ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP CU VÀ FE

      299

Đun lạnh m gam hỗn hợp Cu với Fe cùng với tỉ lệ thành phần trọng lượng khớp ứng là 7 : 3 với cùng 1 lượng hỗn hợp HNO3. Sau khi hoàn thành bội nghịch ứng chiếm được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X với 5,6 lít (đktc) hỗn hợp thành phầm khử bao gồm NO cùng NO2. Biết lưọng HNO3 đang phản nghịch ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Pmùi hương pháp giải

Ta có: mCu= 0,7m và mFe= 0,3m

Kân hận lượng hóa học rắn sau khi hoàn thành những phản bội ứng là 0,75m → Chất rắn này tất cả 0,7m gam Cu và 0,05m gam sắt → mFe pứ= 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2= 0,25 mol (1)

Quá trình dấn electron:

NO3-+ 1e + 2H+→ NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+→ NO + 2H2O

Ta có: nH+= 2.nNO2+ 4.nNO= 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) với (2) ta có: nNOvới nNO2

Quá trình mang lại electron là:

sắt → Fe2+ + 2e

Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron ta có:

2.nFe= nNO2 + 3.nNO→ nFe pứ= 0,25m/56

→ Tính được giá trị m.

Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp cu và fe


Xem lời giải


Lời giải của GV hibs.vn

Ta có: nHNO3= 44,1: 63 = 0,7 mol

Ta có: mCu= 0,7m và mFe= 0,3m

Khối hận lượng chất rắn sau khi xong xuôi những làm phản ứng là 0,75m → Chất rắn này bao gồm 0,7m gam Cu với 0,05m gam Fe → mFe pứ= 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2= 0,25 mol (1)

Quá trình nhận electron:

NO3-+ 1e + 2H+→ NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+→ NO + 2H2O

Ta có: nH+= 2.nNO2 + 4.nNO= 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta có: nNO= 0,1 mol với nNO2= 0,15 mol

Do sau làm phản ứng vẫn còn đấy sắt dư cùng Cu cần quá trình mang lại electron là:

Fe → Fe2+ + 2e

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn electron ta có:

2.nFe= nNO2 + 3.nNO= 0,15 + 3.0,1 = 0,45 mol → nsắt pứ= 0,225 mol = 0,25m/56 (mol) → m = 50,4 gam

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: a


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa rã trọn vẹn 4,8 gam sắt kẽm kim loại M (biết M chỉ có một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3dư, nhận được dung dịch A. Chia A thành 2 phần đều bằng nhau.

- Phần 1: cho công dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B mang đến khối lượng không đổi nhận được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn làm việc điều kiện thích hợp chiếm được 25,6 gam một muối X duy nhất. Muối X tất cả bí quyết phân tử là


Nung hỗn hợp rắn A tất cả a mol Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời gian nhận được hóa học rắn B với 10,08 lkhông nhiều khí các thành phần hỗn hợp D có NO2với O2. Hòa rã trả tòa B vào dung dịch chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), chiếm được dung dịch X chỉ đựng m gam tất cả hổn hợp muối clorua và 1,12 lkhông nhiều hỗn hợp khí Y gồm N2với H2tất cả tỉ khối đối với hidro là 11,4. Biết các thể tích số đông sống đktc. Giá trị của m gần nhất cùng với :


Lấy 240 ml dung dịch bao gồm NaOH 1,6M với KOH 1M tính năng hết với dung dịch H3PO4thu được dung dich X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn thu được trăng tròn,544 gam tất cả hổn hợp muối khan.

Xem thêm: Làm Thơ 8 Chữ Về Tình Bạn - Thơ 8 Chữ Về Tình Bạn Hay Và Ý Nghĩa Nhất

- Phần 2: Cho chức năng cùng với dung dịch CaCl2(dư) nhận được m gam kết tủa.

Giá trị của m là


Hòa tung hoàn toàn 3,6 gam Mg trong 500 ml hỗn hợp HNO30,8M, phản nghịch ứng chấm dứt nhận được 448 ml một khí X (sinh hoạt dktc) và dung dịch Y gồm cân nặng lớn hơn trọng lượng dung dịch HNO3lúc đầu là 3,04 gam. Để phản bội ứng không còn với những hóa học vào Y buộc phải trọn vẹn V ml hỗn hợp NaOH 2M. Giá trị của V là


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3cùng H2SO4, đun nhẹ hỗn hợp phản bội ứng, thuở đầu tạo nên sản phẩm khử là khí NO, sau đó thấy thoát ra khí ko màu X. Sau Lúc các làm phản ứng xong xuôi thấy sót lại 4,08 gam chất rắn không rã. Biết rằng tổng thể và toàn diện tích của hai khí NO cùng X là 1,792 lít (đktc) cùng tổng cân nặng là 1 trong,84 gam. Cô cạn cẩn trọng hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam chất muối bột khan. Giá trị nào tiếp sau đây gần cùng với m nhất?


