Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X

      249
*

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este đồng phniềm nở sử dụng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lkhông nhiều khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X tính năng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan, trong những số đó tất cả a mol muối bột Y với b mol Z (MY Z). Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Tỉ lệ a : b là


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJaông xã. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Từ đây thuận lợi tìm được công thức của 2 este là: HCOOC2H5 (Y) cùng CH3COOCH3 (Z)

Lại có: nNaOH dư = 0,4 - 0,35 = 0,05(mol)

khối lượng muối bột và este đều bằng nhau (ta thấy ion Na+ sửa chữa thay thế cội C2H5 làm cho sút cân nặng đi 6a gam, ion Na+ thay thế gốc CH3 có tác dụng tăng trọng lượng 8b gam)

Mà khối lượng muối cùng este bằng nhau buộc phải ta có:

6a=8b => a:b=4:3


Cho X, Y là hai hóa học nằm trong dãy đồng đẳng của axit acrylic với MX MY; Z là ancol có cùng số nguim tử C với X, T là este tạo nên hai chức tạo ra do X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E tất cả X, Y, Z, T buộc phải trọn vẹn 13,216 lkhông nhiều O2(đkct), nhận được khí CO2 với 9,36 gam H2O. Mặt khác 11,16 gam E tính năng tối nhiều với hỗn hợp đựng 0,04 mol brom. Kân hận lượng muối bột nhận được khi đến và một lượng E trên tính năng cùng với KOH dư là:


Xem thêm: Đánh Giá Công Lao Của Phong Trào Tây Sơn Trong Việc Thống Nhất Đất Nước

Đốt cháy trọn vẹn một lượng hóa học cơ học A chiếm được 8,96 lít CO2 (sinh sống đktc) và 7,2 gam H2O. Cho A chức năng cùng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp B cùng 1 ancol. Cô cạn B rồi đun với CaO làm việc ánh sáng cao thấy tạo thành thành khí D, đốt cháy D thu được số mol H2O gấp hai lần số mol CO2. Công thức kết cấu của A là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một nhiều loại hóa học béo X chiếm được CO2 cùng H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính cầm cố tích hỗn hợp Br2 0,5M buổi tối nhiều để phản nghịch ứng hết cùng với 0,3 mol chất Khủng X


Hỗn đúng theo X tất cả một este 1-1 chức, ko no có 1 nối đôi (C=C) mạch hlàm việc cùng một este no đối chọi chức mạch hsinh hoạt. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi mang đến cục bộ sản phẩm cháy dung nạp hoàn toàn vào trong bình đựng Ca(OH)2 dư. Sau bội phản ứng thấy trọng lượng bình tăng 23,9 gam với có 40 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng este no trong tất cả hổn hợp X là


Đốt cháy trọn vẹn 3,42 gam hỗn hợp tất cả axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi kêt nạp cục bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau làm phản ứng chiếm được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối hận lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban sơ vẫn chuyển đổi như thế nào?