Hình chữ nhật cơ sở của elip

      541
*

*

Lập pmùi hương trình chủ yếu tắc của elip. Hình chữ nhật cơ sở của (E) có một cạnh nằm bên trên đường thẳng x-2= 0 và có độ dài đường chéo bằng 6.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật cơ sở của elip


*


*


*


*


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJaông chồng. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên app VietJaông chồng. Tải ngay!


Đáp án B

Phương thơm trình chủ yếu tắc của elip gồm dạng:

*

Do một cạnh của hình chữ nhật các đại lý ở trong đường thẳng x-2 = 0 phải bao gồm a= 2.

Mặt khác độ lâu năm mặt đường chéo cánh là 6 đề xuất a2 + b2= 62 đề nghị b2= 36- 4= 32

=>

*

Vậy (E) phải search là:

*


KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT - Livestream HÓA cô THU


Viết pmùi hương trình tiếp tuyến chung của hai tuyến đường tròn: (C1) : (x -5) 2+ (y+12) 2= 225 với (C2) : (x-1)2+ (y-2)2= 25.

Xem thêm: Hồ Chủ Tịch Đã Dạy: Có Tai Ma Khong Co Duc La Nguoi Vo Dung, Bác Hồ Từng Nói Có Tài Mà Không Có


Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến hai tuyến đường tròn : (C1): x2+ y2= 13 và(C2): (x-6)2+ y2= 25 giảm nhau tại A(2;3).Viết phương thơm trình tất cả đường trực tiếp d đi qua A và cắt 2 mặt đường tròn theo hai dây cung tất cả độ lâu năm bằng nhau.


Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn (C) : x2+ y2- 4x -2y -1= 0 cùng đường thẳng d: x+ y+1= 0. Tìm những điểm M ở trong đường thẳng d sao để cho từ điểm M kẻ được mang lại (C) nhị tiếp tuyến đường hợp với nhau góc 900.


Cho Elip có những tiêu điểm F1(-4;0) với F2(4;0) cùng một điểm M nằm trên (E) biết rằng chu vi của tam giác MF1F2 bằng 18. Lúc kia trung tâm sai của (E) là:


Trong hệ tọa độ Oxy, đến hai tuyến phố tròn bao gồm phương thơm trình (C1) : x2+ y2- 4y -5 = 0 và (C2) : x2+ y2- 6x + 8y +16= 0 . Phương trình làm sao sau đây là tiếp tuyến đường tầm thường của 2 con đường tròn.