Hòa chảy hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% nhận được hỗn hợp X. Cho X chức năng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối thanh lọc quăng quật kết tủa chiếm được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng ko đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ Xác Suất của Cu(NO3)2vào X là:


Từ 5,299 kg quặng photphorit đựng 78% Ca3(PO4)2còn lại là tạp chất trơ người ta triển khai điều chế axit photphoric cùng với năng suất cả quy trình là 75%. Lấy 0,5% axit chiếm được hòa tan vào nước rồi trộn với 100 ml dung dịch NaOH xM chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn cảnh giác hỗn hợp X thu được 17,2 gam hóa học rắn. Giá trị giao động của x là


Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2và Fe(NO3)2nhận được tất cả hổn hợp khí X. Dẫn thảnh thơi hỗn hợp khí X vào nước (không tồn tại ko khí), sau khoản thời gian những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 2 lít dung dịch Y cùng còn 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) bay ra. pH của dung dịch Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch đựng 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, chiếm được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 13,9 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho x mol N2và 12 mol H2vào trong bình bí mật. Tại thời điểm cân đối thấy tất cả 6 mol NH3chế tạo thành.Tính năng suất của làm phản ứng tổng phù hợp NH3bên trên.Biết năng suất chung của bội phản ứng là 75%. Tìm x?


Hòa rã hết tất cả hổn hợp X gồm Al, Mg và Al(NO3)3 trong hỗn hợp đựng NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 115,28 gam những muối bột dung hòa cùng V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí T có H2 cùng N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y tác dụng buổi tối nhiều với 36,8 gam NaOH trong dung dịch và chiếm được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp Cu cùng sắt với tỉ lệ thành phần trọng lượng tương xứng là 7 : 3 với cùng 1 lượng dung dịch HNO3. Sau lúc kết thúc bội nghịch ứng chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X cùng 5,6 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp thành phầm khử tất cả NO và NO2. Biết lưọng HNO3 sẽ phản bội ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Lấy m gam hỗn hợp rắn có Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong số đó nguyên tố oxi chiếm 16,71% cân nặng láo lếu hợp) nung trong bình cất 0,16 mol O2, sau bội phản ứng trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp rắn X ko đựng nguyên tố diêm sinh cùng hỗn hợp khí Y (bao gồm tỉ khối hận đối với H2là 27). Cho X vào dung dịch cất 0,72 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, sau bội phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch nhận được chỉ chứa muối bột clorua cùng 1,12 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí bay ra có trọng lượng là 0,66 gam (trong những số đó tất cả một khí hóa nâu ko kể không khí). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào dưới đây?


Hòa tung hoàn toàn 16,4g tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe3O4 , Cu (trong các số đó FeO chiếm phần 1/3 tổng cộng mol hỗn hợp X) vào hỗn hợp NaNO3 với HCl, thu được hỗn hợp Y chỉ cất các muối clorua với 0,896 lit NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, dktc). Mặt khác tổng hợp hoàn toàn 16,4g hỗn hợp X bên trên vào hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp Z chỉ đựng 3 muối bột gồm tổng trọng lượng là 29,6g. Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z thì chiếm được dung dịch T. Cho hỗn hợp AgNO3 tới dư vào hỗn hợp T thu được m gam kết tủa . Biết các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m ngay gần nhất cùng với :


Cho m1 gam tất cả hổn hợp X chứa Al, Fe(NO3)2 cùng 0,1 mol Fe3O4 chảy không còn vào dung dịch đựng 1,025 mol H2SO4. Sau phản bội ứng nhận được 5,04 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm nhì khí trong những số đó bao gồm một khí hóa nâu kế bên không gian và hỗn hợp Z chỉ chứa những muối hạt dung hòa có khối lượng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 31/3. Cho một lượng đủ BaCl2 vào Z sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn thành cho tiếp AgNO3 dư vào thì chiếm được m2 gam kết tủa. Biết các phản bội ứng trọn vẹn. Giá trị của tổng m1 + m2 là


Hòa chảy hoàn toàn 192,07 gam tất cả hổn hợp NaHSO4 với Fe(NO3)3 vào nước được hỗn hợp X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3( trong các số đó oxi chiếm phần 30% về kân hận lượng) tung hết vào X. Sau lúc những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp chỉ đựng muối hạt dung hòa với 2,016 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí T bao gồm tổng cân nặng 1,84 gam gồm 5 khí đktc, trong đó H2,N2O, NOgấp đôi lượt có số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Cho BaCl2 dư vào Z nhận được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan hết một các thành phần hỗn hợp Q chứa 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào trong 1 hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau Lúc làm phản ứng hoàn toàn chiếm được dung dịch Y trong số ấy chỉ đựng muối Fe3+ với muối hạt Cu2+và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng trọng lượng muối bột vào dung dịch Y là


