Dòng Điện Xoay Chiều Trong Đoạn Mạch Chỉ Có Điện Trở Thuần

      48

Đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần R = 30Ω mắc tiếp nối với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn dây là 120V. Chiếc điện vào mạch lệch pha (dfracpi 6) so với điện áp nhị đầu đoạn mạch và lệch pha (dfracpi 3) so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ loại điện hiệu dụng qua mạch bằng:


*

Ta tất cả mạch điện được vẽ lại như trên.

Bạn đang xem: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Ta có: (widehat BAM = dfracpi 6;\widehat AMB = pi - widehat BMI = pi - dfracpi 3 = dfrac2pi 3 \ o widehat ABM= pi - left( widehat BAM + widehat AMB ight) = dfracpi 6)

=> (Delta AMB) cân nặng tại M

=> UR = UMB = 120V

$ Rightarrow I = dfracU_RR = dfrac12030 = 4(A)$


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm phát âm tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn buộc phải thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - hibs.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: từ bỏ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết phù hợp học tác động live, giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
với
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Mạch điện như hình vẽ, những vôn kế: V1 chỉ 75V, V2 chỉ 125V,

(u_MP = 100sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V).

Xem thêm: Game Làm Bánh Ngọt - Game Học Làm Bánh Kem

Cuộn cảm tất cả điện trở. Cho

(R_A = m 0, m R_V1 = m R_V2 = infty .)

Biểu thức điện áp u­MN là:


*

Đặt năng lượng điện áp (u = 220sqrt 2 mcos100pi mtleft( V ight)) vào nhị đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả cuộn cảm thuần L mắc thông liền với năng lượng điện trở thuần R, đoạn MB chỉ bao gồm tụ điện C. Biết điện áp thân hai đầu đoạn mạch AM với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có mức giá trị hiệu dụng đều bằng nhau nhưng lệch pha nhau góc (frac2pi 3). Điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AM bằng:


Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30Ω mắc tiếp liền với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây là 120V. Mẫu điện vào mạch lệch sóng (dfracpi 6) so với năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch sóng (dfracpi 3) so với năng lượng điện áp nhì đầu cuộn dây. Cường độ chiếc điện hiệu dụng qua mạch bằng:


Trên đoạn mạch luân phiên chiều ko phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự $A, M, N$ với $B$. Thân hai điểm $A$ và $M$ chỉ gồm điện trở thuần, giữa hai điểm $M$ cùng $N$ chỉ bao gồm tụ điện, thân hai điểm $N$ và $B$ gồm cuộn cảm. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $240V - 50Hz$ thì $u_MB$và $u_AM$lệch trộn nhau (dfracpi 3), $u_AB$và$u_AM$ lệch pha nhau (dfracpi 6) . Điện áp hiệu dụng bên trên $R$ là:


Đặt năng lượng điện áp (u = U_0 mcosomega mt) (Uo cùng ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo sản phẩm tự bao gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần cùng một điện trở thuần mắc nối tiếp. Hotline M là vấn đề nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng thân hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB cùng cường độ loại điện trong đoạn mạch lệch sóng (dfracpi 12) so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch MB là?


Trên đoạn mạch luân phiên chiều ko phân nhánh bao gồm 4 điểm theo như đúng thứ trường đoản cú A, M, N và B. Thân hai điểm A và M chỉ tất cả cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M cùng N chỉ tất cả điện trở thuần, thân hai điểm N với B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A cùng N là 400 V với điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M cùng B là 300 V. Điện áp ngay tức khắc trên đoạn AN cùng trên đoạn MB lệch sóng nhau 900. Điện áp hiệu dụng bên trên R là:


Trên đoạn mạch chuyển phiên chiều ko phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Thân hai điểm A cùng M chỉ bao gồm cuộn cảm thuần, thân hai điểm M và N chỉ tất cả điện trở thuần, giữa hai điểm N với B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng thân hai điểm A cùng M là 150V cùng điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N và B là 200/3 V. Điện áp tức thười trên đoạn AN cùng trên đoạn MB lệch sóng nhau 900. Điện áp hiệu dụng trên R là:


