Duyên kết thần âm dương sư

      105
Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SSR Duyên Kết Thần Enmusubi No Kami OnmyojiChi tiết kỹ năng SSR Duyên Kết Thần

Chi tiết bộ kỹ năng SSR Duyên Kết Thần Enmusubi Onmyoji – Sức mạnh khi PVP

Tổng quan Thức thần SSR Duyên Kết Thần là thức thần hỗ trợ. Có khả năng hồi máu, buff khiên, buff damage, đẩy thanh hành động, buff quỷ hoả… SSR Duyên Kết Thần sử dụng tốt với các thức thần Nội SP, Hằng SP, Youtouchi SP… trong cả PVP và PVE.

Bạn đang xem: Duyên kết thần âm dương sư

*
*


Chi tiết kỹ năng SSR Duyên Kết Thần

Skill1: Nguyệt Hạ Hoa

Đây là nguồn cơn giận dữ của thần! Gõ vào những bông hoa dưới ánh trăng. Triệu hồi Kết Duyên Chi Ấn huỷ trời diệt đất và đập tan kẻ thù. Tạo thành công kích 1 mục tiêu gây 100% sát thương theo công.

Lv2: Sát thương tăng lên bằng 105% côngLv3: Sát thương tăng lên bằng 110% côngLv4: Sát thương tăng lên bằng 115% côngLv5: Bản thân được buff 20% thanh hành động.


Skill1 Flowers Under the Moonlight (月下花): Attack a single target dealing damage equal to 100% of Enmusubi no Kami’s attack.

Level2 Damage increases to 105%Level3 Damage increases to 110%Level4 Damage increases to 115%Level5 Move bar for Enmusubi no Kami is also increased by 20%


Skill2: Phi Sắc Hoa Nguyệt

(Nội Tại) Bắt đầu mỗi lượt của mỗi thức thần phe ta, sẽ ngẫu nhiên nối duyên cho 4 thức thần kia. Khi người được se duyên đó có sợi tơ duyên giống y chang 1 thức thần khác (thức thần hành động trước đó). Lập tức nhận 1 điểm Quỷ Hoả, đồng thời Duyên Kết Thần nhận 1 tầng Duyên. Ngược lại nếu 5 lần liên tiếp kết duyên thất bại, Duyên Kết Thần kích hoạt Phẫn nộ và giải trừ toàn bộ khống chế trên người mình và kích hoạt sức mạnh của thần đẩy lùi 30% hành động của team địch.

Duyên (Thông dụng, Ấn ký): Mỗi tầng tăng 5% sát thương và hồi máu bằng 1% máu tối đa khi Duyên Kết Thần xài kỹ năng Thần Kết Lương Duyên, có thể cộng dồn tối đa 7 tầng.

Phẫn nộ (Thông dụng, Ấn ký): 5 lần liên tiếp kết duyên thất bại, Duyên Kết Thần trở nên phẫn nộ và giải trừ toàn bộ khống chế trên người mình và kích hoạt sức mạnh của thần đẩy lùi 30% hành động của team địch.

*
*

_
English

Skill2 Scarlet Flowers and the Moon (緋色花月): At the start of an allies’ turn, Enmusubi no Kami grants them 1 out of 4 random Love Knots. If the ally’s Love Knot is the same as the previous ally that moved, then a bond is formed, 1 onibi will be immediately granted and Enmusubi no Kami will gain 1 layer of Fate.

AwakenedIf a bond fails to be formed she will gain 1 layer of Anger.FateCommon, Mark: Max 7 layers. Upon using Divine Pairing, every layer will increase damage for all allies by 5% and restores their HP by 1% of her max HP.AngerCommon, Mark: Max 5 layers. Increases by 1 layer every time a bond fails to form. When Enmusubi no Kami has 5 layers of Anger, all of them are consumed and all controlling effects on her will be removed and dispelled. Then pushes the move bar for all enemies by 25%. The next Love Knot is guaranteed to form a bond. When a bond is formed, Anger is reduced by 2 layers.

Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Kiên Trì, Nghị Luận Lòng Kiên Trì (14 Mẫu)

RemoveRemoves non-dispellable controlling effects such as daze, transformed, and provoke.


Skill3: Thần Kết Lương Duyên (3 mana) 

Chúc phúc cho 1 đồng đội, giúp người này nhận buff Tí Hộ. Đồng thời cổ vũ cả team, tăng 40% sát thương và hồi máu AOE bằng 9% máu tối đa cho tất cả đồng đội trong 1 lượt.

Level2: Nếu Duyên Kết Thần có ít nhất 1 tầng Duyên thì khi hồi máu cho team mình, sẽ chuyển hóa 50% giá trị trị liệu dư ra thành khiên duy trì trong 1 lượt.Level3: Nếu có ít nhất 3 tầng Duyên thì buff thêm 30 điểm tốc cho cả team, duy trì 1 lượt.Level4: Nếu có 7 tầng Duyên thì mục tiêu được chọn để chúc phúc sẽ nhận thêm buff Tái Tục Tiền Duyên.Level5: Tiên cơ: Nhận buff Tí Hộ

Buff sát thương (thông dụng, ấn ký): Sát thương của cả team tăng 40%.

 Buff tốc độ (thông dụng, ấn ký): Tăng 30 điểm tốc cho cả team, duy trì 1 lượt.

Tí Hộ: Khiên có thể chống lại toàn bộ hiệu ứng khống chế (giống của Đại Thiên Cẩu).

Tái Tục Tiền Duyên (thông dụng, ấn ký): Hết lượt sẽ nhận thêm 1 lượt mới. Và sử dụng kỹ năng được giảm 3 quỷ hoả. (Các thức thần sử dụng kỹ năng ít hơn 3 mana sẽ được xài 2 lần liên tiếp, lần thứ 2 không tốn quỷ hoả)

_
English

Skill3 Divine Pairing (神賜良縁): Enmusubi no Kami blesses an ally, granting them Shelter and increases damage for all allies by 40%, sustained for 1 turn. Also restores HP for all allies by 9% of her max HP.

Bond from a Previous LifeCommon, Mark: At the end of the blessed ally’s turn, they are granted a new turn. Skills used in this new turn cost -3 onibi.Damage BoostBuff, Mark: Damage for all allies is increased by 40%.Speed BoostBuff, Mark: Speed for all allies’ by 30, sustained for 1 turn.ShelterCommon, Mark: Negates all controlling effects inflicted by a single skill, sustained for 1 turn.

Level2 When she has at least 1 layer of Fate, 50% of the excess healing will be converted to a shield (sustained for 1 turn)Level3 When she has at least 3 layers of Fate, increases speed for all allies’ by 30 (sustained for 1 turn)Level4 When she has at least 7 layers of Fate, the blessed ally is granted Bond from a Previous Life and grants Shelter to herselfLevel5 Upper Hand: At the start of battle Enmusubi no Kami automatically gains Shelter