Hoàn thành câu dựa vào từ gợi ý

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệgiáo dục và đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với thôn hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học trường đoản cú nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

4. Hoàn thành câu phụ thuộc vào những từ gợi nhắc cho sẵn.

Bạn đang xem: Hoàn thành câu dựa vào từ gợi ý

1. I/not/want/go/because/be/read/book.

→…………………………………………..

2. kittens/be/sleep/hours//so/house/quiet.

→…………………………………………..

3. He/drink/alcohol/since/I/see/

→…………………………………………..

4. They/do/work/whole/day//now/be/tired.

→…………………………………………..

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

→…………………………………………..

Xem thêm: Huấn Hoa Hồng ( Có Làm Thì Mới Có Ăn ), Nguyễn Văn Lên


Lớp 8 Tiếng anh Luyện tập tổng thích hợp
1
0
*

4. Hoàn thành câu nhờ vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. I/not/want/go/because/be/read/book.

→……i don"t want lớn go because i am reading a book……………………………………..

2. kittens/be/sleep/hours//so/house/quiet.

→…………kittens have been sleeping for hours, so the house is quiet………………………………..

3. He/drink/alcohol/since/I/see/

→………he has been drinking alcohol since i saw him…………………………………..

4. They/do/work/whole/day//now/be/tired.

→………they have sầu been doing for work the whole day , now they are tired…………………………………..

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Xem thêm: Sự Nghiệp Thơ Văn Của Nguyễn Trãi, Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Nhà Thơ Tác Giả Nguyễn Trãi

→………she hasn"t seen her parents so long because she is busy…………………………………..


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tựa như
*

1. She can't go for a walk now because she.......(help) her parents about the house. She often ......... (do) it on mondays

2. Where ......... ( they, spend ) last summer ?

- I .......... ( not, know ), I........... (think ) they ........( be ) in France

3. Wait! Where ...........( you , go )? I.......... (go) lớn the shop lớn buy some milk

4. How often ...........( you, swyên ổn ) in the lake in summer ? -Two or three times a week

5. Yesterday Tony ..........( vày ) exercises, ..........(dress) và .........( have sầu ) breakfast

6. When Sara .......(be) five she ...........(can ) read và write

7. Look! A man .........( swim) in the lake !

8. Don't turn TV on. The boys .........( learn ) the poem by heart

9. Last month she ........( not, work ) in the garden. She .........(be) very ill

10. When..........( usually, he, get up )? He always ............( get up ) at 7 o'cloông chồng in the morning but today he ...........( still, sleep ). Yesterday he ...........(paint) the house và ...........( get ) very tired


Chuyên mục: Game online