Trên đoạn mạch luân phiên chiều không phân nhánh bao gồm 4 điểm theo như đúng thứ từ bỏ A, M, N với B. Giữa hai điểm A với M chỉ bao gồm điện trở thuần R, giữa hai điểm M với N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N cùng B chỉ tất cả tụ điện. Cuộn dây điện trở thuần r = 0,5R. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là (Usqrt 3 ) với trên đoạn MB là U. Điện áp lập tức trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 900. Điện áp liền uAN sớm pha hơn chiếc điện là:


Trên đoạn mạch luân chuyển chiều không phân nhánh có bốn điểm theo như đúng thứ trường đoản cú A, B, C với D. Thân hai điểm A với B chỉ bao gồm tụ điện, thân hai điểm B và C chỉ gồm điện trở thuần, giữa 2 điểm C với D chỉ có cuộn cảm thuần cảm. Điện áp hiệu dụng thân hai điểm A cùng D là (100sqrt 3 V) và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1 trong (A). Điện áp liền trên đoạn AC cùng trên đoạn BD lệch sóng nhau 600 và giá trị hiệu dụng bằng nhau. Dung kháng của tụ năng lượng điện là:


Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo như đúng thứ tự bao gồm cuộn cảm thuần L, năng lượng điện trở thuần R cùng tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng (U_RL = U_RCsqrt 3 ) và R2 = L/C. Tính hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB.


Đặt điện áp xoay chiều (u = 80c mosomega mtleft( V ight))vào nhị đầu đoạn mạch tiếp liền gồm điện trở R, cuộn cảm gồm độ tự cảm L, tất cả điện trở thuần r với tụ năng lượng điện C thì hiệu suất tiêu thụ của mạch là 40W. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên cuộn cảm cùng trên tụ năng lượng điện lần lượt là 25V, 25V với 60V. Quý giá r bằng:


Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 6 ight)V) vào nhị đầu đoạn mạch AB. Đoạn AB gồm 4 điểm theo như đúng thứ trường đoản cú A, M, N và B. Giữa hai điểm A với M chỉ có điện trở thuần R, thân hai điểm M với N chỉ bao gồm cuộn dây gồm cảm phòng 100Ω có điện trở r = 0,5R, thân 2 điểm N và B chỉ gồm tụ điện gồm dung phòng 200Ω. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 200V. Điện áp ngay tức thì trên đoạn MN và AB lệch pha nhau (dfracpi 2). Trường hợp biểu thức cái điện vào mạch là (i = Isqrt 2 mcosleft( 100pi t + varphi _i ight)A) thì giá trị của I và(varphi _i)lần lượt là:


Trên đoạn mạch luân chuyển chiều không phân nhánh gồm 4 điểm theo đúng thứ từ bỏ A, M, N với B. Thân hai điểm A với M chỉ tất cả cuộn dây, thân 2 điểm M cùng N chỉ tất cả điện trở thuần, thân 2 điểm N và B chỉ gồm tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa 2 điểm A cùng N là 60 V cùng điện áp hiệu dụng giữa 2 điểm M và B là (40sqrt 3 V) . Điện áp tức khắc trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch sóng nhau 900, năng lượng điện áp tức khắc trên đoạn MB và trên đoạn NB lệch sóng nhau 300 và cường độ hiệu dụng vào mạch là (sqrt 3 A). Điện trở thuần của cuộn dây là:


Mạch năng lượng điện xoay chiều thông liền có 4 điểm theo như đúng thứ từ bỏ A, M, N và B. Giữa hai điểm A với M chỉ tất cả tụ điện, thân 2 điểm M cùng N chỉ gồm điện trở R, giữa 2 điểm N với B chỉ có cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN cùng trên MB là (120sqrt 2 V) và 200V. Điện áp ngay tức thì trên đoạn An cùng MB lệch pha nhau 98,130. Tính điện áp hiệu dụng trên R.


Trên đoạn mạch chuyển phiên chiều ko phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ từ bỏ A, N, M cùng B. Thân 2 điểm A cùng N chỉ bao gồm điện trở thuần R, thân 2 điểm N và M chỉ tất cả cuộn dây (có điện trở thuần r = R), thân 2 điểm M và B chỉ bao gồm tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp U tần số (50 Hz) thì điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AM bằng trên đoạn NB và bởi (30sqrt 5 V). Điện áp tức tốc trên đoạn AM vuông pha với năng lượng điện áp bên trên đoạn NB. Giá trị U bằng:

| Kubet