HỖN HỢP KHÍ X GỒM O2 VÀ O3 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 LÀ 22

      419

Hỗn hòa hợp X gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ kân hận so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y có metylamin và etylamin bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lkhông nhiều Y phải toàn diện V2 lít X (biết thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2, những chất khí Lúc đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Pmùi hương pháp giải

Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn cân nặng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn nguyên ổn tố O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Lời giải của GV hibs.vn

Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

Theo mang thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy thay đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, theo định hiện tượng bảo toàn khối lượng ta bao gồm .

Xem thêm: Điều Kiện 2 Đường Thẳng Song Song, Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau

Sơ đồ gia dụng bội phản ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta gồm :

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX = 1 : 2.

Đáp án phải lựa chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A nhận được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hsinh sống ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hsống, đơn chức X bằng một lượng khí oxi đầy đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin solo chức X, nhận được 16,8 lkhông nhiều khí CO2; 2,8 lkhông nhiều khí N2 (những thể tích khí đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn) với trăng tròn,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A đề xuất V lít O2 (đktc) chiếm được N2 với 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Giá trị V là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bởi lượng bầu không khí trọn vẹn chiếm được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lkhông nhiều N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ tất cả N2 và O2 trong số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích bầu không khí. X gồm bí quyết là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bằng oxi trọn vẹn, dẫn toàn bộ thành phầm qua bình đựng dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa với khối lượng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) bay thoát khỏi bình. X tất cả CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hsinh hoạt đối chọi chức nên sử dụng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhị amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin A hình thành khí CO2, tương đối H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng thương hiệu của A tất cả tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo lần lượt là :


Hỗn thích hợp X bao gồm bố amin đối kháng chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X chiếm được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) cùng V lít khí N2 (đktc). Ba amin lên trên có công thức phân tử theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X bao gồm O2 cùng O3 bao gồm tỉ kân hận đối với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y tất cả metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lkhông nhiều Y buộc phải toàn diện V2 lkhông nhiều X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các hóa học khí lúc đo ngơi nghỉ cùng điều kiện ánh nắng mặt trời, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp 2 amin no, đối chọi chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, nhận được CO2 cùng H2O với tỉ lệ thành phần số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin ở là:


Đốt cháy không còn 6,72 lkhông nhiều hỗn hợp khí (đktc) X tất cả 2 amin đơn chức, bậc một A với B là đồng đẳng sau đó. Cho các thành phần hỗn hợp khí và hơi sau thời điểm đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 sệt, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên Gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X tất cả 2 amin no, đơn chức , mạch hnghỉ ngơi bằng không khí, tiếp đến cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lkhông nhiều khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) gồm 2 khí tất cả tỉ lệ mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong số hóa học là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a đổi khác như thế nào ?


Hỗn hợp M gồm một anken với nhì amin no, 1-1 chức, mạch hlàm việc X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M buộc phải cần sử dụng 4,536 lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được H2O, N2 và 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (tất cả amin no, mạch hnghỉ ngơi X cùng ankan Y) bằng oxi trọn vẹn. Sau phản ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X bao gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bởi oxi hoàn toản, chiếm được 375 ml tất cả hổn hợp khí và hơi Y. Cho Y đi qua H2SO4 đặc dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo sinh sống cùng ĐK. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp X gồm 1 amin no, mạch hở, 1-1 chức với 1 ancol no, mạch hlàm việc, solo chức bởi 151 phần 2 lít bầu không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lkhông nhiều khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (những thể tích khí đo sinh sống đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn phù hợp X chứa 1 amin no mạch hở đối kháng chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X đề xuất sử dụng đầy đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken gồm trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc trực thuộc nhiều loại amin bậc hai của nhì amin đó là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm tất cả H2O, CO2 cùng 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X có 2 amin no đối kháng chức mạch hlàm việc đồng đẳng sau đó tác dụng cùng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được hỗn hợp đựng 22,475 gam muối hạt . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong thành phầm cháy gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Kăn năn lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no 1-1 chức mạch hngơi nghỉ người ta thu được 6,72 lkhông nhiều khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O cùng 1,68 lkhông nhiều khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp M gồm hai amin no, đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ X cùng Y (có số mol đều bằng nhau, MX Y) nên lượng đủ 13,44 lkhông nhiều O2, nhận được H2O, N2 và 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no solo chức bậc 2 mạch hsống chiếm được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn phù hợp khí E bao gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ và nhị ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E đề xuất sử dụng 11 phần 2 lít O2 (đktc), nhận được hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn tổng thể F qua bình đựng dung dịch KOH quánh, dư mang lại làm phản ứng hoàn toàn thấy cân nặng bình bazơ nặng nề thêm đôi mươi,8 gam. Số cặp cách làm cấu trúc ankin X, Y thỏa mãn nhu cầu là


Hỗn hòa hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hsống bao gồm số links pi nhsống hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ thành phần mol nX : nY = 1:5 chiếm được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z đề xuất dùng toàn diện 7,0 lkhông nhiều khí oxi (đktc), sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O với N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH quánh, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin vào X gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X gồm nhị amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) công dụng đầy đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được dung dịch Y. Mặt khác, Khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol tất cả hổn hợp X thu được hỗn hợp khí và khá. Dẫn toàn thể hỗn hợp khí cùng khá kia vào dung dịch Ba(OH)2 dư, lạnh thì nhận được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lkhông nhiều (đktc) một khí tuyệt nhất. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E cất axetilen, propin và một amin no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam tất cả hổn hợp E bắt buộc dùng 11,088 lít O2 (đktc) nhận được hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O với khí N2, trong số đó tỉ trọng mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


*

*

Cơ quan chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

cf68