Sách giải bài tập toán lớp 5 luyện tập chung trang 113

      191
- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập chung trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập tầm thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập chung trang 100Giới thiệu biểu vật hình quạtLuyện tập về tính diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập chung trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập chung trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập chung trang 123Luyện tập tầm thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập phổ biến trang 127Luyện tập tầm thường trang 128

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 5 luyện tập chung trang 113

Mục lục


Sách giải toán 5 Luyện tập tầm thường trang 113 khiến cho bạn giải các bài xích tập vào sách giáo khoa tân oán, học tập xuất sắc toán thù 5 sẽ giúp đỡ bạn tập luyện kĩ năng suy đoán phù hợp với phù hợp lô ghích, xuất hiện kĩ năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 113 SGK Tân oán 5): Tính diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m với chiều cao 0,5m.

b) Chiều nhiều năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và chiều cao 9dm.

Lời giải:

a) Diện tích bao phủ là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích toàn phần là:

3,6 + (2,5 x 1,1) x 2= 9,1 (m2)

b) 3 m= 30 dm

Diện tích bao phủ là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

810 + (30 x 15) x 2= 1710 (dm2)

Đáp số:

a) 3,6m2 với 9,1 m2

b)810 dm2 cùng 1710 dm2

Bài 2 (trang 113 SGK Toán thù 5): Viết số đo tương thích vào ô trống:

*

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền hiệu quả vào bảng. Chẳng hạn sinh hoạt cột (2):

Chiều rộng là:

*

Diện tích bao phủ là:

*

Diện tích toàn phần là:


*

Riêng với cột (3) thì hình vỏ hộp chữ nhật tại đây tất cả bố size đều bằng nhau yêu cầu chính là hình lập phương.

Đáp số:

*

Bài 3 (trang 114 SGK Toán thù 5): Một hình lập phương bao gồm cạnh 4 cm. Nếu cạnh hình lập pmùi hương tăng vội 3 lần thì diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của chính nó tăng gấp từng nào lần? trên sao?

Lời giải:

Cạnh của hình lập pmùi hương bắt đầu dài:

4 x 3 =12 (cm)

Diện tích một phương diện của hình lập pmùi hương bắt đầu là:

12 x 12 = 144 (cm2)

Diện tích một phương diện của hình lập phương thuở đầu là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích một phương diện của hình lập phương thơm mới so với diện tích một phương diện của hình lập phương ban đầu thì gấp:

144 : 16 = 9 (lần)

Vậy diện tích S bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương thơm đã tăng gấp 9 lần.

Đáp số: 9 lần

Hình vẽ mặt đến thấy: ví như cạnh của hình vuông vắn tăng cấp 3 lần thì diện tích hình vuông tăng cấp :

3 x 3 = 9 lần

Vậy giả dụ cạnh hình lập phương thơm tăng vội 3 lần diện tích S một phương diện của hình lập pmùi hương đã tăng gấp 9 lần. Suy ra diện tích S 4 (6) phương diện của hình lập phương cũng tăng vội vàng 9 lần. Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của nó cũng tăng cấp 9 lần.


Xem thêm: Theo Em Tại Sao Thông Tin Trong Máy Tính Được Biểu Diễn Thành Dãy Bit ?

*

- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập tầm thường trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập thông thường trang 100Giới thiệu biểu thiết bị hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập phổ biến trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích bao bọc và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập phổ biến trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét kăn năn. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập thông thường trang 123Luyện tập thông thường trang 124Giới thiệu hình tròn trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập phổ biến trang 127Luyện tập bình thường trang 128
Bài tiếp
cf68