Hòa tan hoàn toàn 2 81 gam hỗn hợp gồm fe2o3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà rã hoàn toàn 2,81 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0,1M(vừa đủ). Sau phản bội ứng, cô cạn dung dịch thu được muối hạt khan có cân nặng là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 81 gam hỗn hợp gồm fe2o3

6,81g

B. 4,81g

C. 3,81g

D. 5,81g


*

*


Hòa chảy trọn vẹn 5,18 gam hỗn hợp có Al2O3, Fe2O3, CuO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M(vừa đủ). Sau phản ứng, tất cả hổn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn hỗn hợp có trọng lượng là

A. 9,18 gam.

B. 7,18gam.

C. 11,18 gam.

D. 8,18 gam.


Cho 2,81 gam hỗn hợp A có 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tung vừa đủ trong 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì trọng lượng các thành phần hỗn hợp những muối sunfat khan tạo thành là

A. 5,21 gam.

B.4,81 gam.

C.4,8 gam.

D.3,81gam.


Hòa tan hoàn toàn 12,05 gam các thành phần hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, Fe2O3 bằng 171,5 gam hỗn hợp H2SO4 20% thì bội nghịch ứng trọn vẹn. Khối hận lượng muối bột khan chiếm được sau phản bội ứng là

A. 46,35 gam

B. 183,55 gam.

Xem thêm: Văn Miêu Tả Cánh Đồng Lúa Quê Em Hay Nhất, Văn Miêu Tả: Em Hãy Miêu Tả Cánh Đồng Lúa Quê Em

C. 40,05 gam

D. 45,65 gam


Hòa tung hoàn toàn 12,05 gam hỗn hợp X có CuO, ZnO, Fe2O3 bằng 171,5 gam dung dịch H2SO4 20% thì bội phản ứng hoàn toản. Kân hận lượng muối bột khan chiếm được sau bội nghịch ứng là

A. 46,35 gam

B. 183,55 gam

C. 40,05 gam

D. 45,65 gam.


Hòa rã trọn vẹn 1,9 gam hỗn hợp tất cả Fe, Mg với Al bởi hỗn hợp H2SO4 loãng toàn vẹn thu được 1,344 lít H2 (đktc). Kân hận lượng muối hạt khan thu được Lúc cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng là

A. 7,66 gam

B. 7,78 gam

C. 8,25 gam

D. 7,72 gam


Cho 28,1g hỗn hợp tất cả Fe2O3, MgO, ZnO công dụng toàn vẹn với 250 ml dd H2SO4 2M. Cô cạn hỗn hợp thu được khối lượng muối hạt khan là

A. 68,1 gam

B. 61,4 gam

C. 48,1 gam

D. 77,1 gam


Hòa tan trọn vẹn 8,975 gam các thành phần hỗn hợp gồm Al, sắt với Zn vào một trong những lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 32,975 gam muối bột khan. Vậy cực hiếm của V là

A. 6,72 .

B. 5,6.

C. 11,2.

D. 4,48.


Hòa tan trọn vẹn 8,975 gam các thành phần hỗn hợp gồm Al, sắt và Zn vào trong 1 lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau bội nghịch ứng nhận được V lkhông nhiều khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 32,975 gam muối bột khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72

B. 5,6

C.

Xem thêm: Hãy Nêu Ra Mục Đích Chân Chính Của Việc Học Cần Triển Khai Các Ý Sau Đây

11,2

D. 4,48


Hoà tung bột Fe vào 200 ml dung dịch cất NaNO3 và H2SO4. Sau phản nghịch ứng hoàn toàn chiếm được dung dịch A cùng 6,72 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO với H2 bao gồm tỉ lệ mol 2 : 1 với 3 gam hóa học rắn không tan. Biết dung dịch A không đựng muối amoni. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được trọng lượng muối hạt khan là


Chuyên mục: Game online