Hỗn hợp m gồm một anken và hai amin

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn hợp M gồm một anken với nhị amin no, đối kháng chức, mạch hsống X, Y là đồng đẳng tiếp đến (cho MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít khí oxi (đktc) thu được nước, nitơ với 2,24 lkhông nhiều khí cacbonic (đktc). Chất Y là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anken và hai amin

etyl amin

B. propyl amin

C. butyl amin.

D. etylmetyl amin


*


Hỗn phù hợp M gồm một este no, 1-1 chức, mạch hlàm việc với nhì amin no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MX

A. Propylamin.

B.etylamin.

C. metylamin.

D. butylamin.


Hỗn thích hợp M tất cả một anken với hai amin no, đối chọi chức, mạch hlàm việc X và Y là đồng đẳng sau đó M x Đốt cháy trọn vẹn một lượng M bắt buộc cần sử dụng 25,đôi mươi lkhông nhiều O2(đktc) thu được H2O, N2và 13,44 lít CO2 (dktc). Cho lượng amin X và Y có vào tất cả hổn hợp M bội nghịch ứng vừa đủ với lượng dung dịch HCl thu được m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 21,65

B. 24,45

C. 23,05

D. đôi mươi,25.


Hỗn vừa lòng M có một este no, 1-1 chức, mạch hở cùng nhị amin no solo chức, mạch hnghỉ ngơi X với Y là đồng đẳng kế tiếp (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp M, chiếm được N2, 3,42 gam H2O và 2,24 lít CO2 (nghỉ ngơi đktc). Công thức của X là

A. C3H9N

B. C2H5N

C.

Xem thêm: Bài Văn Tả Chiếc Áo Đồng Phục Của Em Lớp 4 Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Tả Bộ Quần Áo Đồng Phục Của Em

C2H7N

D. CH5N


Hỗn hợp M bao gồm nhì amin no, solo chức, mạch hsống X và Y (là đồng đẳng sau đó, MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M vào O2 thu được N2; 10,8 gam H2O với 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là

A. propylamin

B. etylmetylamin

C. etylamin

D. butylamin


Hỗn phù hợp M gồm một este no, đối kháng chức, mạch hsống với hai amin no, đối chọi chức, mạch hsống X cùng Y là đồng đẳng sau đó (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O với 3,584 lkhông nhiều CO2 (đktc). Kăn năn lượng phân tử của hóa học X

A. 59

B. 31

C. 45

D. 73


Hỗn phù hợp M có một este no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi cùng nhì amin no, 1-1 chức, mạch hlàm việc XY là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M chiếm được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 (đktc). Kăn năn lượng phân tử của chất X

A. 31

B. 73.

C. 45.

D. 59


Hỗn vừa lòng M có một este no, 1-1 chức, mạch hở cùng hai amin no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi X cùng Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M chiếm được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 (đktc). Khối hận lượng phân tử của hóa học X là :

A. 59

B. 31

C. 45

D. 73


Hỗn đúng theo M có một este no, đối kháng chức, mạch hsống cùng hai amin no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M nhận được N2; 5,04 gam H2O với 3,584 lít CO2 (đktc). Kăn năn lượng phân tử của chất X là

A. 59

B. 31

C.

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Lão Hạc Ngữ Văn 8, Soạn Bài Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ)

45

D. 73


Hỗn đúng theo M có một este no, đối chọi chức, mạch hsinh sống và hai amin no, solo chức, mạch hlàm việc X cà Y đồng đẳng tiếp đến (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M chiếm được N2; 5,04 gam H2O với 3,36 lkhông nhiều CO2 (đktc). Khối hận lượng phan tử của chất X là


Chuyên mục: Game online