Hai Vòi Nước Cùng Chảy Vào Một Bể Không Có Nước

      544
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước

*

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Nếumở vòi 1 chảy trong 4 giờ rồi khóa lại và mở tiếp vòi 2 chảy trong 3 giờ thì được 3/10 bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?


*

Gọi thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là x ( giờ ) (x>0),thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là y ( giờ ) (y>0)

Trong 1 giờ vòi 1 chảy được 1/x ( bể)

Trong 1 giờ vời 2 chảy được 1/y (bể)

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được 1/12 ( bể )

=> ta có phương trình 1/x + 1/y = 1/12 (1)

Trong 4 giờ vòi 1 chảy được 4/x (bể ), trong 3 giờ vòi 2 chảy được 3/y (bể) được 3/10 bể nên ta có

4/x + 3/y = 3/10 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

1/x +1/y =1/12

4/x+3/y = 3/10

(từ đây bạn tự giải tiếp nhé,chỉ cần giải xong hệ phương trinh ra x,y là ra kết quả rồi)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Hai vòi ngước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1,5 giờ sẽ đầy bể. Nếu mở vòi 1 chảy trong 0,25 giờ rồi khóa lại và mở vòi 2 chảy trong 1 3 giờ thì được 1 5 bể. Hỏi nếu vòi 2 chảy riêng thì bao lâu đầy bể?

A. 2,5h

B. 2h

C. 3h

D. 4h


Lớp 9 Toán
1
0

Bài 1 : Hai vòi cùng chảy vào một cái bể thì sau 24/5 giờ bể đầy. Mỗi giờ, lượng nước vòi I chảy được bằng 3/2 lượng nước vòi II chảy. . Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể ?

Bài 2 : Nếu 2 vòi cùng chảy vào 1 bể cạn thì sau 1h30p sẽ đầy bể, nếu vòi I chảy trong 20p rồi khóa lại, mở tiếp vòi II trong 15p thì sẽ đầy 1/5 bể. Hỏi nếu chảy riếng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu ?

Giari toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ pt.


Lớp 9 Toán
1
1

Hai vòi cùng chảy vào một bể trong 6 giờthì đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chạy một mình trong 3 giờrồi khóa lại, mở vòi thứ hai chạy tiếp trong 4 giờthì lượng nước chảy bằng 60% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chạy riêng thì trong bao lâu sẽ đầy bể ?


Lớp 9 Toán
1
0

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 6 giờ thì đầy bể. Nếu để riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, sau đó đóng lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được 2 5 bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?


Lớp 9 Toán
1

Xem thêm: Toán 12: Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Thuộc Khoảng (A B), Cho Phương Trình Mx^2

2

Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể không có nước thì sau 1,5h sẽ đầy bể. Nếu mở vòi 1 chảy trong 0,25h rồi khóa lại và mở vòi 2 chảy trong 1/3h thì được 1/5 bể. Hỏi nếu vòi 2 chảy riêng thì bao lâu đầy bể.

A. 2,5h

B. 2h

C. 3h

D. 4h


Lớp 9 Toán
1
0

người ta cho 2 vòi nước chảy vào bể không có nước. Nếu mở vòi thứ nhất chảy 1 mình trong 1 giờ rồi khóa lại, sau đó mở vòi 2 chảy tiếp trong 4 giờ thì cả 2 vòi chảy được 7/12 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể biết rằng nếu chảy 1 mình thì thời gian vòi thứ 2 chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ 1 chảy đầy bể là 8 giờ


Lớp 9 Toán
2
0

hai vòi nước cùng chảy chung vào 1 bể không có nước thì sau 12 giờđầy bể. nếuđể vòi 1 chảy 1 mình trong 5 giờ rồi khóa lại và mở vòi 2 trong 15 giờ thìđược 75% thể tích bể. hỏi mỗi vòi chảy 1 mình thì sau bao lâuđầy bể?


Lớp 9 Toán
1
0

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 10 giờ sẽ chảy đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất, sau 3 giờ mở thêm vòi thứ hai cùng chảy với vòi thứ nhất 3 giờ nữa thì được 2/5 bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì phải chảy trong bao lâu mới đầy bể?


Lớp 9 Toán
2
0

hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể .Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 2/3 bể nước .Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì đầy bể ?


Lớp 9 Toán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN