GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 4 SBT

      66

b. Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu năng lượng điện cố của đoạn mạch AB theo nhì giải pháp.

Tóm tắt:

(R_1=5Ω)

(R_2=10Ω)

(I=0,2A)

(U_AB=?,V)

Giải

Sơ trang bị mạch năng lượng điện như hình dưới

*

Tính hiệu năng lượng điện cụ theo hai cách:

Cách 1:

Vì (R_1) tiếp liền (R_2) đề nghị (I_1=I_2=I=0,2A); (U_AB=U_1+U_2)

(U_1 = mI_1 mR_1 =0,2.5= 1V;)

(U_2 = mI_2 mR_2 =0,2.10= 2V;)

Hiệu điện cụ của đoạn mạch AB là:

(U_AB = U_1 + U_2 = 1 + 2 = 3V)

Cách 2:

Vì (R_1) thông suốt (R_2) đề nghị điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch AB là:

(R_td = R_1 + R_2 = 5 + 10 = 15Omega )

Hiệu điện rứa của đoạn mạch AB là:

(U_AB = mI mR_t md = 0,2 imes 15 = 3V)

 

 


Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 4 sbt

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Cách Gọi Tên Ankan Anken Ankin Chọn Lọc, Có Đáp Án, Cách Gọi Tên Hợp Chất Hữu Cơ


Các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt yêu cầu là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh đọc Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hibs.vn