả hổn hợp R với cùng một lượng vừa đủ dung dịch tất cả hổn hợp NaOH với KOH (bao gồm cùng mật độ mol) thu được m gam muối. Giá trị của m là