ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC CÂN

      286

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là vấn đề cơ bản trong hình học cấp THCS là nền tảng cho hình học không gian cấp 3. Vậy làm sao để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: đường tròn nội tiếp tam giác cân


Khái niệm tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác

Đường tròn nội tiếp tam giác tức là 3 cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đồng thời đường tròn đó nằm trong tam giác.

Đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp hay tam giác đó là tam giác nội tiếp đường tròn.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Đại Hội Chi Đội Nhiệm Kỳ 2020, Kịch Bản Đại Hội Chi Đội Năm Học 2020

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Ví dụ cho tam giác ABC xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Về lý thuyết các bạn nên ghi nhớ kiến thức: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác hoặc có thể là giao điểm của 2 đường trung trực.

Ta có thể vận dụng vào ví dụ trên như sau.

Đường trung trực của đoạn thẳng AB">