Hòa tung 11,6 gam tất cả hổn hợp A bao gồm sắt với Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim loại tung hết chiếm được dung dịch X cùng V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B (tất cả nhị hóa học khí có tỉ trọng số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y và hỗn hợp Z. Lọc đem Y rồi nung trong không gian mang lại trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được hóa học rắn T. Nung T mang đến trọng lượng ko thay đổi nhận được 41,05 gam hóa học rắn. Biết các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong X là


Hỗn thích hợp X tất cả Mg, Al, MgO, Al2O3. Hòa rã m gam tất cả hổn hợp X bởi hỗn hợp HCl trọn vẹn thì nhận được dung dịch chứa m + 70,295 gam muối bột. Cho 2m gam X chức năng cùng với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét, dư thu được 26,656 lkhông nhiều SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu mang lại 3m gam X công dụng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được 11,424 lít hỗn hợp khí NO cùng N2O (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 318/17 và dung dịch Y chứa 486,45 gam muối bột. Giá trị m sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hòa chảy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, sắt, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch đựng NaNO3 (0,045 mol) với dung dịch H2SO4 chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa 62,605 gam muối bột dung hòa (không có ion Fe3+) cùng 3,808 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí Z (trong các số ấy tất cả 0,02 mol khí H2). Tỉ khối hận của Z đối với O2 là 19/17. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào Y đến lúc nhận được kết tủa lớn số 1 là 31,72 gam thì vừa không còn 865 ml. Mặt khác, mang lại Y tính năng hoàn toản với dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào T thu được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Mg vào X là


Hòa chảy hết 7,44 gam tất cả hổn hợp có Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl với 0,05 mol NaNO3, sau thời điểm những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được dung dịch X chứa 22,47 gam muối cùng 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí có NO, N2 gồm tỉ khối đối với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong bầu không khí đến khối lượng ko đổi chiếm được 9,6 gam chất rắn. Mặt không giống, nếu như mang đến hỗn hợp X công dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết hóa học tan trong X chỉ cất tất cả hổn hợp những muối hạt. Giá trị của m là


Cho các thành phần hỗn hợp A bao gồm sắt và Fe2O3 chức năng cùng với dung dịch X tất cả H2SO4 cùng NaNO3, sau bội nghịch ứng nhận được 0,896 lkhông nhiều khí NO (đktc) và dung dịch Y chỉ cất các muối bột. Cho dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 69,13 gam kết tủa. Cho hỗn hợp Y tính năng cùng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,224 lít khí NO và dung dịch Z. Biết dung dịch Z không có tác dụng phản bội ứng với hỗn hợp X, NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Phần trăm trọng lượng của Fe vào tất cả hổn hợp thuở đầu gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hòa rã hết 16,58 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe, FeCO3 trong hỗn hợp đựng 1,16 mol NaHSO4 và 0,24 mol HNO3, nhận được dung dịch Z (chỉ chứa muối bột trung hòa) và 6,89 gam tất cả hổn hợp khí Y tất cả CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,035 mol H2 với tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z bội phản ứng về tối nhiều với một,46 mol NaOH, thanh lọc lấy kết tủa mang nung trong bầu không khí cho tới khối lượng ko thay đổi nhận được 8,8 gam chất rắn. Biết các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng sắt đối chọi chất vào X là:


Cho 3,5a gam hỗn hợp X tất cả C cùng S công dụng với lượng dư hỗn hợp HNO3 quánh, lạnh, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm NO2 cùng CO2 có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn cục Y qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư thu được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:


Hòa tung không còn 2,72 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS với Cu vào 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khi hoàn thành các phản ứng nhận được dung dịch Y với 0,07 mol một chất khí. Cho Y tính năng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa. Mặt không giống, hỗn hợp Y có thể hòa hợp về tối đa m gam Cu. Biết trong những quy trình bên trên, sản phẩm khử độc nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là


Hòa chảy hết 11,02 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeCO3, Fe(NO3)2 cùng Al vào hỗn hợp Y cất KNO3 cùng 0,4 mol HCl, thu được hỗn hợp Z và 2,688 lít (đktc) khí T gồm CO2, H2 cùng NO (tất cả tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z bội nghịch ứng được tối đa với 0,45 mol NaOH. Nếu mang đến Z chức năng với dung dịch AgNO3 dư thì nhận được m gam kết tủa. Biết các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn với NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 trong các bội nghịch ứng trên. Cho những tóm lại liên quan mang đến bài xích toán thù gồm:

(a) Khi Z công dụng cùng với dung dịch KOH thì bao gồm khí bay ra.

(b) Số mol khí H2 vào T là 0,04 mol.

(c) Kân hận lượng Al trong X là 1 trong,62 gam.

(d) Thành phần Xác Suất về cân nặng của AgCl vào m gam kết tủa là 92,75%. 

Số Tóm lại đúng


*

*

Cơ quan lại công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Sở Thông tin với Truyền thông.