Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 3

      56
- Chọn bài xích -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ cùng muốiBài 3: Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: Phản ứng thương lượng ion vào dung dịch những hóa học điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối hạt. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 3: Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ góp HS giải bài bác tập, cung cấp cho những em một hệ thống kỹ năng cùng ra đời thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho vấn đề trở nên tân tiến năng lượng nhấn thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì cùng bởi bao nhiêu sinh sống 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của độ đậm đặc H+ với nồng độ OH– ( ) nội địa với cả trong những dung dịch loãng của các chất khác nhau. Tại 25oC bằng thực nghiệm, fan ta khẳng định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (sinh hoạt 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): Phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính cùng kiềm theo nồng độ H+ với pH?

Lời giải:

– Môi ngôi trường axit là môi trường thiên nhiên trong những số đó > tuyệt > 10-7 M hoặc pH

– Môi ngôi trường trung tính là môi trường trong số đó = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– Môi ngôi trường kiềm là môi trường trong các số đó –> giỏi -7 MM hoặc pH > 7.

Xem thêm: Hãy Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí, Đóng Vai Người Lính Kể Lại Bài Thơ Đồng Chí

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm color của quỳ tím và phenolphtalein trong các khoảng chừng pH không giống nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là hóa học bao gồm color biến đổi phụ thuộc vào quý giá pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong những khoảng chừng pH khác nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng chừng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung nhờn này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không khẳng định được

Lời giải:

– Đáp án C

– Từ = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường thiên nhiên của dung dịch là kiềm.

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính độ đậm đặc H+, OH– và pH của hỗn hợp HCl 0,10M cùng dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;


B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không xác định được

Lời giải:

– Đáp án B.

– Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các hỗn hợp loãng của các chất không giống nhau.