Hòa Tan Hoàn Toàn 12G Hỗn Hợp Fe Cu

      75
*

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp fe cu


Hoà chảy trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu (tỉ trọng mol 1:1) bởi axit HNO3, nhận được V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí X (bao gồm NO và NO2) với dung dịch Y (chỉ chứa hai muối hạt với axit dư). Tỉ khối hận của X đối với H2 bởi 19. Giá trị của V là:


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn phí mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài xích tập, thầy cô VietJaông xã trả lời miễn phí!

*
Thi online trên app VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án B

bởi thế đề bài xích mang lại axit dư cần 2 muối bột nhận được là Fe3+ và Cu2+

Call x là số mol sắt cùng Cu ta có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol

*

Mặt khác:

*

Đặt x, y là số mol của NO cùng NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne thừa nhận = 3x + y = 4x, ne mang lại = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 . Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít


THỜI GIAN - QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DĐĐH - Trục phân chia thời gian vào DĐĐH - Livestream LÝ thầy KIÊN


Xem thêm: Kể Chuyện Theo Nhan Đề Một Lần Không Vâng Lời Ngữ Văn 6, Cho Nhan Đề Truyện: Một Lần Em Không Nghe Lời Mẹ

Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa chảy m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là phẩm vật khử duy nhất. Giá trị của m là:


Hòa rã hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:


Cho 1,12 gam bột sắt cùng 0,24 gam bột Mg công dụng với 250 ml dung dịchCuSO4 , khuấy vơi cho tới khi phản bội ứng triển khai xong. Khối hận lượng kim loại có vào bình phản nghịch ứng là 1 trong những,88 gam. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch trước bội nghịch ứng.


Cho đôi mươi gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 và khuấy cho đến khi làm phản ứng kết thúc thu V lít khí NO (đkc) cùng còn 3,2 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của V là:


Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng bỏ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là: