Hiên Viên Kiếm

      94

PHIM Ngũ Đại Thần Khí - Hiên Viên kiếm Thiên bỏ ra ngân

XEM Cổ Trang kiếm Hiệp Trung Quốc

Phim Ngũ Đại Thần Khí - Hiên Viên kiếm Thiên đưa ra ngân

Bạn đang xem: Hiên viên kiếm

THUYẾT MINH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-End

Truyền thuyết từ nghìn xưa để lại. Lúc chòm sao yêu Xích Quán đến gần trần gian nhất, hồng trằn tất xảy ra tai họa long trời lở đất. Lúc chòm sao yêu Xích quán lại cho lần nữa. Ngũ đại thần khí cao cấp cổ cũng biến thành xuất hiện theo nó: Kính Côn Luân, Đỉnh Thần Nông, Đàn Phục Hy, Ấn ko Động với Đá cô gái Oa. Tương truyền ai có thể đoạt được ngũ đại thần khí sẽ đứng đầu ngũ binh, trở thành hoàng đế của đại địa.

*

Chuyện xảy ra vào thời đơn vị Tùy (cuối cầm cố kỷ 6, vào đầu thế kỷ 7 sau CN). Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi tiêu diệt Nam triều, thống duy nhất Trung Nguyên, tiến hành tiêu diệt tận cội hậu duệ ở trong phòng Trần (Nam triều). Trung thần trần Phụ liều chết cứu được hoàng tử cuối cùng trong phòng Trần, và đặt thương hiệu là trằn Tĩnh Cừu, với ý nguyện “Tĩnh Bắc Lỗ, Phục Quốc Cừu” (Diệt rợ Bắc, báo quốc thù). Mười sáu năm được trằn Phụ dạy dỗ, trần Tĩnh Cừu hiện nay đã dần trưởng thành. Nhưng đàn ông lại mang cá tính ôn nhu, chỉ mê say làm bạn với thi từ ca phú, chán ghét chuyện giết chóc. Nai lưng Phụ nghe nói ý muốn phục quốc, cách sớm nhất có thể là tập hợp đủ Ngũ Đại Thần Khí. Sau sự thúc giục của è Phụ, Tĩnh Cừu yêu cầu lên đường tìm tìm Ngũ Đại Thần Khí.

*


Xem thêm: Chơi Game Pikachu Nông Trại 2

Phim trung hoa Ngũ Đại Thần Khí - Hiên Viên kiếm Thiên chi ngân - Ngũ Đại Thần Khí - Hiên Viên tìm Thiên bỏ ra ngân china - Ngũ Đại Thần Khí - Hiên Viên tìm Thiên chi ngân vn2
Sử dụng trình chăm sóc Google Chrome để sở hữu trải nghiệm rất tốt trên phimvn2, setup Google Chrome bấm (vào đây)
Khi tra cứu kiếm trên Google, phấn kích thêm "vn2" hoặc "hibs.vn" vào sau tên phim nên tìm kiếm. Thanks !